Hvordan bruke en Bitcoin-blokkjedeutforsker
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er en blokkjedeutforsker?
Hvordan fungerer en blokkutforsker?
Slik ser du pizzatransaksjonen på 10 000 bitcoin
Avsluttende tanker
Hvordan bruke en Bitcoin-blokkjedeutforsker
Hjem
Artikler
Hvordan bruke en Bitcoin-blokkjedeutforsker

Hvordan bruke en Bitcoin-blokkjedeutforsker

Nybegynner
Publisert Nov 4, 2020Oppdatert Jan 4, 2023
7m

Innsending fra fellesskapsmedlem – Forfatter: Igor Davidov


TL;DR

Offentlig transparens er et viktig begrep innen kryptovaluta. Et av de store løftene blokkjede kommer med, er at den skaper like konkurransevilkår ved at informasjonen ikke begrenses til noen få mennesker som er i en privilegert kontrollposisjon.

Men hva betyr dette egentlig? Kan du finne ut hvor mye bitcoin naboen din har? Hvordan kan du se og verifisere offentlige data selv? Det er nettopp det vi skal vise deg i denne artikkelen. Selv om vi her fokuserer på Bitcoin, kan du også finne dedikerte blokkjedeutforskere for Litecoin, Ethereum, Binance og stort sett en hvilken som helst blokkjede.


Innledning

Har du noen gang manglet en betaling eller opplevd at noen som lovte å betale deg, ikke gjorde det? I det nåværende økonomiske systemet kan dette ende opp som en «ord mot ord»-situasjon, eller det kan kreve at en tredjepart griper inn.

Blokkjeder løser dette problemet ved å introdusere konseptet offentlig transparens, der informasjon kan ses av hvem som helst når som helst. Blokkjeder som Bitcoin og Ethereum er designet slik at all informasjon er offentlig synlig, noe som er nyttig når transaksjoner (eller Tx) og kontrakter må identifiseres og verifiseres på en enkel måte.

I denne guiden tar vi en titt på den grunnleggende utformingen av en Bitcoin-blokkutforsker. Så skal vi se litt på en kjent transaksjon, den som er opphavet til Bitcoin Pizzadagen 22. mai. 


Hva er en blokkjedeutforsker?

En blokkjedeutforsker er som en søkemotor som avslører informasjon om tidligere og nåværende tilstand til en blokkjede. Dette kan være nyttig når du vil spore fremdriften til en spesifikk betaling eller sjekke saldoen og historikken til en adresse. Alle med en internettilkobling kan bruke en utforsker for å se alle transaksjoner på en offentlig blokkjede.


Hvordan fungerer en blokkutforsker?

Hver blokkjede har et kommandolinjegrensesnitt (CLI / Command Line Interface) som samhandler med databasen og ser nettverkets historie. Men en CLI-utforsker er ikke en brukervennlig opplevelse for de fleste. Derfor har mange blokkjeder også en utforsker med et grafisk brukergrensesnitt (GUI) som viser informasjon i et enklere format.

Vi kan se litt nærmere på en av de mest brukte Bitcoin-utforskerne: blockchain.com. Andre alternativer for BTC er blockchair.com og blockcypher.com.

Blockchain.com-utforskerens hjemmeside

Kilde: https://www.blockchain.com/explorer.


På forsiden kan du se noen generelle data om Bitcoin-blokkjeden. Dette inkluderer prisen, estimert hashrate, daglig antall transaksjoner og transaksjonsvolum. Vi ser også diagrammer med pris og mempool-størrelse. Nederst kan vi overvåke de siste blokkene og transaksjonene.

La oss gå gjennom det vi kan se her, i litt mer detalj:

  • Price (Pris): En aggregert USD-prisstrøm på tvers av flere markeder. I de fleste tilfeller kommer prisen an på strømmens leverandør og er ikke en indikasjon på spotprisen på en bestemt børs.

  • Estimated Hash Rate (Estimert hashrate): Et estimat av datakraften som for øyeblikket brukes av minerne for å sikre blokkjeden. Det kan sees på som en proxy for sikkerheten til en Proof of Work (PoW)-blokkjede.

  • Transactions (Transaksjoner): Antall unike transaksjoner bekreftet de siste 24 timene. For å bli bekreftet må en transaksjon inkluderes i en validert blokk (en blokk som ble minet).

  • Transaction Volume (Transaksjonsvolum): Et mål på den totale verdien av utdata (i BTC) bekreftet på blokkjeden de siste 24 timene. På grunn av måten Bitcoin fungerer på, inkluderer denne summen også ubrukte utdata som returneres tilbake til «forbruks»-lommeboken som veksel.

  • Transaction Volume (estimated) (Transaksjonsvolum (estimert)): Et estimat (i BTC) av det faktiske transaksjonsvolumet som overføres mellom unike lommebøker. Det er transaksjonsvolumet (over) minus et estimat av utdataene som returneres som veksel til forbrukslommebøker.

