Kryptot vs osakkeet: mitä eroa niillä on?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on kryptovaluutta? 
Mikä on osake?
Mitä eroa on kryptoilla ja osakkeilla?
Pitäisikö minun sijoittaa kryptoihin vai osakkeisiin?
Kryptoihin sijoittamisen hyvät ja huonot puolet
Osakkeisiin sijoittamisen hyvät ja huonot puolet
Yhteenveto 
Kryptot vs osakkeet: mitä eroa niillä on?
Etusivu
Artikkelit
Kryptot vs osakkeet: mitä eroa niillä on?

Kryptot vs osakkeet: mitä eroa niillä on?

Aloittelija
Julkaistu May 28, 2022Päivitetty Dec 28, 2022
6m

Tiivistelmä

Kryptot ovat digitaalisia omaisuuseriä, jotka toimivat kryptografisesti suojatuissa hajautetuissa verkoissa. Niitä voidaan käyttää vaihtovälineenä ja arvon säilyttäjänä. Osakkeet edustavat yhtiön omistuksen murto-osaa. Vaikka ne ovat eri omaisuusluokkia, sekä kryptoja että osakkeita voi treidata ja ne katsotaan sijoitusvälineiksi. 

 

Johdanto

Osakkeet ovat perinteinen omaisuusluokka, joka voi tuottaa sekä pitkän että lyhyen aikavälin tuottoa. Kryptot ovat uudempi rahoitusväline, joka on altis korkeammalle hintojen volatiliteetille ja riskeille. Vaikka molemmat instrumentit houkuttelevat treidaajia ja sijoittajia, kryptoja pidetään usein vaihtoehtona perinteisemmille varoille. Molemmilla markkinoilla voi kuitenkin olla kannattavia strategioita. Tässä artikkelissa eritellään näiden kahden omaisuusluokan tärkeimmät erot sekä niiden edut ja haitat. 

 

Mikä on kryptovaluutta? 

Yksinkertaisesti sanottuna kryptovaluutat ovat digitaalisia valuuttoja, jotka toimivat lohkoketjutekniikalla. Ne perustuvat kryptografisiin tekniikoihin transaktioiden turvaamiseksi ja todentamiseksi, ja niitä käytetään tyypillisesti vaihtovälineenä ja arvon säilyttäjänä. Useimmat kryptovaluutat toimivat hajautetuissa verkoissa, ja niiden markkina-arvoa ohjaavat tarjonta ja kysyntä.

Mikä on osake?

Osakkeet edustavat pääoman osittaista omistusta tietystä yrityksestä, ja ne heijastavat toimivan yrityksen arvoa. Joskus osakkeen omistajalla on myös oikeus osuuteen yhtiön voitoista osingon muodossa. Osakkeen arvo voi liikkua yhtiön tuloksen ja muiden tekijöiden, kuten asiaankuuluvien uutisilmoitusten, mukaan. 

 

Mitä eroa on kryptoilla ja osakkeilla?

Sijoittajat voivat käyttää sekä kryptoja että osakkeita vaurauden kasvattamiseen. Osakkeisiin sijoittaminen on kuitenkin erilaista kuin kryptosijoittaminen. 

Osakesijoittamisesta poiketen kryptosijoittaminen ei käsitä yrityksen osakkeen omistamista. Kryptosijoittajat eivät myöskään saa osinkoja perinteisessä mielessä. Sen sijaan kryptotokeneita voi lainata tai steikata passiivisten tulojen tuottamiseksi. 

Kryptojen ja osakkeiden treidauksessa on myös suuria eroja. Voit ostaa kryptoja mistä tahansa digitaalisten valuuttojen pörssistä milloin tahansa ympäri vuorokauden, kun taas osakepörssit ovat avoinna rajoitetusti ja vain arkisin. 

 

Pitäisikö minun sijoittaa kryptoihin vai osakkeisiin?

Molemmilla omaisuusluokilla on omat etunsa ja rajoituksensa. Päätös riippuu omasta riskinsietokyvystäsi ja muista mieltymyksistäsi. Viime kädessä sijoituksesi menestystä ohjaa käyttämiesi sijoitusvälineiden sijaan kykysi punnita siihen liittyvät riskit ja edut. Monet kokeneet sijoittajat monipuolistavat salkkujaan ostamalla sekä kryptoja että osakkeita.

 

Kryptoihin sijoittamisen hyvät ja huonot puolet

Hyvät puolet 

Helppokäyttöinen: Kryptot ovat rajattomia, ja kuka tahansa, jolla on internetyhteys, voi treidata niillä. 

Hajautettu: Useimmat kryptojärjestelmät eivät luota keskitettyyn tahoon, mikä tekee kryptoista vastustuskykyisen sensuurille ja keskitetylle hallinnalle.

Inflaationkestävä: Keskuspankkien rahapolitiikka ei vaikuta suoraan kryptoihin, joten inflaatio vaikuttaa niiden hintoihin vähemmän. Kryptot eivät kuitenkaan ole kaikki samanlaisia, joten on tärkeää ottaa huomioon kunkin kryptovaran liikkeeseenlaskuaste ja tarjonta.

Joustava: Osakkeisiin verrattuna sijoittajilla on treidauksen lisäksi myös muitakin tapoja kasvattaa krypto-omistuksiaan. Kryptosijoittajat voivat saada voittoa tuottofarmauksesta, steikkauksesta ja likviditeetin tarjoamisesta. Tuotteet, kuten Binance Earn, ovat loistava esimerkki siitä, kuinka voit lisätä krypto-omistuksiasi. 

