Token ORC-20

Người mới

Các token ORC-20 chạy trên blockchain Bitcoin và được biểu diễn dưới dạng các tệp JSON (JavaScript Object Notation), được ghi vào satoshi với số sê-ri Ordinal, tương tự như các token BRC-20. Được tạo ra sau tiêu chuẩn BRC-20, mục đích của ORC-20 là giải quyết một số hạn chế của BRC-20, trong đó có việc cải thiện bảo mật và tăng cường tính linh hoạt. 
ORC-20 mở rộng phạm vi của BRC-20 bằng cách hỗ trợ một loạt các định dạng dữ liệu và tận dụng mô hình Đầu ra giao dịch chưa sử dụng (UTXO) của Bitcoin để phá vỡ vấn đề lặp chi, vốn là mối lo ngại đáng kể đối với một số token BRC-20.

Tiêu chuẩn ERC-20 là gì?

Tiêu chuẩn ORC-20 là một tiêu chuẩn mở được thiết kế để cải thiện BRC-20 trên mạng Bitcoin. Mục tiêu của tiêu chuẩn ORC-20 là duy trì khả năng tương thích ngược với BRC-20, đồng thời cải thiện khả năng thích ứng, khả năng mở rộng và bảo mật.
BRC-20 là một tiêu chuẩn token thử nghiệm cho phép người dùng đúc và chuyển các token có thể thay thế thông qua giao thức Ordinals trên blockchain Bitcoin.

ORC-20 cải thiện tiêu chuẩn BRC-20 như thế nào?

Giao thức ORC-20 được xây dựng dựa trên các Ordinal và tiêu chuẩn token BRC-20. Mục tiêu chính của giao thức ORC-20 là thúc đẩy việc áp dụng các Ordinal - các tạo phẩm kỹ thuật số có thể mang nhiều loại dữ liệu khác nhau trên mạng Bitcoin. Nó cho phép người dùng triển khai các token ORC-20 mới và di dời các token BRC-20 hiện có.

BRC-20 là một tiêu chuẩn token thử nghiệm trên blockchain Bitcoin được đặt tên theo ERC-20 của Ethereum. Nó cho phép các nhà phát triển tạo và chuyển các token có thể thay thế thông qua giao thức Ordinals. BRC-20 đã trở nên phổ biến trong hệ sinh thái tiền mã hóa, đặc biệt là sau sự gia tăng của các đồng meme như Pepe (PEPE) vào tháng 5/2023.

Những hạn chế hiện tại của tiêu chuẩn BRC-20, chẳng hạn như lặp chi và không gian đặt tên hạn chế, đã dẫn đến nhu cầu cải tiến. Giao thức ORC-20 được đề xuất mang tới một số cải tiến, chẳng hạn như UTXO và không gian đặt tên linh hoạt, để giải quyết những hạn chế này.

ORC-20 ngăn chặn việc lặp chi như thế nào?

Mô hình giao dịch được sử dụng trong ORC-20 dựa trên mô hình UTXO của Bitcoin. Khi việc chuyển khoản diễn ra, người gửi chỉ định số tiền mà người nhận sẽ nhận được và chỉ định số dư còn lại sẽ được gửi lại cho chính họ, từ đó làm đơn giản hóa quá trình chuyển tiền.

Trong mô hình UTXO, số dư được ghi trước đó được hiển thị không hợp lệ sau khi mỗi giao dịch được hoàn tất, phù hợp với các nguyên tắc của UTXO. Mỗi sự kiện "gửi" trong token ORC-20 có thể bao gồm một nonce. Điều này cho phép người gửi thêm một số nhận dạng riêng cho giao dịch, có thể được sử dụng để hủy một phần giao dịch nếu cần. Bằng cách chỉ định số nonce, người gửi có thể hoàn tác và đảo ngược giao dịch chưa được xử lý đầy đủ.

Rủi ro của các token ORC-20

Những người có ý định đầu tư vào các token ORC-20 trước tiên nên hiểu rằng ORC-20 là một dự án thử nghiệm và không có gì đảm bảo về giá trị hoặc tính hữu ích của các token được sản xuất bằng tiêu chuẩn này. Mặc dù ORC-20 có khả năng cải thiện các tiêu chuẩn token của mạng Bitcoin, nhưng nó cũng nhận những lời chỉ trích vì phức tạp và không mang lại lợi thế đáng kể so với các tiêu chuẩn hiện có.

Số phận của ORC-20 phụ thuộc vào cách cộng đồng phản ứng với nó và khả năng giải quyết những mối bận tâm này. Người dùng nên thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi tương tác với ORC-20.

Tìm hiểu thêm: Ordinal là gì? Tổng quan về NFTBitcoin
Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.