Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Enterprise Ethereum Alliance (EEA)

Enterprise Ethereum Alliance (EEA)

Beginner

The industry’s first global standards organization to deliver an open, standards-based architecture and specification to accelerate the adoption of Enterprise Ethereum.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.