Wat zijn eeuwigdurende termijncontracten?
StartpaginaArtikelen

Wat zijn eeuwigdurende termijncontracten?

Geavanceerd
4mo ago
8m

Wat zijn futures?

Een future of termijncontract is een overeenkomst om een product, valuta of een ander instrument tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen of te verkopen op een bepaald tijdstip in de toekomst.

In tegenstelling tot een traditionele spotmarkt worden de transacties op een termijnmarkt niet onmiddellijk afgewikkeld. In plaats daarvan verhandelen twee partijen een contract waarvan de afwikkeling op een toekomstige datum is vastgelegd. Ook staat een termijnmarkt niet toe dat gebruikers de grondstof of het digitale activum rechtstreeks kopen of verkopen. In plaats daarvan handelen zij in een contractuele vertegenwoordiging ervan. De daadwerkelijke handel in activa (of contanten) zal in de toekomst - wanneer het contract wordt uitgeoefend - plaatsvinden.

Als eenvoudig voorbeeld, denk aan het geval van een termijn- of future-contract van een fysiek goed, zoals graan of goud. In sommige traditionele termijnmarkten zijn deze contracten gemarkeerd voor levering, wat betekent dat er sprake is van een fysieke levering van de grondstof. Als gevolg daarvan moet goud of graan worden opgeslagen en vervoerd, wat extra kosten met zich meebrengt (de zogenaamde draagkosten). Veel termijnmarkten worden echter afgewikkeld in contanten, wat betekent dat alleen de equivalente contante waarde van de grondstof wordt verrekend (er is geen fysieke goederenruil).

Bovendien kan de prijs voor goud of graan in een termijnmarkt veranderen afhankelijk van hoe ver de afwikkelingsdatum van het contract in de toekomst ligt. Hoe langer de tijd, hoe hoger de draagkosten, hoe groter de potentiële toekomstige prijsonzekerheid en hoe groter de potentiële prijskloof tussen de spot- en termijnmarkt.


Waarom wordt er in termijncontracten gehandeld?

  • Hedging en risicomanagement: dit was de belangrijkste reden waarom futures werden uitgevonden.
  • Short exposure: traders kunnen wedden tegen de prestaties van een activa, zelfs als ze die niet bezitten.
  • Leverage: handelaren kunnen posities innemendie groter zijn dan hun rekeningsaldo. Op Binance kunnen eeuwigdurende termijncontracten worden verhandeld met een hefboom die tot 20x kan oplopen.


Wat is een eeuwigdurend termijncontract?

Een eeuwigdurend contract is een speciaal type termijncontract, maar in tegenstelling tot de klassieke futures heeft het geen vervaldatum. Men kan dus een positie behouden zolang als men wil. Verder is de handel in eeuwigdurende contracten gebaseerd op een onderliggende indexprijs. De indexprijs bestaat uit de gemiddelde prijs van een actief op basis van de belangrijkste spotmarkten en hun relatieve handelsvolume.

In tegenstelling tot conventionele termijncontracten worden eeuwigdurende contracten dus vaak verhandeld tegen een prijs die gelijk of zeer vergelijkbaar is met die op de spotmarkten. Het grootste verschil tussen de traditionele termijncontracten en de eeuwigdurende contracten is het feit dat laatstgenoemde niet worden afgewikkeld.


Wat is de initiële marge?

De initiële marge is de minimale waarde die je moet betalen om een hefboompositie te openen. Je kunt bijvoorbeeld 1000 BNB kopen met een initiële marge van 100 BNB (met een hefboom van 10x). Je initiële marge zou dus 10% van de totale order zijn. De initiële marge ondersteunt je hefboom en functioneert als onderpand.


Wat is de onderhoudsmarge?

Onderhoudsmarge is de minimale hoeveelheid onderpand die je moet aanhouden om posities open te houden. Als je margesaldo onder dit niveau daalt, ontvang je ofwel een margin call (waarbij je wordt verzocht om meer geld aan je rekening toe te voegen) of word je positie geliquideerd. De meeste cryptobeurzen zullen dit laatste doen.

