M岷璽 m茫 h贸a Kh贸a c么ng khai l脿 g矛?
Trang ch峄
B脿i vi岷縯
M岷璽 m茫 h贸a Kh贸a c么ng khai l脿 g矛?

M岷璽 m茫 h贸a Kh贸a c么ng khai l脿 g矛?

Trung c岷
膼茫 膽膬ng Jan 31, 2019膼茫 c岷璸 nh岷璽 Nov 8, 2022
5m

M岷璽 m茫 h贸a kh贸a c么ng khai l脿 g矛?

M岷璽 m茫 h贸a kh贸a c么ng khai (PKC), c貌n 膽瓢峄 g峄峣 l脿 m岷璽 m茫 h贸a b岷 膽峄慽 x峄﹏g, l脿 m峄檛 c啤 c岷 s峄 d峄g c岷 ch矛a kh贸a c谩 nh芒n v脿 ch矛a kh贸a c么ng khai, tr谩i ng瓢峄 v峄沬 ch矛a kh贸a 膽啤n 膽瓢峄 s峄 d峄g trong m岷璽 m茫 h贸a 膽峄慽 x峄﹏g. Vi峄嘽 s峄 d峄g c谩c c岷穚 ch矛a kh贸a khi岷縩 cho PKC c贸 m峄檛 b峄 c谩c 膽岷穋 膽i峄僲 v脿 kh岷 n膬ng 膽峄檆 膽谩o c贸 th峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 gi岷 quy岷縯 c谩c th谩ch th峄ヽ t峄搉 t岷 c峄 h峄痷 trong c谩c k峄 thu岷璽 m茫 h贸a kh谩c. H矛nh th峄ヽ m岷璽 m茫 n脿y 膽茫 tr峄 th脿nh m峄檛 y岷縰 t峄 quan tr峄峮g trong b岷 m岷璽 m谩y t铆nh hi峄噉 膽岷, c农ng nh瓢 l脿 m峄檛 th脿nh ph岷 quan tr峄峮g cho vi峄嘽 ph谩t tri峄僴 h峄 sinh th谩i聽ti峄乶 膽i峄噉 t峄.


M茫 h贸a kh贸a c么ng khai ho岷 膽峄檔g nh瓢 th岷 n脿o?

Trong s啤 膽峄 PKC, ch矛a kh贸a c么ng khai 膽瓢峄 ng瓢峄漣 g峄璱 s峄 d峄g 膽峄 m茫 h贸a th么ng tin, trong khi ch矛a kh贸a c谩 nh芒n 膽瓢峄 ng瓢峄漣 nh岷璶 s峄 d峄g 膽峄 gi岷 m茫. Hai ch矛a kh贸a l脿 kh谩c nhau, trong 膽贸 ch矛a kho谩 c么ng khai c贸 th峄 膽瓢峄 chia s岷 an to脿n m脿 kh么ng 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 t铆nh b岷 m岷璽 c峄 ch矛a kho谩 c谩 nh芒n. M峄梚 c岷穚 ch矛a kh贸a b岷 膽峄慽 x峄﹏g l脿 duy nh岷, 膽岷 b岷 r岷眓g m峄檛 th么ng 膽i峄噋 膽瓢峄 m茫 h贸a b岷眓g ch矛a kho谩 c么ng khai ch峄 c贸 th峄 膽瓢峄 膽峄峜 b峄焛 ng瓢峄漣 s峄 h峄痷 ch矛a kho谩 c谩 nh芒n t瓢啤ng 峄﹏g.
V矛 thu岷璽 to谩n m茫 h贸a b岷 膽峄慽 x峄﹏g t岷 ra c谩c c岷穚 ch矛a kh贸a 膽瓢峄 li锚n k岷縯 v峄 m岷穞 to谩n h峄峜 n锚n c贸 膽峄 d脿i ch矛a kh贸a d脿i h啤n nhi峄乽 so v峄沬 c谩c c岷穚 ch矛a kho谩 膽瓢峄 t岷 ra b峄焛 m岷璽 m茫 ho谩 膽峄慽 x峄﹏g. 膼峄 d脿i d脿i h啤n n脿y - th瓢峄漬g t峄 1.024 膽岷縩 2.048 bit - khi岷縩 vi峄嘽 t铆nh to谩n ch矛a kh贸a c谩 nh芒n t峄 ch矛a kho谩 c么ng khai l脿 v么 c霉ng kh贸 kh膬n. M峄檛 trong nh峄痭g thu岷璽 to谩n th么ng d峄g nh岷 cho m茫 h贸a b岷 膽峄慽 x峄﹏g 膽瓢峄 s峄 d峄g ng脿y nay c贸 t锚n l脿 RSA. Trong s啤 膽峄 RSA, c谩c ch矛a kh贸a 膽瓢峄 t岷 b岷眓g c谩ch s峄 d峄g m峄檛 m么-膽un ph茅p nh芒n hai s峄 (th瓢峄漬g l脿 hai s峄 nguy锚n t峄 l峄沶). N贸i 膽啤n gi岷 h啤n, m么-膽un t岷 ra hai 聽ch矛a kh贸a (m峄檛 kh贸a c么ng khai c贸 th峄 膽瓢峄 chia s岷 v脿 m峄檛 kh贸a c谩 nh芒n c岷 膽瓢峄 gi峄 b铆 m岷璽). Thu岷璽 to谩n RSA 膽瓢峄 m么 t岷 l岷 膽岷 ti锚n v脿o n膬m 1977 b峄焛 Rivest, Shamir v脿 Adleman (RSA l脿 gh茅p c谩c ch峄 c谩i 膽岷 ti锚n c峄 3 ng瓢峄漣 n脿y) v脿 hi峄噉 v岷玭 l脿 th脿nh ph岷 ch铆nh c峄 c谩c h峄 th峄憂g m岷璽 m茫 kh贸a c么ng khai.


