WAGMI

Začátečníci

Význam zkratky WAGMI

WAGMI je zkratka pro „We're All Gonna Make It“ (všichni to zvládneme). Je to výraz, který se běžně používá v různých online komunitách, ale především v rámci kryptoměnové komunity. WAGMI je heslo, které mezi jednotlivci sdílejícími společný zájem o kryptoměny a jejich potenciál pro budoucí úspěch symbolizuje jednotu, odhodlání a optimismus.
WAGMI představuje optimistický postoj k dosažení úspěchu nebo určitého cíle. Často ho používají lidé, kteří se podílí na kryptoprojektech nebo investují do kryptoaktiv, jako je Bitcoin nebo nezaměnitelné tokeny (NFT), a věří v jejich budoucí úspěch.
V kryptoměnových komunitách se „WAGMI“ často používá k podpoře a povzbuzení ostatních v dobách volatility nebo tržní nejistoty. Je to způsob vyjádření důvěry navzdory dočasným neúspěchům nebo výkyvům. Součástí étosu Webu 3 je, že společná víra a úsilí povedou v dlouhodobém horizontu k příznivému výsledku.

Co znamenají zkratky NGMI a GMI?

NGMI a GMI jsou zkratky, které se běžně používají k vyjádření dvou odlišných postojů k určité situaci. NGMI je zkráceně „Not Gonna Make It“ (nezvládneme to) a obvykle se používá jako sarkastický nebo sebemrskačský výraz, zatímco GMI je zkráceně „Gonna Make It“ (zvládneme to), takže je opakem NGMI a představuje optimistický pohled na budoucí vývoj.

Zkratky „NGMI“ a „GMI“ prosluly v online kryptoměnových komunitách, například ve skupinách na Telegramu a Discordu, v decentralizovaných autonomních organizacích (DAO) a na Twitteru. Často se používají v diskuzích o osobních cílech, výzvách nebo obtížných situacích. Zatímco „NGMI“ se často používá s humorem jako přiznání neúspěchů nebo vyjádření pochybností o sobě samém, „GMI“ slouží jako mantra sebedůvěry a odolnosti, která inspiruje k pozitivnějšímu myšlení.
Sdílet příspěvky
Související glosáře
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.