WAGMI

Người mới

Ý nghĩa của WAGMI

"WAGMI" là từ viết tắt của câu "We're All Gonna Make It." Đó là một cách diễn đạt thường được sử dụng trong các cộng đồng trực tuyến, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền mã hoá. WAGMI là lời kêu gọi tượng trưng cho sự đoàn kết, quyết tâm và lạc quan giữa những cá nhân có chung mối quan tâm về tiền mã hóa và tiềm năng thành công trong tương lai của chúng.
WAGMI đại diện cho một thái độ lạc quan để đạt được thành công hoặc đạt được một mục tiêu cụ thể. Nó thường được sử dụng bởi những người tham gia vào các dự án tiền mã hóa hoặc việc đầu tư vào các tài sản tiền mã hóa, chẳng hạn như Bitcoin hoặc các token không thể thay thế (NFT) và tin tưởng vào thành công trong tương lai của chúng.
Trong cộng đồng tiền mã hóa, cụm từ "WAGMI" thường được sử dụng để nâng đỡ và khuyến khích những người khác trong thời điểm thị trường biến động hoặc không chắc chắn. Nó được dùng như một cách để thể hiện sự tự tin bất chấp những thất bại hoặc biến động tạm thời. Đó là một phần của đặc tính web3 nơi niềm tin và nỗ lực tập thể sẽ dẫn đến kết quả thuận lợi về lâu dài.

Cụm từ NGMI khác với GMI như thế nào?

NGMI và GMI là những chữ viết tắt thường được sử dụng để thể hiện hai thái độ khác nhau đối với một tình huống cụ thể. Trong khi NGMI là viết tắt của "Not Gonna Make It" và thường được sử dụng như một cách diễn đạt châm biếm hoặc tự ti, thì "GMI" là viết tắt của "Gonna Make It" và ngược lại với "NGMI", thể hiện một triển vọng lạc quan cho thành công trong tương lai.

Cả "NGMI" và "GMI" đã trở nên phổ biến trong các cộng đồng tiền mã hóa trực tuyến như trong các nhóm Telegram và Discord, các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và Twitter. Chúng thường được sử dụng trong các cuộc thảo luận về mục tiêu cá nhân, thách thức hoặc tình huống khó khăn. Trong khi "NGMI" được sử dụng một cách hài hước để thừa nhận những thất bại hoặc thể hiện sự nghi ngờ bản thân, thì "GMI" đóng vai trò như một câu thần chú về sự tự tin và khả năng phục hồi để truyền cảm hứng cho một tư duy tích cực hơn.

Tìm hiểu thêm: Thị trường bò là gì?
Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.