PKC - C么ng c峄 m茫 ho谩

M岷璽 m茫 kh贸a c么ng khai gi岷 quy岷縯 m峄檛 trong nh峄痭g v岷 膽峄 t峄搉 t岷 l芒u c峄 thu岷璽 to谩n 膽峄慽 x峄﹏g - v岷 膽峄 giao ti岷縫 c峄 ch矛a kh贸a 膽瓢峄 s峄 d峄g cho c岷 m茫 h贸a v脿 gi岷 m茫. Vi峄嘽 g峄璱 ch矛a kh贸a qua m峄檛 k岷縯 n峄慽 kh么ng an to脿n s岷 c贸 nguy c啤 膽峄 l峄 cho b锚n th峄 ba 膽峄峜 膽瓢峄 b岷 k峄 th么ng 膽i峄噋 n脿o 膽瓢峄 m茫 h贸a b岷眓g ch矛a kh贸a d霉ng chung. M岷穋 d霉 c贸 c谩c k峄 thu岷璽 m岷璽 m茫 (nh瓢 giao th峄ヽ trao 膽峄昳 ch矛a kh贸a Diffie-Hellman-Merkle) 膽峄 gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 n脿y, nguy c啤 b峄 t岷 c么ng v岷玭 d峄 x岷 ra. Ng瓢峄 l岷, v峄沬 m岷璽 m茫 kh贸a c么ng khai, kh贸a 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 m茫 h贸a c贸 th峄 膽瓢峄 chia s岷 an to脿n tr锚n b岷 k峄 k岷縯 n峄慽 n脿o. K岷縯 qu岷 l脿, c谩c thu岷璽 to谩n b岷 膽峄慽 x峄﹏g cung c岷 m峄ヽ 膽峄 b岷 v峄 cao h啤n so v峄沬 c谩c thu岷璽 to谩n 膽峄慽 x峄﹏g.


峄╪g d峄g t岷 ch峄 k媒 k峄 thu岷璽 s峄

M峄檛 峄﹏g d峄g kh谩c c峄 c谩c thu岷璽 to谩n m茫 ho谩 b岷 膽峄慽 x峄﹏g l脿 x谩c th峄眂 d峄 li峄噓 qua ch峄 k媒 k峄 thu岷璽 s峄. V峄 c啤 b岷, m峄檛 ch峄 k媒 k峄 thu岷璽 s峄 l脿 m峄檛 hash 膽瓢峄 t岷 ra b岷眓g c谩ch s峄 d峄g d峄 li峄噓 trong m峄檛 th么ng 膽i峄噋. Khi m峄檛 th么ng 膽i峄噋 膽瓢峄 g峄璱, ng瓢峄漣 nh岷璶 c贸 th峄 ki峄僲 tra ch峄 k媒 b岷眓g c谩ch s峄 d峄g ch矛a kho谩 c么ng khai c峄 ng瓢峄漣 g峄璱 nh瓢 l脿 m峄檛 c谩ch 膽峄 x谩c th峄眂 ngu峄搉 c峄 th么ng 膽i峄噋 v脿 膽峄 膽岷 b岷 r岷眓g th么ng 膽i峄噋 kh么ng ph岷 l脿 gi岷 m岷. Trong m峄檛 s峄 tr瓢峄漬g h峄, ch峄 k媒 k峄 thu岷璽 s峄 v脿 m茫 h贸a 膽瓢峄 谩p d峄g k岷縯 h峄 v峄沬 vi峄嘽 hash t峄 n贸 c贸 th峄 膽瓢峄 m茫 ho谩 nh瓢 l脿 m峄檛 ph岷 c峄 th么ng 膽i峄噋. Tuy nhi锚n, c岷 l瓢u 媒 r岷眓g kh么ng ph岷 t岷 c岷 c谩c s啤 膽峄 ch峄 k媒 k峄 thu岷璽 s峄 膽峄乽 s峄 d峄g c谩c k峄 thu岷璽 m茫 h贸a.