Monipuolinen: Monien tokenien arvo ei ole vain rahallinen. Ensinnäkin fanitokenit voivat tarjota tokenin haltijoille ainutlaatuisia etuja ja etuoikeuksia vuorovaikutukseen heidän suosikkiurheilujoukkueidensa tai -brändiensä kanssa. Jotkin kryptot ovat hallintotokeneita, jotka antavat niiden haltijoille oikeuden osallistua tietyn projektin tai protokollan kehittämiseen.

Huonot puolet

Hintojen volatiliteetti: Kryptomarkkinat ovat tunnetusti alttiita dramaattisille hintavaihteluille. Nopeiden voittojen mahdollisuus voi olla erittäin houkutteleva näkökohta uusille sijoittajille. Heidän tulisi kuitenkin olla tietoisia siitä, että kääntöpuolena on yhtä dramaattisten tappioiden mahdollisuus.

Epätäydellinen sääntely: Kryptot ovat laillisia monissa maissa, mutta niitä ei säännellä täysin ja yleisesti. Sijoittajien tulisi olla tietoisia mahdollisista vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä ongelmista ja tehdä oikeudellisuuteen liittyvää tutkimusta sijaintinsa mukaan. 

Säilytysriskit: Kryptot, kuten Bitcoin, vaativat yksityisen avaimen digitaaliseen kryptolompakkoon tallennettujen tokeneiden käyttämiseen. Alkulauseen unohtaminen tai fyysisen kryptolompakon menettäminen voi johtaa siihen, että menetät lopullisesti pääsyn kryptoihisi.

Voitot eivät ole taattuja: Kuten kaikilla rahoitusmarkkinoilla, kryptojen tuotot eivät ole taattuja. Vaikka Bitcoin ja muut altcoinit ovat menestyneet hyvin pitkällä aikavälillä, ei ole mitään takeita siitä, että ne jatkavat nousuaan tulevaisuudessa, ja aina on mahdollista, että ne eivät pärjää hyvin lyhyemmän sijoitusjakson aikana. 

 

Osakkeisiin sijoittamisen hyvät ja huonot puolet

Hyvät puolet

Yhä helpommin saavutettavissa: Osakkeisiin sijoittaminen on yhä helpompaa, ja markkinoille on tulossa monia verkkoalustoja ja mobiilisovelluksia. Monien tällaisten sovellusten käyttöliittymä on intuitiivinen, ja ne on integroitu muihin rahoituspalveluihin.

Säännelty: Monet hallitukset sääntelevät voimakkaasti osakemarkkinoita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten on julkistettava tiedot, jotka voivat vaikuttaa niiden osakkeiden arvoon, Securities and Exchange Commissionille (SEC), joka on sijoittajansuojasta vastaava valtion valvontavirasto. 

(Jonkin verran) inflaationkestävä: Tietyntyyppiset osakkeet, kuten valtion inflaatiosuojatut arvopaperit (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS), voivat toimia suojana inflaatiota vastaan.

Laaja valikoima: Yksityissijoittajien saatavilla on laaja valikoima osakkeita eri toimialoilta ja sektoreilta. Treidaajat voivat valita osakkeet useiden kriteerien perusteella yrityksen liiketoimintamallista ja sijainnista siihen, maksaako yritys osinkoja vai ei.

Huonot puolet

Volatiliteetti: Myöskään osakemarkkinat eivät ole immuuneja äkillisille hintamuutoksille lyhyellä aikavälillä. Jos yrityksellä menee hyvin, sen osakekurssit todennäköisesti nousevat. Vastaavasti jos yritys ilmoittaa tappioista tai siitä uutisoidaan negatiivisesti, osakkeen arvo todennäköisesti laskee. Lisäksi jotkin osakkeet voivat olla epävakaampia kuin toiset. Esimerkiksi kasvuosakkeiden arvo vaihtelee yleensä enemmän kuin blue chip -osakkeiden, jotka edustavat maineeltaan moitteettomien vakiintuneiden yritysten osakkeita.

Korkeammat maksut: Useimmissa tapauksissa pörssitransaktioihin liittyvät maksut ovat suhteellisen korkeat, ja niitä on enemmän kuin kryptotreidauksessa. Välityspalkkioiden ja komissioiden lisäksi sinulta peritään myös muita maksuja, kun ostat tai myyt osakkeita.

Tuotot eivät ole taattuja: Kuten kaikilla rahoitusmarkkinoilla, myöskään osakkeiden tuotto ei ole taattua. Vaikka on olemassa osakkeita, jotka usein ylittävät vaihtoehtoiset sijoitukset pitkällä aikavälillä, on mahdollista, että ne eivät pärjää hyvin lyhyemmän sijoitusjakson aikana.


Yhteenveto 

Vaikka kryptojen ja osakkeiden välillä on selkeitä eroja, niillä on myös yhtäläisyyksiä. Sekä kryptot että osakkeet ovat hyviä valintoja sijoituskohteeksi, ja ne voivat palvella eri tarkoituksia salkussasi. Riippumatta siitä, kumman niistä valitset, varmista aina, että olet tietoinen valitsemaasi kohteeseen liittyvistä riskeistä, ja tee oma tutkimuksesi.