Domů
Glosář
Elasticita

Elasticita

Začátečníci

Co je elasticita?

Elasticita je ekonomický koncept, který měří schopnost jedné proměnné reagovat na změny v jiné proměnné. Běžně se používá k analýze vztahu mezi nabídkou a poptávkou a k vysvětlení mnoha dalších hospodářských okolností. Existují různé typy elasticity, včetně cenové elasticity poptávky, cenové elasticity nabídky, příjmové elasticity a křížové elasticity.

Jak elasticita funguje?

Podívejme se, jak elasticita funguje na příkladu cenové elasticity poptávky. Když je elasticita vyšší než 1,0, naznačuje to, že poptávka reaguje na změny cen velmi dynamicky, takže zboží nebo služba jsou elastické. Naopak, když je elasticita nižší než 1,0, poptávka reaguje na změny cen relativně nedynamicky, což ukazuje na neelasticitu. Když se elasticita rovná 1,0, procentuální změna poptávky je přesně úměrná procentuální změně ceny.

Například benzín je příkladem neelastického produktu. Je to proto, že mnoho lidí se bez benzínu při každodenní přepravě neobejde a je méně pravděpodobné, že by v reakci na změny cen výrazně změnili své spotřební návyky. Poptávka jako taková je proto na změny cen relativně necitlivá, což poukazuje na nepružnost.

Příkladem elastických výrobků je luxusní zboží. Je to proto, že se mnoho lidí obejde bez nákupu luxusních výrobků. Když se cena luxusního zboží zvýší, spotřebitelé jsou více nakloněni nákupu alternativního, levnějšího zboží, nebo snížení celkových výdajů za luxusní zboží. Poptávka jako taková je proto na změny cen relativně citlivá, což poukazuje na pružnost.

Elasticita při obchodování

V kontextu obchodování může elasticita obchodníkům pomoct identifikovat potenciální arbitrážní příležitosti a optimalizovat obchodní strategie. Obchodníci mohou využít pružné poptávky tím, že prostřednictvím dynamických obchodních strategií využijí krátkodobých cenových výkyvů. Nepružná nabídka může působit jako signál k zahájení akumulace aktiv pro dlouhodobé cíle.

Elasticita v každodenním životě

Koncept elasticity je použitelný i při různých situacích v našem každodenním životě. Například elasticita materiálů je důležitá ve strojírenství a stavebnictví. Inženýři musí rozumět tomu, jak materiály reagují na namáhání, aby dokázali zajistit u konstrukcí bezpečnost a odolnost.

Dál je koncept elasticity relevantní ve zdravotnictví a environmentalistice. Například pochopení elasticity lidské pokožky je důležité pro vývoj účinných léčebných postupů. V environmentalistice může elasticita ekosystémů pomoct výzkumníkům předpovědět, jak reagovat na různé změny životního prostředí, jako je změna klimatu nebo ničení přirozených prostředí.

Shrnutí

Elasticita ukazuje, jak změny jednoho faktoru ovlivňují změny jiného faktoru. Koncept elasticity se používá při obchodování i v každodenním životě a lidem pomáhá s efektivnějšími rozhodnutími.