C谩c h岷 ch岷

M岷穋 d霉 c贸 th峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 t膬ng c瓢峄漬g b岷 m岷璽 m谩y t铆nh v脿 cung c岷 x谩c minh cho t铆nh to脿n v岷筺 c峄 th么ng 膽i峄噋, PKC c贸 m峄檛 s峄 h岷 ch岷. Do c贸 s峄 tham gia c峄 c谩c ph茅p to谩n h峄峜 ph峄ヽ t岷 trong m茫 h贸a v脿 gi岷 m茫, c谩c thu岷璽 to谩n b岷 膽峄慽 x峄﹏g c贸 th峄 kh谩 ch岷璵 khi bu峄檆 ph岷 x峄 l媒 m峄檛 l瓢峄g l峄沶 d峄 li峄噓. Lo岷 m岷璽 m茫 n脿y c农ng ph峄 thu峄檆 r岷 nhi峄乽 v脿o gi岷 膽峄媙h r岷眓g ch矛a kh贸a c谩 nh芒n s岷 膽瓢峄 gi峄 b铆 m岷璽. N岷縰 m峄檛 ch矛a kh贸a c谩 nh芒n v么 t矛nh b峄 chia s岷 ho岷穋 b峄 l峄, t铆nh b岷 m岷璽 c峄 t岷 c岷 c谩c th么ng 膽i峄噋 膽茫 膽瓢峄 m茫 h贸a b岷眓g ch矛a kho谩 c么ng khai t瓢啤ng 峄﹏g c峄 n贸 s岷 b峄 x芒m ph岷. Ng瓢峄漣 d霉ng c农ng c贸 th峄 v么 t矛nh l脿m m岷 kh贸a c谩 nh芒n, trong tr瓢峄漬g h峄 膽贸, h峄 kh么ng th峄 truy c岷璸 d峄 li峄噓 膽茫 膽瓢峄 m茫 h贸a.


C谩c 峄﹏g d峄g m茫 ho谩 kho谩 c么ng khai

Lo岷 m岷璽 m茫 n脿y 膽瓢峄 s峄 d峄g b峄焛 nhi峄乽 h峄 th峄憂g m谩y t铆nh hi峄噉 膽岷 nh岷眒 cung c岷 b岷 m岷璽 cho th么ng tin nh岷 c岷. Email, v铆 d峄, c贸 th峄 膽瓢峄 m茫 h贸a b岷眓g c谩c k峄 thu岷璽 m茫 h贸a kh贸a c么ng khai 膽峄 gi峄 b铆 m岷璽 n峄檌 dung. Giao th峄ヽ L峄沺 c峄昻g b岷 m岷璽 (SSL) gi煤p k岷縯 n峄慽 an to脿n 膽岷縩 c谩c trang web c贸 th峄 c农ng s峄 d峄g m岷璽 m茫 b岷 膽峄慽 x峄﹏g. C谩c h峄 th峄憂g PKC th岷璵 ch铆 膽茫 膽瓢峄 s峄 d峄g nh瓢 m峄檛 ph瓢啤ng ti峄噉 cung c岷 m峄檛 m么i tr瓢峄漬g b峄 phi岷縰 膽i峄噉 t峄 an to脿n c贸 kh岷 n膬ng cho ph茅p c峄 tri tham gia c谩c cu峄檆 b岷 c峄 t峄 m谩y t铆nh t岷 nh脿 c峄 h峄.

