Τι είναι το Bitcoin Runes;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Bitcoin Runes;

Τι είναι το Bitcoin Runes;

Έχει δημοσιευτεί May 17, 2024Έχει ενημερωθεί Jul 8, 2024
6m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Το Bitcoin Runes είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει τη δημιουργία ανταλλάξιμων Token στο blockchain του Bitcoin.

  • Το πρωτόκολλο Bitcoin Runes χρησιμοποιεί το μοντέλο UTXO του Bitcoin και τον λειτουργικό κώδικα OP_RETURN για να απλοποιήσει τη δημιουργία και τη διαχείριση ανταλλάξιμων Token στο δίκτυο Bitcoin.

  • Ορισμένα πλεονεκτήματα του Bitcoin Runes περιλαμβάνουν αυξημένη αποτελεσματικότητα και μια απλή προσέγγιση δημιουργίας ανταλλάξιμων Token.

Εισαγωγή

Με τα χρόνια, το οικοσύστημα του Bitcoin επεκτάθηκε και ενσωμάτωσε τόσο ανταλλάξιμα όσο και μη ανταλλάξιμα Token (Non-fungible Token ή NFT) στο δίκτυό του. Σε αυτό το άρθρο, θα ασχοληθούμε με το πρωτόκολλο Bitcoin Runes, τον τρόπο λειτουργίας του, τις βασικές διαφορές από τα Token BRC-20 και τα πιθανά πλεονεκτήματά του.

Τι είναι το Bitcoin Runes;

Το Bitcoin Runes είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει τη δημιουργία ανταλλάξιμων Token στο blockchain του Bitcoin. Σε αντίθεση με τα Token BRC-20 και SRC-20 που λειτουργούν επίσης στο blockchain του Bitcoin, τα Runes δεν εξαρτώνται από το πρωτόκολλο των Ordinal και έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο απλά και αποτελεσματικά. Χρησιμοποιούν καθιερωμένα μοντέλα blockchain Bitcoin, όπως το μοντέλο UTXO και τον λειτουργικό κώδικα OP_RETURN.

Πώς λειτουργεί το Bitcoin Runes;

Το πρωτόκολλο Bitcoin Runes λειτουργεί μέσω δύο βασικών μηχανισμών blockchain του Bitcoin: Το μοντέλο συναλλαγών UTXO (Μη δαπανημένων εκροών συναλλαγής) του Bitcoin και ο λειτουργικός κώδικας OP_RETURN. 

Στο μοντέλο συναλλαγών UTXO, κάθε συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα εκροές που αποτελούν ξεχωριστά τμήματα του ψηφιακού νομίσματος. Για να ξεκινήσετε μια συναλλαγή, χρησιμοποιείτε αυτές τις εκροές ως εισροές. Το μοντέλο UTXO δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης κάθε μονάδας κρυπτονομίσματος. Στο πλαίσιο του Bitcoin Runes, κάθε UTXO μπορεί να διαθέτει διαφορετικά ποσά ή τύπους Runes, γεγονός που απλοποιεί τη διαχείριση των Token.

Ο λειτουργικός κώδικας OP_RETURN δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επισυνάπτουν επιπλέον πληροφορίες στις συναλλαγές Bitcoin. Αυτός ο λειτουργικός κώδικας διευκολύνει την προσθήκη έως και 80 byte πρόσθετων δεδομένων σε μια συναλλαγή που δεν μπορεί να δαπανηθεί. Το Bitcoin Runes χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τον λειτουργικό κώδικα OP_RETURN για την αποθήκευση δεδομένων του Token, όπως το όνομα του Token, το ID, το σύμβολο, εντολές για συγκεκριμένες ενέργειες και άλλα βασικά δεδομένα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αυτό που είναι γνωστό ως Runestone εντός του λειτουργικού κώδικα OP_RETURN μιας συναλλαγής Bitcoin.

Αποτύπωση και δημιουργία Runes στο Bitcoin

Η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου Rune ονομάζεται αποτύπωση. Στην αποτύπωση περιλαμβάνονται ορισμένες βασικές λεπτομέρειες, όπως το όνομα, το σύμβολο, το ID, ο όγκος, η διαιρετότητα και άλλες παράμετροι του Rune. Όλα αυτά τα δεδομένα καταχωρούνται στην εκροή OP_RETURN μιας συναλλαγής blockchain. Κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης, οι δημιουργοί έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν μια "προκαταρκτική εξόρυξη", η οποία τους επιτρέπει να διαθέσουν ένα ορισμένο κομμάτι του Rune στους εαυτούς τους πριν αυτό γίνει διαθέσιμο στο κοινό.

