Hva er en grenseordre?
Innholdsfortegnelse
Innledning 
Hva er en grenseordre?
Hvordan fungerer en grenseordre?
Stopptapordre kontra grenseordre
Stoppgrenseordre kontra grenseordre
Stopgrenseordrer kontra stopptapordrer
Når bør grenseordrer brukes?
Avsluttende tanker
Hjem
Artikler
Hva er en grenseordre?

Hva er en grenseordre?

Nybegynner
Publisert Dec 10, 2018Oppdatert Dec 12, 2022
7m

TL;DR

En grenseordre er en ordre som du legger inn i ordreboken med en bestemt grensepris. Grenseprisen er det du som bestemmer. Handelen blir bare utført hvis markedsprisen når grenseprisen (eller bedre). Derfor kan du bruke grenseordrer til å kjøpe til en lavere pris eller selge til en høyere pris enn gjeldende markedspris.

I motsetning til markedsordrer, der en handel utføres umiddelbart til gjeldende markedspris, plasseres grenseordrer i ordreboken og utføres ikke umiddelbart. I de fleste tilfeller fører grenseordrer til lavere gebyrer fordi du handler som markedspleier istedenfor som markedstaker.


Innledning 

Synes du det er vanskelig å bestemme hvilken ordretype du skal bruke når du kjøper bitcoin (BTC) eller ether (ETH)? Forskjellige ordretyper kan påvirke handelsaktivitetene dine på forskjellige måter, så det er viktig at du forstår forskjellene mellom dem, før du legger inn en ordre. Hvis du vil ha større kontroll over handelsaktivitetene dine, kan du vurdere å bruke grenseordrer for å begrense kjøps- eller salgsprisen på en mynt. 


Hva er en grenseordre?

En grenseordre er en type handelsordre som har en bestemt kjøps- eller salgspris. For å legge inn en grenseordre må du angi en maksimums- eller minimumspris du er villig til å kjøpe eller selge et aktivum for. Ordren din blir deretter lagt i ordreboken og blir bare utført hvis markedsprisen når grenseprisen (eller bedre). 

I motsetning til markedsordrer, der en handel utføres umiddelbart til gjeldende pris, gir en grenseordre deg mer kontroll over utførelsesprisen. Siden grenseordrer er automatiserte, trenger du ikke å følge med på markedet 24/7 eller å bekymre deg for å gå glipp av en kjøps- eller salgsmulighet mens du sover. 

Men det finnes ingen garanti for at grenseordren kommer til å bli gjennomført. Hvis markedsprisen aldri når grenseprisen du har satt, vil ordren fortsette å ligge i ordreboken. Vanligvis kan en grenseordre legges inn slik at den er der i opptil et par måneder, men det kommer an på kryptobørsen du bruker.


Hvordan fungerer en grenseordre?

Når en grenseordre sendes inn, blir den umiddelbart lagt til i ordreboken. Men den blir ikke gjennomført med mindre myntprisen treffer den angitte grenseprisen (eller bedre). For eksempel: Du vil selge 10 BNB til 6000 kr, og den nåværende prisen er 5000 kr. Du kan legge inn en BNB-salgsgrenseordre på 6000 kr. Når BNB-prisen treffer målprisen eller høyere, blir ordren din utført, avhengig av markedslikviditeten. Hvis det finnes andre BNB-salgsordrer foran i køen, gjennomfører systemet disse ordrene først. Grenseordren oppfylles etter disse med den gjenværende likviditeten.

En annen ting å vurdere når du legger inn en grenseordre, er ordrens utløpsdato. Generelt kan grenseordrer vare i opptil 90 dager. Med mindre du følger markedet nøye, kan du ende opp med å kjøpe eller selge til en mindre gunstig pris på grunn av markedsvolatilitet. For eksempel: Gjeldende markedspris på BNB er 5000 kr, og du har lagt inn en salgsgrenseordre på 10 BNB til 6000 kr. Etter en uke steg prisen på BNB til 7000 kr. Ettersom markedsprisen krysset grenseprisen du satte, ble bestillingen din utført til 6000 kr. I dette tilfellet ble fortjenesten din lavere på grunn av målprisen du la inn for en uke siden. Derfor er det anbefalt å gå gjennom åpne grenseordrer fra tid til annen for å holde følge med de stadig skiftende markedsforholdene.