PKC c农ng g贸p m岷穞 n峄昳 b岷璽 trong c么ng ngh峄 blockchain v脿 ti峄乶 膽i峄噉 t峄. Khi m峄檛 v铆 ti峄乶 膽i峄噉 t峄 m峄沬 膽瓢峄 thi岷縯 l岷璸, m峄檛 c岷穚 ch矛a kh贸a s岷 膽瓢峄 t岷 (ch矛a kho谩 c么ng khai v脿 ch矛a kho谩 c谩 nh芒n). 膼峄媋 ch峄 c么ng khai 膽瓢峄 t岷 b岷眓g c谩ch s峄 d峄g ch矛a kho谩 c么ng khai v脿 c贸 th峄 膽瓢峄 chia s岷 an to脿n v峄沬 ng瓢峄漣 kh谩c. M岷穞 kh谩c, ch矛a kh贸a c谩 nh芒n 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 t岷 ra c谩c ch峄 k媒 k峄 thu岷璽 s峄 v脿 x谩c minh c谩c giao d峄媍h, v脿 do 膽贸, ph岷 膽瓢峄 gi峄 b铆 m岷璽. Khi m峄檛 giao d峄媍h 膽茫 膽瓢峄 x谩c minh b岷眓g c谩ch x谩c nh岷璶 hash c贸 trong ch峄 k媒 k峄 thu岷璽 s峄, giao d峄媍h 膽贸 c贸 th峄 膽瓢峄 th锚m v脿o s峄 c谩i blockchain. H峄 th峄憂g x谩c minh ch峄 k媒 k峄 thu岷璽 s峄 膽岷 b岷 r岷眓g ch峄 ng瓢峄漣 c贸 ch矛a kh贸a c谩 nh芒n 膽瓢峄 li锚n k岷縯 v峄沬 v铆 ti峄乶 膽i峄噉 t峄 t瓢啤ng 峄﹏g m峄沬 c贸 th峄 r煤t ti峄乶. C岷 l瓢u 媒 r岷眓g c谩c m岷璽 m茫 b岷 膽峄慽 x峄﹏g 膽瓢峄 s峄 d峄g trong c谩c 峄﹏g d峄g ti峄乶 膽i峄噉 t峄 l脿 kh谩c v峄沬 c谩c m岷璽 m茫 膽瓢峄 s峄 d峄g cho m峄 膽铆ch b岷 m岷璽 m谩y t铆nh. V铆 d峄, Bitcoin v脿 Ethereum s峄 d峄g m峄檛 m岷璽 m茫 chuy锚n d峄g 膽瓢峄 g峄峣 l脿 Thu岷璽 to谩n Ch峄 k媒 s峄 Elliptic Curve (ECDSA) 膽峄 x谩c minh c谩c giao d峄媍h.

T峄 b岷 m岷璽 m谩y t铆nh 膽岷縩 x谩c minh c谩c giao d峄媍h ti峄乶 膽i峄噉 t峄, m岷璽 m茫 kh贸a c么ng khai 膽贸ng m峄檛 vai tr貌 quan tr峄峮g trong vi峄嘽 b岷 m岷璽 c谩c h峄 th峄憂g k峄 thu岷璽 s峄 hi峄噉 膽岷. B岷眓g c谩ch s峄 d峄g c谩c ch矛a kh贸a c么ng khai v脿 ch矛a kho谩 c谩 nh芒n theo c岷穚, c谩c thu岷璽 to谩n m茫 h贸a b岷 膽峄慽 x峄﹏g gi岷 quy岷縯 c谩c v岷 膽峄 b岷 m岷璽 c啤 b岷 膽瓢峄 膽瓢a ra b峄焛 c谩c m茫 ho谩 膽峄慽 x峄﹏g. M岷穋 d霉 PKC 膽茫 膽瓢峄 s峄 d峄g trong nhi峄乽 n膬m, c谩c c谩ch s峄 d峄g v脿 c谩c 峄﹏g d峄g m峄沬 v岷玭 th瓢峄漬g xuy锚n 膽瓢峄 ph谩t tri峄僴 cho n贸, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 trong l末nh v峄眂 blockchain v脿 ti峄乶 膽i峄噉 t峄.

Chia s岷 b脿i 膽膬ng
膼膬ng k媒 t脿i kho岷
脕p d峄g ki岷縩 th峄ヽ v脿o th峄眂 t岷 b岷眓g c谩ch m峄 t脿i kho岷 Binance ngay h么m nay.