Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU)

Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU)

Người mới

SAFU

Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU) là một quỹ bảo hiểm khẩn cấp được Binance thành lập vào tháng 7 năm 2018 để bảo vệ tiền của người dùng. Khi quỹ được thành lập, Binance đã cam kết dùng một tỷ lệ phần trăm phí giao dịch để gia tăng quỹ lên một mức độ lớn nhằm bảo vệ người dùng.

Quỹ Tài sản An toàn được định giá 1 tỷ USD dựa trên giá mở cửa vào ngày 29/01/2022. Giá trị của quỹ sẽ dao động dựa trên thị trường. Ví quỹ SAFU bao gồm BNB, BTC, USDT và TUSD.

Địa chỉ ví SAFU:

Nguồn gốc SAFU

Trong quá trình bảo trì đột xuất, Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành Binance, đã tweet cho người dùng rằng:

Funds are safe (Tiền được an toàn)

Sau đó, cụm từ "Tiền được an toàn" được CZ sử dụng thường xuyên để đảm bảo người dùng biết rằng tiền của họ trên thực tế được giữ an toàn.

Vào năm 2018, một người sáng tạo nội dung có tên Bizonacci đã tải lên YouTube một video có tiêu đề “Funds Are Safu”. Nó nhanh chóng lan truyền và trở thành một meme. Kể từ đó, cộng đồng bắt đầu sử dụng cụm từ "Funds are SAFU."
Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.