Stopptapordre kontra grenseordre

Det finnes forskjellige typer ordrer du kan bruke når du handler med krypto, for eksempel grense-, stopptap- og stoppgrenseordrer.

En stopptapordre er en markedsordre som utløses når markedet når stopprisen din. Det er en ordre om å kjøpe eller selge en mynt til markedsprisen når myntprisen når stopprisen du angir.

Når stoppgrenseordren utløses, blir den til en markedsordre og utføres til gjeldende markedspris. Hvis stopprisen ikke nås, blir ikke bestillingen din utført. Salgsstoppordrer kan brukes til å minimere potensielle tap hvis markedet beveger seg motsatt av posisjonen din. De kan også brukes som en "ta-fortjeneste"-ordre for å gå ut av en posisjon og beskytte den urealiserte fortjenesten. Kjøpstoppordrer kan også brukes til å gå inn i markedet til en lavere pris.

Forskjellen mellom en grenseordre og en stopptapordre er at førstnevnte utføres til grenseprisen du angir (eller bedre), mens sistnevnte utføres (som en markedsordre) til gjeldende markedspris. Men vær oppmerksom på at hvis markedsprisen endres for raskt, kan ordren din bli oppfylt til en pris som avviker mye fra utløserprisen.


Stoppgrenseordre kontra grenseordre

En stoppgrenseordre kombinerer egenskapene til en stoppordre og en grenseordre. Når stopprisen nås, utløser den automatisk en grenseordre. Ordren utføres deretter hvis markedsprisen samsvarer med grenseprisen eller bedre. Hvis du ikke har tid til å overvåke porteføljen din nøye, kan du vurdere å bruke stoppgrenseordrer for å begrense tapene du kan pådra deg ved handel.

Når du legger inn en stoppgrenseordre, må du definere to priser: stopprisen og grenseprisen. Forskjellen mellom stoppgrenseordrer og grenseordrer er at førstnevnte bare legger inn en grenseordre hvis stopprisen nås, mens sistnevnte legges umiddelbart i ordreboken.

For eksempel: Sett at BNB går for 6000 kr, og du legger inn en salgsstoppgrenseordre med en stoppris på 5900 kr. Dette betyr at hvis BNB faller til 5900 kr, legger systemet automatisk inn en salgsgrenseordre med grenseprisen du har spesifisert (for eksempel 5850) eller høyere. Men det finnes ingen garanti for at ordrene dine kommer til å bli gjennomført. Hvis markedet beveger seg for raskt, er det mulig at ordren ikke blir gjennomført.


Stopgrenseordrer kontra stopptapordrer

Både stoppgrense- og stopptapordrer utløses basert på stopprisen din. Men stoppgrenseordren vil, etter at den er utløst, opprette en grenseordre, mens stopptap oppretter en markedsordre.


Når bør grenseordrer brukes?

Du kan bruke en grenseordre når dette er oppfylt:

  • Du ønsker å kjøpe til en bestemt pris lavere enn gjeldende markedspris eller selge til en bestemt pris høyere enn gjeldende markedspris.

  • Du har det ikke travelt med å kjøpe eller selge umiddelbart.

  • Du vil hente ut urealisert fortjeneste eller minimere potensielle tap.

  • Du vil dele opp ordrene dine i mindre grenseordrer for å oppnå en dollar-cost-averaging (DCA)-effekt.

Husk at selv om grenseprisen nås, kan det hende at ordren din ikke blir gjennomført. Alt avhenger av markedsforholdene og den totale likviditeten. I noen tilfeller kan grenseordren din bare bli delvis oppfylt.


Avsluttende tanker

En grenseordre kan være et flott handelsverktøy når du vil kjøpe eller selge en mynt til en bedre pris. Du kan bruke det til å øke urealiserte gevinster eller begrense potensialet for tap. Men før du velger en ordretype, bør du forstå de forskjellige alternativene og vurdere hvordan hver av dem passer inn i din samlede portefølje og handelsstrategi. Hvis du er interessert i å lære mer om de forskjellige ordretypene, kan du sjekke ut Forstå de forskjellige ordretypene.