Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Enterprise Ethereum Alliance (EEA)

Enterprise Ethereum Alliance (EEA)

Beginner

The industry’s first global standards organization to deliver an open, standards-based architecture and specification to accelerate the adoption of Enterprise Ethereum.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Σχετικά γλωσσάρια
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.