Flashbots

Trung cấp
Flashbots là một tổ chức nghiên cứu và phát triển được thành lập để làm giảm các tác động tiêu cực do giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV) gây ra đối với các blockchain, đặc biệt là Ethereum. Mục tiêu chính của Flashbots là thúc đẩy và kích hoạt một hệ sinh thái bền vững và không cần cấp quyền cho MEV. 

Flashbots hoạt động như thế nào?

Để hiểu cách thức hoạt động của fashbot, trước tiên chúng ta phải làm quen với thuật ngữ “Giá trị có thể trích xuất của thợ đào (miner extractable value)". MEV đề cập đến lợi nhuận mà thợ đào có thể đạt được bằng cách thêm, loại trừ hoặc sắp xếp lại các giao dịch khi đào một khối.

Flashbots đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch tiền mã hoá, DeFi và hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn khi chúng tập trung vào việc mang lại sự minh bạch và dân chủ hóa quyền truy cập vào hoạt động MEV. Điều này bao gồm việc ngăn chặn các giao dịch chạy trước và chạy sau, có thể ảnh hưởng xấu đến các nhà giao dịch và người dùng. 

Chạy trước (frontrunning) là hành động đạt được lợi thế không công bằng bằng cách gửi một giao dịch trước giao dịch của người dùng khác, trong khi chạy sau (backrunning) đề cập đến việc cố tình gửi một giao dịch sau giao dịch của người dùng khác. 

Để giải quyết những vấn đề này, Flashbots tạo ra một kênh riêng để đưa các giao dịch vào một khối, tạo điều kiện đấu giá mở và công bằng cho quy trình đặt lệnh giao dịch. Quá trình này trông giống như thế này:

 1. Các nhà tạo lập khối bên thứ ba tạo ra các gói giao dịch và gửi chúng cho thợ đào thông qua mạng Flashbot. 

 2. Các nhà tạo lập khối căn cứ vào việc lựa chọn và sắp xếp các giao dịch theo lợi nhuận tiềm năng thu được (MEV).

 3. Sau đó, những thợ đào tương tác trực tiếp với mạng và quyết định nên đưa gói nào vào khối mới dựa trên phần lợi nhuận được chia sẻ bởi các nhà tạo lập khối.

 4. Những người dùng gửi giao dịch tới các nhà tạo lập khối với tiền tip (khuyến khích) sẽ được ưu tiên, mang lại một thị trường minh bạch, hiệu quả và công bằng cho việc đặt hàng giao dịch. 

Các sản phẩm Flashbots khác nhau là gì?

Flashbots cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau cho những người dùng và những người đóng góp:

 1. Flashbot Auction: Một thị trường mở để đặt lệnh giao dịch hiệu quả và công bằng. Nó cho phép các trình xác thực ủy thác nhiệm vụ tạo lập khối cho bên thứ ba, của một mạng lưới các nhà tạo lập khối của bên thứ ba, tối ưu hóa lợi nhuận của khối.

 2. MEV Boost: Một ứng dụng bên ngoài mà các trình xác thực Ethereum sử dụng để truy cập các khối từ thị trường của các nhà tạo lập, đây thực sự là một triển khai Proposer-Builder Separation (PBS).
 3. Flashbots Protect: Một điểm cuối Remote Procedure Call (RPC) mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để tự bảo vệ mình khỏi các giao dịch chạy trước, chạy sau và các giao dịch không thành công. RPC là một loại máy chủ cho phép người dùng đọc dữ liệu blockchain và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch đến và trên các mạng khác nhau. 

 4. Flashbots Data: Những bảng điều khiển và  các công cụ để cải thiện tính minh bạch của hoạt động MEV trên blockchain Ethereum và Flashbots Auction.

Ưu điểm của Flashbots

Hãy cùng xem xét một số lợi ích khác biệt mà Flashbots mang lại trong lĩnh vực tiền mã hoá:

 1. Thông qua cơ chế đấu giá để đặt lệnh giao dịch, các thợ đào có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn bằng cách bao gồm và ưu tiên các giao dịch có mức phí cao hơn. 

 2. Flashbots làm giảm khả năng của việc chạy trước và chạy sau. Điều này đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện một cách công bằng và an toàn

 3. Flashbots làm giảm nguy cơ các tác nhân độc hại lợi dụng việc trích xuất MEV bằng cách tạo một cuộc đấu giá mở để lệnh giao dịch 

 4. Flashbots tăng tính minh bạch bằng cách cho phép các nhà giao dịch thấy được chi phí thực sự của việc thực hiện giao dịch.

Nhược điểm của Flashbots trong giao dịch tiền mã hoá?

Hãy xem xét những hạn chế của việc sử dụng Flashbots trong lĩnh vực giao dịch tiền mã hoá:

 1. Flashbots hoạt động thông qua một hệ thống giao dịch bên ngoài chuỗi có thể vô tình tập trung hóa việc kiểm soát thứ tự giao dịch. Nếu việc kiểm soát quá trình ra quyết định là từ bên ngoài và do một số ít bên thực hiện thì điều đó có thể dẫn đến các hành vi gian lận. 

 2. Nguy cơ thao túng thị trường hiện tại. Vì Flashbots cho phép thợ đào ưu tiên các giao dịch với mức phí cao hơn, nên một số nhà giao dịch nhất định có thể đẩy giá lên cao để đạt được lợi thế không công bằng so với những người khác. 

 3. Những nhà giao dịch nhỏ hơn có thể gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với những nhà giao dịch lớn hơn, những người có khả năng chi trả phí giao dịch cao hơn, dẫn đến một sân chơi không bình đẳng cho những nhà giao dịch nhỏ.

 4. Việc triển khai Flashbots có thể gặp khó khăn do sự phức tạp về mặt kỹ thuật và các vấn đề tương thích với cơ sở hạ tầng hiện có trong hệ sinh thái

Vào năm 2022, Falshbots đề xuất khái niệm SUAVE nhằm mục đích phân cấp vai trò của nhà tạo lập khối và chống lại các lực lượng tập trung của luồng lệnh độc quyền. 

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.