Головна сторінка
Глосарій
Розпаралелювання

Розпаралелювання

Середній рівень


Що таке розпаралелювання?

Розпаралелювання (паралельне виконання транзакцій) – це метод обробки декількох завдань одночасно. Розпаралелювання засноване на ідеї паралелізму, яка є концепцією в інформатиці, що описує здатність виконувати декілька процесів одночасно. Для блокчейн-технології цей підхід збільшує кількість транзакцій в секунду (TPS) і покращує загальну пропускну здатність мережі.

Як працює розпаралелювання

Розпаралелювання структурує мережу для перевірки кількох транзакцій одночасно замість їхньої послідовної обробки (одна за одною). Він використовує доступні мережеві ресурси та розподіляє завдання з виконання транзакцій між декількома нодами

Розпаралелювання перевіряє багато потенційних станів мережі одночасно, кожен з яких показує результат перевірки певного набору транзакцій. Досліджуючи ці стани, мережа розуміє, як кожна транзакція вплине на реєстр, якби вона була перевірена. Після завершення перевірки мережа досягає загального стану, який відображає результат паралельної перевірки.

Моделі розпаралелювання 

Існує дві моделі розпаралелювання: оптимістичне розпаралелювання і розпаралелювання з доступом до стану.

1. Оптимістичне розпаралелювання. В оптимістичній моделі паралельного виконання, мережа обходить етап сортування і одночасно переходить до обробки транзакцій. Модель працює в припущенні, що транзакції в черзі незалежні, і переглядає їх повторно, щоб перевірити неправильні виконання. Мережа повторно виконує транзакцію з точними даними, якщо між транзакціями є додаткові залежності.
2. Розпаралелювання з доступом до стану. У моделі паралельного виконання з доступом до стану, транзакції спочатку сортуються на основі їхнього впливу на стан мережі, враховуючи такі фактори, як взаємодія з певними смартконтрактами або акаунтами. Ці відсортовані транзакції потім передаються в систему консенсусу, розрізняючи пов'язані та непов'язані транзакції. Непов'язані транзакції виконуються одночасно для оптимізації ефективності, тоді як пов'язані транзакції координуються перед обробкою, з пріоритетизацією на основі комісії gas за підвищену швидкість обробки.

Переваги розпаралелювання

Висока швидкість обробки транзакцій

Розподіл завдань між декількома нодами значно скорочує час виконання транзакції, збільшуючи швидкість обробки транзакції. Таким чином, мережі, що реалізують розпаралелювання, як правило, більш ефективні, ніж мережі з моделями послідовної обробки.

Масштабованість

Розпаралелювання вирішує проблему масштабованості блокчейну, розподіляючи перевірку транзакцій між мережевими нодами. Воно прискорює процес і дозволяє горизонтальне масштабування. Горизонтальне масштабування – це здатність мережі розширювати свої ресурси завдяки додаванню нод у періоди більшого попиту та зменшення масштабування, коли попит падає.

Зниження витрат gas

Розпаралелювання мінімізує комісії, розподіляючи транзакції за підгрупами нод, знижуючи витрати порівняно з послідовною обробкою, коли кожна нода перевіряє кожну транзакцію. Висока швидкість транзакцій також знижує конкуренцію за перевірку, ще більше знижуючи комісії за транзакцію. 

Висновок

Розпаралелювання – це підхід до обробки транзакцій, який пропонує вирішення проблеми масштабованості блокчейну. Завдяки одночасному виконанню транзакцій і розподілу їхньої перевірки між декількома нодами, розпаралелювання дозволяє блокчейн-мережам обробляти більше транзакцій, знижувати витрати gas і прискорювати час обробки.

Поділіться дописами
Реєстрація акаунту
Застосуйте свої знання на практиці, відкривши акаунт Binance вже сьогодні.