Met andere woorden, de initiële marge is de waarde die je bij het openen van een positie vastlegt, en de onderhoudsmarge verwijst naar het minimale saldo dat je nodig hebt om de posities open te houden. De onderhoudsmarge is een dynamische waarde die verandert in functie van de marktprijs en het saldo van je rekening (het onderpand).


Wat is liquidatie?

Als de waarde van het onderpand onder de onderhoudsmarge daalt, kan de futures-rekening geliquideerd worden. Bij Binance vindt de liquidatie op verschillende manieren plaats afhankelijk van het risico en de hefboomwerking van elke gebruiker (op basis van hun onderpand en nettopositie). Hoe groter de totale positie, hoe hoger de vereiste marge is.

Het mechanisme verschilt naargelang de markt en de beurs, maar Binance rekent een nominale vergoeding van 0,5% voor Tier 1-liquidaties (nettopositie onder de 500.000 USDT). Indien de rekening na de liquidatie nog over extra middelen beschikt, wordt het saldo aan de gebruiker terugbetaald. Als er te weinig geld is, wordt de gebruiker failliet verklaard.

Merk op dat wanneer je geliquideerd wordt, je extra kosten zal moeten betalen. Om dat te voorkomen, kun je je posities sluiten voordat de liquidatieprijs is bereikt of meer middelen toevoegen aan het onderpand, waardoor de liquidatieprijs verder van de huidige marktprijs beweegt.


Wat is het financieringspercentage?

De financiering bestaat uit regelmatige betalingen tussen kopers en verkopers in overeenstemming met het huidige financieringspercentage. Wanneer de dekkingsgraad boven nul (positief) ligt, moeten handelaren die long zijn (contractkopers) de handelaren die short zijn (contractverkopers) betalen. Een negatieve dekkingsgraad daarentegen betekent dat de shorts juist de longs betalen.

Het financieringspercentage is gebaseerd op twee componenten: de rente en de premie. Op de termijnmarkt van Binance is de rentevoet vastgesteld op 0,03% en de premie varieert afhankelijk van het prijsverschil tussen de termijn- en de spotmarkt. Binance brengt geen kosten in rekening voor de overdracht van financieringstarieven, aangezien deze rechtstreeks tussen de gebruikers plaatsvinden.

Wanneer een eeuwigdurend termijncontract dus wordt verhandeld voor een premium (dat wil zeggen, voor een prijs die hoger ligt dan de spotmarkt), moeten longposities dus shortposities betalen als gevolg van de positieve dekkingsgraad. Een dergelijke situatie zal naar verwachting de prijs doen dalen, aangezien longs hun posities sluiten en er nieuwe shorts worden geopend.


Wat is de mark price?

De mark price is een schatting van de werkelijke waarde van een contract (eerlijke prijs) in vergelijking met de werkelijke prijs (laatste prijs). De berekening van de mark price voorkomt oneerlijke liquidaties die kunnen plaatsvinden tijdens zeer volatiele markten.

Hoewel de indexprijs dus gerelateerd is aan de prijs van de spotmarkten, vertegenwoordigt de koers van de index de reële waarde van een eeuwigdurend termijncontract. Bij Binance is de mark price gebaseerd op de indexprijs en de dekkingsgraad en is deze een essentieel onderdeel van de ongerealiseerde PnL-berekening.


Wat is PnL?

PnL staat voor profit and loss (winst en verlies), zowel gerealiseerd als ongerealiseerd. Wanneer je open posities hebt op een eeuwigdurende termijnmarkt, is je PnL ongerealiseerd. Dit betekent dat je PnL blijft veranderen als reactie op marktbewegingen. Wanneer je je posities sluit, wordt de niet-gerealiseerde PnL gerealiseerd PnL (geheel of gedeeltelijk).

Omdat de gerealiseerde PnL verwijst naar de winst of het verlies afkomstig van gesloten posities, heeft het geen directe relatie met mark price maar alleen met de uitgevoerde prijs van de orders. De ongerealiseerde PnL verandert juist voortdurend en is de belangrijkste drijfveer voor liquidaties. Daarom wordt de mark price gebruikt om ervoor te zorgen dat de ongerealiseerde PnL-berekening juist en eerlijk is.