Μόλις αποτυπωθεί ένα Rune, μπορεί να δημιουργηθεί είτε μέσω ανοικτής είτε μέσω κλειστής δημιουργίας. Η ανοιχτή δημιουργία επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει νέα Rune μετά την αρχική αποτύπωση, προκαλώντας συναλλαγές δημιουργίας. Αντιθέτως, η κλειστή δημιουργία επιτρέπει τη δημιουργία νέων Token μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, μετά την οποία η διαδικασία δημιουργίας ολοκληρώνεται.

Bitcoin Runes και BRC-20

Μοντέλο λειτουργίας

Το Bitcoin Runes λειτουργεί με βάση το μοντέλο UTXO (Μη δαπανημένες εκροές συναλλαγών) του Bitcoin. Αντίθετα, τα Token BRC-20 βασίζονται στο πρωτόκολλο Ordinal του Bitcoin, όπου τα δεδομένα προσαρτώνται απευθείας σε μεμονωμένα satoshi (sats).

Μεταφορά Token

Το Bitcoin Runes χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό μεταφοράς, όπου οι συναλλαγές δημιουργούν ένα νέο σύνολο UTXO με βάση τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο πεδίο OP_RETURN μιας συναλλαγής Bitcoin. Αντίθετα, οι μεταφορές Token BRC-20 απαιτούν τη δημιουργία νέων inscription για κάθε συναλλαγή.

Δημιουργία Token

Τα Rune μπορούν να δημιουργηθούν είτε με ανοιχτή είτε με κλειστή διαδικασία δημιουργίας, ενώ οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα προκαταρκτικής εξόρυξης. Αντίθετα, η δημιουργία BRC-20 περιορίζεται στην ανοιχτή διαδικασία δημιουργίας, γεγονός που περιορίζει την ευελιξία ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διανεμηθούν αρχικά τα Token.

Διαχείριση

Το πρωτόκολλο Bitcoin Runes είναι συμβατό με το δίκτυο Lightning του Bitcoin και υποστηρίζει τόσο τους πελάτες του Lightning όσο και τα πορτοφόλια SPV (Απλοποιημένη επαλήθευση πληρωμών). Αντίθετα, τα Token BRC-20 προϋποθέτουν πορτοφόλια που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Ordinal.

Πλεονεκτήματα του Bitcoin Runes

Αποδοτικότητα

Το Bitcoin Runes προσφέρει μια αποτελεσματική μέθοδο διαχείρισης των Token στο δίκτυο Bitcoin με τη χρήση του μοντέλου OP_RETURN. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία UTXO που δεν μπορούν να δαπανηθούν και που μπορεί να υπερφορτώσουν το δίκτυο. Ο κώδικας OP_RETURN απαιτεί μόνο 80 bytes δεδομένων, σε αντίθεση με τα inscription BRC-20 που μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και 4MB. Αυτή η αντίθεση στη χρήση δεδομένων βοηθά να μειωθεί ο φόρτος στο δίκτυο Bitcoin, ενισχύοντας την απόδοσή του και μειώνοντας τους κινδύνους συμφόρησης.

Απλότητα

Συγκριτικά με άλλες εναλλακτικές λύσεις, το Bitcoin Runes προσφέρει μια πιο απλή δημιουργία και διαχείριση πολλαπλών ανταλλάξιμων Token απευθείας στην αλυσίδα. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς την ανάγκη για δεδομένα εκτός αλυσίδας ή τη δημιουργία εγγενών Token, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η δημιουργία υπερβολικών "άχρηστων" UTXO. Αυτή η προσέγγιση απλοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης των Token και την κάνει πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο εύρος χρηστών.

Δυνατότητα επέκτασης της βάσης χρηστών

Τα Ordinal και τα BRC-20 έχουν διευκολύνει στο παρελθόν τη δημιουργία ανταλλάξιμων meme coin, προσελκύοντας περισσότερους χρήστες στο δίκτυο Bitcoin. Η εμφάνιση του Bitcoin Runes έχει επίσης προκαλέσει το ενδιαφέρον των κοινοτήτων κρυπτονομισμάτων και των υποστηρικτών των meme coin, ιδίως πριν από και αμέσως μετά την κυκλοφορία του τον Απρίλιο του 2024. Παρόλο που η δραστηριότητα του πρωτοκόλλου μειώθηκε μετά την κυκλοφορία, αποτελεί μια νέα περίπτωση χρήσης για το Bitcoin που μπορεί ενδεχομένως να προσελκύσει περισσότερους χρήστες στο μέλλον.

Συμπεράσματα

Το Bitcoin Runes είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει τη δημιουργία ανταλλάξιμων Token στο blockchain του Bitcoin. Αξιοποιεί τόσο το μοντέλο UTXO όσο και τον λειτουργικό κώδικα OP_RETURN για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των Token στο δίκτυο του Bitcoin. Τα Runes έχουν την προοπτική να προσελκύσουν περισσότερους χρήστες στο Bitcoin και να απλοποιήσουν τη διαδικασία δημιουργίας νέων Token.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.