B-Tokeny

Średnio zaawansowany
B-Tokens are Binance’s official name for a range of fully-collateralized wrapped tokens. Each B-Token offers a transportable version of an original asset on a different blockchain. Let’s look at a quick example. 
Imagine you hold ETH on Ethereum but want to take advantage of staking opportunities on BNB Smart Chain (BSC). You cannot stake your ETH in its current ERC-20 form, so you’ll need to bridge it to BSC with a compatible token standard. To do this, you’ll have to wrap your ETH and, in return, receive a BEP-2 or BEP-20 ETH B-Token that’s BSC compatible.  

Binance robi to, poprzez przyjęcie Twojego ETH i bezpieczne przechowywanie go jako zabezpieczenia. Twój B-Token jest mintowany w stosunku 1:1 do dostarczonej ilości ETH i jeżeli chcesz, możesz w każdej chwili wymienić swój B-Token na bazowe zabezpieczenie. Mechanizm ten utrzymuje stabilną, ustaloną cenę B-Token, wobec jego bazowego zabezpieczenia w postaci ETH.

It’s important to note that B-Tokens are always fully collateralized. You can check our Proof of Collateral for B-Tokens page to see the current state of our B-Token collateral wallets. See our What Are Wrapped Tokens? Binance Academy article for more information on how token wrapping works.
Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.