Krypto kontra aksjer: Hva er forskjellen?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er kryptovaluta? 
Hva er en aksje?
Hva er de viktigste forskjellene mellom kryptovaluta og aksjer?
Bør jeg investere i kryptovaluta eller aksjer?
Fordeler og ulemper med å investere i kryptovaluta
Fordeler og ulemper med å investere i aksjer
Avsluttende tanker 
Krypto kontra aksjer: Hva er forskjellen?
Hjem
Artikler
Krypto kontra aksjer: Hva er forskjellen?

Krypto kontra aksjer: Hva er forskjellen?

Nybegynner
Publisert May 28, 2022Oppdatert Dec 28, 2022
6m

TL;DR

Kryptovaluta er digitale aktiva som kjører på kryptografisk sikrede distribuerte nettverk. De kan brukes som byttemiddel og verdilager. Aksjer representerer en brøkdels eierskap og en andel i et firma. Selv om de er i forskjellige aktivaklasser, er både krypto og aksjer omsettelige og kan ses på som investeringer. 

 

Innledning

Aksjer er en veletablert aktivaklasse som kan gi både langsiktig og kortsiktig avkastning. Krypto er et nyere finansinstrument som er utsatt for høyere prisvolatilitet og risiko. Begge instrumentene tiltrekker seg handlere og investorer, men kryptovaluta blir ofte sett på som et alternativ til mer tradisjonelle aktiva. Når det er sagt, kan det finnes lønnsomme strategier i begge markeder. Denne artikkelen forklarer de viktigste forskjellene mellom de to aktivaene samt fordelene og ulempene med dem. 

 

Hva er kryptovaluta? 

Enkelt sagt er kryptovaluta digitale valutaer som drives av blokkjedeteknologi. De benytter kryptografiske teknikker for å sikre og verifisere transaksjoner og brukes vanligvis som et byttemiddel og verdilager. De fleste kryptovalutaer kjører på desentraliserte nettverk, og markedsverdien styres av tilbud og etterspørsel.

Hva er en aksje?

Aksjer representerer et delvis eierskap av egenkapital i et firma, og de reflekterer verdien av et fungerende selskap. Noen ganger har eieren av en aksje også rett til en andel av selskapets overskudd i form av utbytte. Verdien av en aksje kan bevege seg i henhold til selskapets resultater og andre faktorer som for eksempel relevante nyhetskunngjøringer. 

 

Hva er de viktigste forskjellene mellom kryptovaluta og aksjer?

Både kryptovaluta og aksjer kan brukes av investorer til å bygge opp en formue. Likevel er det å investere i aksjer annerledes enn å investere i krypto. 

I motsetning til aksjer vil det å investere i krypto ikke gi noe eierskap til en andel av et selskap. Kryptoinvestorer får heller ikke utbytte på tradisjonell måte. Men man kan låne ut eller foreta staking av kryptotokener for å få passiv inntekt. 

Det er også store forskjeller i måten krypto og aksjer handles på. Du kan kjøpe krypto på en hvilken som helst børs for digital valuta når som helst på dagen, og natta, men børsene har begrensede åpningstider på hverdager. 

 

Bør jeg investere i kryptovaluta eller aksjer?

Begge aktivaklasser har fordeler og begrensninger. Avgjørelsen din avhenger av risikotoleranse og andre preferanser. Til syvende og sist er det som avgjør om investeringen din er god eller ikke, din evne til å veie risikoen opp mot fordelene – ikke investeringstypen du benytter. Mange erfarne investorer diversifiserer porteføljene sine og får eksponering mot både kryptovaluta og aksjer.

 

Fordeler og ulemper med å investere i kryptovaluta

Fordeler 

Tilgjengelig: Krypto har ingen grenser, og alle med internettforbindelse kan bruke det. 

Desentralisert: De fleste kryptovalutasystemer benytter ikke en sentral myndighet, noe som gjør krypto motstandsdyktig mot sensur og sentral kontroll.

Inflasjonsresistent: Kryptovalutaer blir ikke direkte påvirket av sentralbankenes pengepolitikk, så prisene er mindre utsatt for inflasjon. Men ikke alle kryptovalutaer er like, så det er viktig å vurdere utstedelsesraten og forsyningen for alle kryptoaktiva.