  • Mempool Size (Mempool-størrelse): Mempool-størrelsen sporer den samlede størrelsen (i byte) for transaksjoner som venter på å bli inkludert i en blokk. Det representerer mengden aktivitet på blokkjeden og kan fungere som en indikator på gebyrene som kreves for rask bekreftelse.

  • Latest Blocks (Nyeste blokker): En liste over bekreftede blokker, fra nyeste til eldste. Den inkluderer detaljer som blokkhøyde, tidsstempel, minernavn (hvis kjent) og blokkstørrelse. Du kan klikke på «block height» (blokkhøyde) for å se informasjon om transaksjoner som er inkludert i blokken. Hvis du klikker på «miner», får du informasjon om adressen til mineren av blokken. Den offentlige adressen til mineren kan være en kjent miningpool-adresse. Hvis du ikke vet hva en miningpool er, sjekk denne artikkelen.

  • Latest Transactions (Nyeste transaksjoner): En liste over gyldige transaksjoner som har blitt sendt til mempoolen. Som sagt er transaksjoner ubekreftede før de tas med i en validert blokk.


Det finnes flere beregninger om blokkjeden som du kan spore på denne siden, deriblant nettverkets vanskelighetsgrad, gebyrer per transaksjon og gjennomsnittlig bekreftelsestid. Med noen blokkjedeutforskere kan du også koble deg til deres API.


Slik ser du pizzatransaksjonen på 10 000 bitcoin

Pizzadagen er en minneverdig dag i Bitcoins historie der kjøpet av to store pizzaer i bytte mot 10 000 bitcoin minnes. Ved hjelp av blokkutforskeren kan vi se og utforske detaljer om denne berømte transaksjonen.

Hashen til Pizzadag-transaksjonen: 

a1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d

Hvis vi kopierer transaksjonshashen inn i søkefeltet til Bitcoin-blokkjedeutforskeren, kommer vi til Pizzadag-transaksjonen. Hvis du ikke vil kopiere og lime inn detaljene, kan du bruke denne lenken til transaksjonssiden.

Øverst på siden kan du se en oppsummering av transaksjonens inndata og utdata. Til venstre er antall bitcoin som ble betalt for pizzaen (totalt 10 000 BTC). Disse ble sendt til enkeltadressen til høyre (tilhører personen som solgte pizzaen).

Oppsummering av Pizzadag-transaksjonen. Kilde: blockchain.com

Oppsummering av Pizzadag-transaksjonen. Kilde: blockchain.com


Hvis du klikker på mottakeradressen (til høyre), kan du se transaksjonshistorikken. Du kan også skanne QR-koden for å få den respektive adressestrengen. QR-kodene er veldig nyttige når du foretar betalinger med TrustWallet eller andre kryptolommebøker for mobil.

Bitcoin Pizzadag-mottaksadressen. Kilde: blockchain.com.

Pizzadag-mottaksadressen. Kilde: blockchain.com.


Hvis du går tilbake til den opprinnelige Pizzadag-transaksjonssiden, kan du bla nedover for å sjekke transaksjonsdetaljene. Disse inkluderer den unike hashen for transaksjonen, bekreftelsesstatusen, tidsstemplet, antall bekreftelser, total inndata og utdata, mininggebyrene og mer. Du kan se at det var et transaksjonsgebyr på 0,99 BTC som mineren fikk betalt i tillegg til de 10 000 BTC for pizzaene.

Bitcoin Pizzadag-transaksjonsdetaljer

Pizzadag-transaksjonsdetaljer. Kilde: blockchain.com.


Ved å klikke på blokkhøyden (57 043) får du detaljer om blokken der denne transaksjonen ble tatt med.

Pizzadag-blokken

Pizzadag-blokken. Kilde: blockchain.com.


Som du ser, var blokken som bekreftet Pizzadag-transaksjonen, en begivenhetsløs blokk. Det var totalt to transaksjoner – den ene var Pizzadag-transaksjonen og den andre var minerens blokkbelønning.

De grønne og røde globene på høyre side viser om disse bitcoinene ble brukt eller ikke etter denne transaksjonen. Personen som solgte pizzaene, har sendt disse 10 000 BTC til en annen adresse, men minerens adresse har fortsatt blokkbelønningen (50,99 BTC).


Avsluttende tanker

Blokkjedeutforskere er nyttige verktøy som utnytter den åpne og gjennomsiktige utformingen som offentlige blokkjeder har. De gir nyttig informasjon om tilstanden til nettverket, inkludert transaksjons- og adressehistorikk. Dette gir enkel sporing og verifisering.

Men dette fokuset på full offentlig transparens kan føre til en kartlegging av historikken til transaksjoner og adresser – kjent som kjedeanalyse. Dette igjen kan avsløre adressenes pseudonymitet, spesielt for brukere som ofte bruker de samme adressene flere ganger (anbefales ikke). Andre offentlige blokkjeder (som Monero) har en annen balanse mellom transparens og personvern.

Nå som du har en generell forståelse av hvordan blokkjedeutforskere fungerer, kan du leke litt med dem selv. Du blir kanskje overrasket over hvilke hemmeligheter du finner!