Domů
Glosář
Flashbots

Flashbots

Pokročilí
Flashbots je výzkumná a vývojová organizace, která vznikla za účelem snížení negativních dopadů, které pro blockchainy, zejména Ethereum, představuje maximální vytěžitelná hodnota (MEV). Hlavním cílem organizace Flashbots je podpořit udržitelný ekosystém bez kontroly přístupu, který používá strategii MEV. 

Jak organizace Flashbots funguje?

Když chcete pochopit, jak organizace Flashbots funguje, musíte nejdřív vědět, co je maximální vytěžitelná hodnota (MEV). MEV označuje zisk, který mohou těžaři vytvořit tím, že transakce při těžbě bloku zahrnou, vyloučí nebo změní jejich pořadí.

Organizace Flashbots hraje klíčovou roli v oblasti obchodování s kryptoměnami, DeFi a širšího blockchainového ekosystému, protože se zaměřuje na zajištění transparentnosti a demokratizaci přístupu k využívání MEV. Sem patří zabránění transakcím typu front-running a back-running, které mohou mít na obchodníky a uživatele nepříznivý dopad. 

Front-running znamená získání nekalé výhody odesláním transakce před transakcí jiného uživatele a back-running je zase úmyslné odeslání transakce po transakci jiného uživatele. 

V boji proti těmto problémům vytváří organizace Flashbots samostatný kanál pro zařazování transakcí do bloku, což při řazení transakcí vede k otevřené a spravedlivé aukci. Vypadá to nějak takto:

 1. Tvůrci bloků třetích stran vytváří balíčky transakcí a těžařům je odesílají prostřednictvím sítě Flashbots. 

 2. Tvůrci bloků vychází při výběru a uspořádání transakcí z potenciálního zisku, který je možné získat (MEV).

 3. Těžaři pak komunikují přímo se sítí a na základě podílu na zisku, který nabízí tvůrci bloků, se rozhodují, které balíčky zařadí do nových bloků.

 4. Uživatelé, kteří zadají transakce tvůrcům bloků se spropitným (pobídkou), dostanou přednost, což vede k transparentnímu, efektivnímu a spravedlivému trhu pro řazení transakcí. 

Jaké různé produkty organizace Flashbots nabízí?

Organizace Flashbots nabízí svým uživatelům a přispěvatelům řadu produktů a služeb:

 1. Flashbots Auction: otevřené tržiště pro efektivní a spravedlivé řazení transakcí. Validátorům umožňuje delegovat úkol sestavení bloku na třetí stranu tvořenou sítí tvůrců bloků třetích stran, což optimalizuje ziskovost bloků.

 2. MEV Boost: externí aplikace, kterou validátoři Etherea používají pro přístup k blokům z tržiště tvůrců bloků, což je v podstatě implementace oddělení navrhovatelů od tvůrců (PBS).
 3. Flashbots Protect: koncový bod vzdáleného volání procedur (RPC), který může kdokoli použít k ochraně před manipulacemi typu front-running, back-running a neúspěšnými transakcemi. RPC je takový počítačový server, který uživatelům umožňuje číst blockchainová data a usnadňuje provádění transakcí na různé sítě a mezi nimi. 

 4. Flashbots Data: řídicí panely a nástroje ke zlepšení transparentnosti aktivit v rámci Etherea a tržiště Flashbots Auction souvisejících s MEV.

Výhody řešení Flashbots

Pojďme se podívat na některé z významných výhod, které řešení Flashbots v rámci kryptoměnového prostředí nabízí:

 1. Díky aukčnímu mechanismu pro řazení transakcí mohou těžaři získávat větší zisky tím, že zařadí a upřednostní transakce s vyššími poplatky. 

 2. Řešení Flashbots snižují pravděpodobnost manipulací front-running a back-running. To zajišťuje realizaci transakcí spravedlivým a bezpečným způsobem.

 3. Vytvořením otevřené aukce pro řazení transakcí snižují řešení Flashbots riziko zneužití MEV subjekty s nekalými úmysly. 

 4. Řešení Flashbots zvyšují transparentnost tím, že před obchodníky neskrývají skutečné náklady na zadávání transakcí.

Nevýhody řešení Flashbots při obchodování s kryptoměnami

Pojďme se podívat na některá omezení používání řešení Flashbots v rámci kryptoměnového prostředí:

 1. Řešení Flashbots fungují prostřednictvím offchainového transakčního systému, který může neúmyslně centralizovat správu řazení transakcí. Když je rozhodovací proces řízen zvenčí a provádí ho malý počet stran, může to vést k podvodným praktikám. 

 2. Riziko manipulace s trhem pořád existuje. Vzhledem k tomu, že řešení Flashbots umožňují těžařům upřednostňovat transakce s vyššími poplatky, někteří obchodníci mohou šroubovat ceny, aby nad ostatními získali nespravedlivou výhodu. 

 3. Menší obchodníci mohou mít problém konkurovat větším obchodníkům, kteří si mohou dovolit vyšší poplatky za transakce, což vede k nerovným podmínkám pro drobné obchodníky.

 4. Vzhledem k technické složitosti a problémům s kompatibilitou se stávající infrastrukturou v ekosystému může být implementace řešení Flashbots náročná.

V roce 2022 navrhla organizace Flashbots koncept SUAVE, jehož cílem je decentralizovat roli tvůrce bloků a bojovat proti centralizujícím silám exkluzivního toku objednávek. 

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.