Co je bitcoinový protokol Runes?
Domů
Články
Co je bitcoinový protokol Runes?

Co je bitcoinový protokol Runes?

Pokročilí
Zveřejněno May 17, 2024Aktualizováno Jul 8, 2024
6m

Hlavní body

  • Runes je bitcoinový protokol, který umožňuje vytvářet zaměnitelné tokeny na bitcoinovém blockchainu.

  • Protokol Runes využívá ke zjednodušení vytváření a správy zaměnitelných tokenů model UTXO sítě Bitcoin a operační kód OP_RETURN.

  • Mezi výhody bitcoinového protokolu Runes patří vyšší efektivita a přímý přístup k vytváření zaměnitelných tokenů.

Úvod

V průběhu let se bitcoinový ekosystém rozšířil a na jeho síti se teď nachází zaměnitelné i nezaměnitelné tokeny (NFT). V tomto článku prozkoumáme bitcoinový protokol Runes, jeho fungování, klíčové rozdíly oproti tokenům BRC-20 a jeho potenciální výhody.

Co je bitcoinový protokol Runes?

Runes je bitcoinový protokol, který umožňuje vytvářet zaměnitelné tokeny na bitcoinovém blockchainu. Na rozdíl od BRC-20 a SRC-20 tokenů, které také existují na Bitcoinu, není protokol Runes závislý na protokolu Ordinals a je navržen tak, aby byl jednodušší a efektivnější. Využívá zavedené bitcoinové blockchainové modely, jako je model UTXO a opkód OP_RETURN.

Jak bitcoinový protokol Runes funguje?

Protokol Runes využívá dvou základních mechanismů bitcoinového blockchainu: transakčního modelu UTXO (neutracený transakční výstup) a opkódu OP_RETURN. 

V transakčním modelu UTXO jsou výsledkem každé transakce výstupy, se kterými se zachází jako se samostatnými částmi digitální měny. K zahájení transakce se tyto výstupy používají jako vstupy. Model UTXO umožňuje sledovat každou jednotku kryptoměny. V kontextu bitcoinového protokolu Runes může každý neutracený transakční výstup držet různé částky nebo typy run, což zjednodušuje správu tokenů.

Opkód OP_RETURN umožňuje uživatelům připojovat k bitcoinovým transakcím další informace. Tento opkód umožňuje zahrnout do neutratitelné transakce až o 80 bajtů dat navíc. Protokol Runes konkrétně používá opkód OP_RETURN k ukládání údajů o tokenu, jako je název, ID nebo symbol tokenu a příkazy pro konkrétní akce a další důležitá data. Tato data jsou uložena v opkódu OP_RETURN bitcoinové transakce v takzvaném runovém kameni.

Leptání a ražení Runes na bitcoinovém protokolu

Proces tvorby nové runy se nazývá leptání. Leptání specifikuje některé klíčové podrobnosti, včetně názvu runy, symbolu, ID, množství zásoby, dělitelnosti a dalších parametrů. Všechna tato data se zaznamenají do výstupu blockchainové transakce OP_RETURN. Během leptání mohou tvůrci také využít „předtěžení“, což jim umožňuje přidělit si určité množství, než bude vše zpřístupněno veřejnosti.

Jakmile je runa vyleptaná, je možné ji prostřednictvím otevřené nebo uzavřené ražby vyrazit. Otevřená ražba umožňuje komukoli po počátečním vyleptání generovat nové runy vytvářením ražebních transakcí. Uzavřené ražby naopak umožňují ražbu nových tokenů pouze v případě, že jsou splněny předem stanovené podmínky, jako je například určité časové období, po jehož uplynutí se ražba ukončí.

Bitcoinový protokol Runes vs. BRC-20

Operační model

Protokol Runes funguje na základě modelu UTXO (neutracený výstup transakcí). Tokeny BRC-20 naopak používají bitcoinový protokol Ordinals, kde jsou data připojena přímo k jednotlivým satoshi (satům).

Převod tokenů

Protokol Runes využívá mechanismus přenosu, kdy transakce vytváří na základě dat uložených v poli OP_RETURN novou sadu UTXO. Převody tokenů BRC-20 naopak vyžadují u každé transakce vytvoření nových nápisů.

Ražba tokenů

Runy je možné razit otevřeným nebo uzavřeným postupem a vývojáři mají k dispozici předtěžení. Naproti tomu ražba BRC-20 je omezena na otevřený postup, což omezuje flexibilitu počáteční distribuce tokenů.

Správa

Protokol Runes je kompatibilní s protokolem Lightning Network a podporuje jak klienty Lightning Network, tak peněženky se zjednodušeným ověřením plateb (SPV – Simplified Payment Verification). Naopak tokeny BRC-20 vyžadují peněženky, které podporují protokol Ordinals.

Výhody bitcoinového protokolu Runes

Efektivnost

Protokol Runes využívá model OP_RETURN a přináší efektivní způsob manipulace s tokeny na bitcoinové síti. To brání vytváření neutratitelných UTXO, které mohou síť zahltit. Kód OP_RETURN zabírá na rozdíl od BRC-20 nápisů, které mohou používat až 4 MB dat, pouze 80 bajtů. Tento kontrast ve využívání dat snižuje zatížení bitcoinové sítě, zvyšuje její výkon a snižuje riziko zahlcení.

Jednoduchost

Ve srovnání s jinými alternativami umožňuje protokol Runes přímější vytváření i správu více zaměnitelných tokenů přímo na blockchainu. Dosahuje toho bez potřeby offchainových dat a vytváření nativních tokenů, takže negeneruje nadměrné množství „nevyžádaných“ UTXO. Tento přístup zjednodušuje správu tokenů a je přístupnější širšímu okruhu uživatelů.

Potenciál pro rozšiřování uživatelské základny

Protokol Ordinals a standard BRC-20 usnadnily vytváření zaměnitelných meme coinů, což na síť Bitcoin přilákalo víc uživatelů. Představení protokolu Runes také vyvolalo zájem mezi kryptoměnovými komunitami a nadšenci meme coinů, obzvlášť před jeho spuštěním v dubnu 2024 a hned po něm. Aktivita protokolu sice po spuštění klesla, ale jde o nové využití Bitcoinu, které může v budoucnu potenciálně přilákat víc uživatelů.

Závěrem

Runes je bitcoinový protokol, který umožňuje vytvářet zaměnitelné tokeny na bitcoinovém blockchainu. Využívá model UTXO a opkód OP_RETURN, kterými zlepšuje efektivitu manipulace s tokeny na bitcoinové síti. Protokol Runes má potenciál přilákat na Bitcoin víc uživatelů a zjednodušit proces vytváření nových tokenů.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.