Wat is het verzekeringsfonds?

Simpel gezegd voorkomt het verzekeringsfonds dat het saldo van verliezende handelaren onder nul daalt, terwijl het ook garandeert dat winnende handelaren hun winst krijgen.

Om te illustreren, laten we veronderstellen dat Alice 2.000 dollar op haar Binance futures-rekening heeft om daarmee een 10x BNB longpositie te openen bij 20 dollar per coin. Merk op dat Alice contracten koopt van een andere handelaar en niet van Binance. Haar tegenpartij is dus Bob, met een shortpositie van dezelfde grootte.

Door de 10x hefboomwerking heeft Alice nu een 1.000 BNB-positie (ter waarde van $20.000), met een onderpand van $2.000. Daalt de prijs van BNB echter van $20 naar $18, dan kan de positie van Alica automatisch worden gesloten. Dit betekent dat haar activa zouden worden geliquideerd en haar $2.000 onderpand volledig verloren zou gaan.

Indien het systeem om welke reden dan ook niet in staat is om haar posities op tijd te sluiten en de marktprijs nog verder daalt, dan zal het verzekeringsfonds geactiveerd worden om deze verliezen te dekken totdat de positie gesloten is. Dit zou niet veel veranderen voor Alice, aangezien haar positie al werd geliquideerd en haar saldo nul is, maar het zorgt ervoor dat Bob in staat is om zijn winst te krijgen. Zonder het verzekeringsfonds zou het saldo van Alice niet alleen van $2.000 tot nul dalen, maar zelfs negatief kunnen worden.

In de praktijk zou haar longpositie echter waarschijnlijk eerder worden gesloten omdat haar onderhoudsmarge beneden het vereiste minimum zou zijn. De liquidatiekosten gaan rechtstreeks naar het verzekeringsfonds en de resterende middelen worden teruggegeven aan de gebruikers.

Het verzekeringsfonds is dus een mechanisme dat bedoeld is om het onderpand van geliquideerde handelaren te gebruiken om de verliezen van failliete rekeningen te dekken. Onder normale marktomstandigheden zal het verzekeringsfonds naar verwachting voortdurend groeien als gevolg van het liquideren van gebruikers.

Samenvattend wordt het verzekeringsfonds groter wanneer gebruikers worden geliquideerd voordat hun posities een break-even of negatieve waarde bereiken. Maar in extremere gevallen kan het systeem mogelijk niet altijd in staat zijn om alle posities te sluiten en zal het verzekeringsfonds worden gebruikt om potentiële verliezen te dekken. Hoewel ongebruikelijk, kan dit gebeuren in periodes van hoge volatiliteit of lage liquiditeit.


Wat is auto-deleveraging?

Auto-deleveraging verwijst naar het liquideren van een tegenpartij als het verzekeringsfonds stopt met functioneren (tijdens specifieke omstandigheden). Hoewel dit onwaarschijnlijk is, zou een dergelijke gebeurtenis vereisen dat winstgevende handelaren een deel van hun winst moeten bijdragen om de verliezen van anderen te dekken. Helaas is het door de volatiliteit op de cryptomarkt en de hoge hefboomwerking die aan klanten wordt geboden, niet mogelijk om deze optie volledig te vermijden.

Met andere woorden, de liquidatie van een tegenpartij is de laatste stap die wordt gezet wanneer het verzekeringsfonds niet alle failliete posities kan dekken. Meestal zijn het de posities met de hoogste winst (en hefboomwerking) die meer bijdragen. Binance maakt gebruik van een indicator die gebruikers informeert waar ze zich in de wachtrij voor auto-deleveraging bevinden.

Op de termijnmarkt van Binance onderneemt het systeem alle mogelijke stappen om auto-deleveraging te voorkomen en zijn er verschillende functies ingebouwd om de impact ervan te minimaliseren. Als dit toch gebeurt, wordt de tegenpartij geliquideerd zonder marktvergoeding en wordt er onmiddellijk een bericht naar de betrokken handelaren gestuurd. Het staat gebruikers vrij om op elk moment posities opnieuw te openen.