Fleksibelt: Sammenlignet med aksjer er det flere måter investorer kan øke kryptobeholdningen på i tillegg til handel. Kryptoinvestorer kan få fortjeneste fra avkastningsfarmingstaking og likviditetstilbydelse. Produkter som Binance Earn er et godt eksempel på hvordan man kan øke kryptobeholdningen. 

Variert: Mange tokener har ikke bare en pengemessig verdi. For det første kan Fan-tokener gi tokeninnehaverne eksklusive fordeler og privilegier hos et idrettslag eller merke de liker. Noen kryptovalutaer er styringstokener, og de gir innehaverne rett til å delta i utviklingen av prosjektet eller protokollen.

Ulemper

Prisvolatilitet: Kryptomarkedet er beryktet for at det er utsatt for dramatiske prissvingninger. Potensialet for raske gevinster kan være svært attraktivt for nye investorer. Men de bør være klar over at baksiden er potensialet for like dramatiske tap.

Mangelfull regulering: Kryptovaluta er lovlig i mange land, men det er ikke fullstendig og universelt regulert. Investorer bør være oppmerksomme på potensielle overholdelsesproblemer og gjøre juridiske undersøkelser knyttet til bostedet sitt. 

Depot-risiko: Kryptovalutaer som Bitcoin krever en privat nøkkel for tilgang til tokener som er lagret i en digital kryptolommebok. Hvis man glemmer en frøfrase eller mister en fysisk kryptolommebok kan det føre til at du mister tilgangen til kryptoen din for alltid.

Avkastning ikke garantert: Som med alle finansmarkeder er det ingen garantert avkastning med krypto. Bitcoin og andre altcoins har prestert bra på lang sikt, men det finnes ingen garanti for at de vil fortsette å øke i fremtiden, og det er alltid en sjanse for at de ikke gjør det så bra i løpet av en kortere investeringsperiode. 

 

Fordeler og ulemper med å investere i aksjer

Fordeler

Stadig mer tilgjengelig: Det blir stadig lettere å investere i aksjer, med mange nettplattformer og mobilapper som har dukket opp på markedet. Mange slike tilbud har intuitive grensesnitt og er integrert med andre finanstjenester.

Regulert: Mange regjeringer regulerer aksjemarkedet tungt. For eksempel: I USA må børsnoterte selskaper avsløre informasjon som kan påvirke aksjeverdien, til Securities and Exchange Commission (SEC) – et statlig tilsynsorgan med ansvar for investorbeskyttelse. 

(Til en viss grad) inflasjonsresistent: Visse typer aksjer, for eksempel "Treasury"-verdipapirer med inflasjonsbeskyttelse (TIPS), kan fungere som en sikring mot inflasjon.

Variasjon: Det finnes et bredt utvalg av aksjer på tvers av forskjellige bransjer og sektorer som er tilgjengelige for småinvestorer. Handlere kan velge egenkapital basert på et stort antall kriterier – fra selskapets forretningsmodell og plassering til om de utbetaler utbytte eller ikke.

Ulemper

Volatilitet: Aksjemarkedet er heller ikke immunt mot plutselige endringer i prisene på kort sikt. Hvis et selskap gjør det bra, stiger sannsynligvis aksjekursen. Og motsatt: Hvis et selskap rapporterer tap eller får dårlig presseomtale, synker sannsynligvis aksjeverdien. Videre er noen aksjer mer volatile enn andre. For eksempel har verdien av vekstaksjer en tendens til å svinge mer enn verdien av "blue-chip"-aksjer som representerer aksjer i etablerte selskaper med prikkfritt omdømme.

Høyere gebyrer: I de fleste tilfeller er gebyrene som er knyttet til børstransaksjoner, relativt høye, og gebyrene er flere sammenlignet med handel med kryptovaluta. I tillegg til meglergebyrer og kurtasje er det også andre gebyrer når du kjøper eller selger aksjer.

Avkastning ikke garantert: Som med alle finansmarkeder er det ingen garantert avkastning med aksjer. Selv om det finnes aksjer som ofte overgår alternative investeringer på lang sikt, er det en sjanse for at de ikke gjør det bra i løpet av en kortere investeringsperiode.


Avsluttende tanker 

Selv om det er klare forskjeller mellom krypto og aksjer, har de også likheter. Både krypto og aksjer er mulige investeringsvalg, og de kan ha forskjellige formål i porteføljen din. Uansett hva du velger, må du passe på at du alltid er klar over den tilknyttede risikoen, og DYOR (gjør egne undersøkelser).