Hva er Ethereum Shanghai-oppgraderingen, og hvordan vil den påvirke meg?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er Ethereum Shanghai-oppgraderingen?
Hva er Ethereum-staking?
Hva er Ethereum Improvement Proposals (EIP)?
Hvordan kommer Ethereums Shanghai-oppdatering til å påvirke meg?
Avsluttende tanker
Videre lesning
Hva er Ethereum Shanghai-oppgraderingen, og hvordan vil den påvirke meg?
Hjem
Artikler
Hva er Ethereum Shanghai-oppgraderingen, og hvordan vil den påvirke meg?

Hva er Ethereum Shanghai-oppgraderingen, og hvordan vil den påvirke meg?

Viderekommen
Publisert Jan 17, 2023Oppdatert Mar 27, 2023
5m

TL;DR

Ethereums Shanghai-oppdatering (EIP-4895) tillater at ETH-stakere fjerner stakede mynter som validatorer. Etter implementeringen av Proof of Stake kunne brukerne foreta staking av 32 ETH for å bli nettverksvalidatorer, men pengene ble låst på ubestemt tid.

Oppdateringen kommer sannsynligvis til å påvirke prosentandelen av ETH til staking i forhold til totalforsyningen. Dette kan i sin tur påvirke markedets etterspørsel og tilbud av ETH.

Innledning

For Ethereum-stakere er Shanghai-oppdateringen en etterlengtet endring av Ethereums Proof of Stake-konsensusmekanisme. I tillegg til effekten på staking vil det sannsynligvis også få noen konsekvenser på markedets etterspørsel etter ETH. Så uansett om du allerede driver staking av ETH, vurderer det eller bare holder ETH, er det verdt å sette seg inn i nøyaktig hva Shanghai kommer til å gjøre, og hvordan det kan påvirke porteføljen din.

Hva er Ethereum Shanghai-oppgraderingen?

I september 2022 fullførte Ethereum overgangen til Proof of Stake (PoS)-konsensusmekanismen. Før dette brukte Ethereum Proof of Work (PoW) og en miningmekanisme for å behandle og validere transaksjoner. Brukere som ønsker å delta i validering på nettverket, kan nå stake 32 ether (ETH) istedenfor å løse dataoppgaver ved hjelp av spesialisert miningutstyr.

Siden sammenslåingen, der Ethereum-nettverket ble kombinert med PoS Beacon Chain, har ikke brukerne kunnet fjerne staking-mynter. Shanghai-oppdateringen (EIP-4895) løser dette problemet og legger til uttaksfunksjonalitet. 5. januar 2023 gikk Ethereum-utviklere med på en lanseringsdato i mars 2023 for implementering av oppgraderingen som en hard fork på nettverket. Brukerne vil kunne teste oppdateringen med et Shanghai-implementert offentlig testnettverk mot slutten av februar 2023.

Hva er Ethereum-staking?

Med Ethereums overgang til PoS kan brukerne foreta staking av ETH som en del av nettverkets konsensusmekanisme. PoS tilbyr et alternativ til det energiintensive PoW-miningsystemet som brukes av nettverk som Bitcoin. Brukerne kan midlertidig låse 32 ETH for å kjøre skapervalideringsnoder som bidrar til å sikre nettverket og validere transaksjoner. 

Hver validator mottar nye blokker opprettet av andre validatorer på Ethereum-nettverket. Når transaksjonene og blokksignaturen har blitt kontrollert, bekrefter validatoren gyldigheten av blokken. Med Shanghai-oppgraderingen vil stakere kunne ta ut låste ETH. Denne funksjonen var ikke tilgjengelig etter lanseringen av Beacon Chain i desember 2020.

Hva er Ethereum Improvement Proposals (EIP)?

EIP er forbedringer eller endringer i Ethereum-nettverket og hvordan det drives. Hvem som helst kan opprette en EIP ved å følge innsendingsformatet og sende det til fellesskapet og et styre av utviklere for gjennomgang. EIP-ens tekniske endringer må godkjennes for å bli en del av en oppdatering. EIP-er samsvarer også med et spesifikt nummereringssystem, og Shanghai-oppgraderingen er kjent som EIP 4895.

Hvordan kommer Ethereums Shanghai-oppdatering til å påvirke meg?

De konkrete effektene av Shanghai-oppdateringen kommer an på situasjonen din. Hvis du har drevet staking av ETH direkte med Ethereum eller gjennom et stakingprodukt, kan du nå ta ut pengene dine. Merk at ikke alle har staket 32 ETH direkte, og at mange har staket mindre beløp på plattformer for likvid staking.

For handlere blir et av de største spørsmålene den mulige effekten på ETH-prisen. Det finnes selvfølgelig ikke noe sikkert svar her. I skrivende stund er 13,81 % av alle ETH-tokener inne til staking, ifølge Staking Rewards. Når uttak blir tillatt, låses det opp en stor mengde likviditet, og eierne av ETH har nå makt til å ta ut og selge sine stakede aktiva. For mange handlere og investorer blir prosentandelen av mynter til staking i forhold til totalforsyningen noe å overvåke.

På den annen side kan staking av ETH bli mer attraktivt for brukere på grunn av forbedret likviditet. De som ikke ville bruke protokoller for likvid staking, får nå ha sjansen til staking av ETH direkte på Ethereum. Dette kan føre til etterspørsel etter ETH på grunn av de forbedrede stakingforholdene.

For brukere med integrerte tokener fra plattformer for likvid staking kan det også ha en effekt på prisen. Begrunnelsen er at Ethereums åpning for uttak fjerner den unike funksjonaliteten som likvid ETH-staking tilbyr.

Generelt fremmer det å muliggjøre uttak fra staking et friere ETH-marked, der det blir mulig for ETH-holdere å reagere på etterspørsel og tilbud av staking for å oppnå markedsbalanse. Dette bør ses på som en positiv effekt fordi det reduserer kunstige styringseffekter på pris og sirkulasjon av ETH.

Avsluttende tanker

Shanghai-oppdateringen aktiverer en viktig funksjon for Ethereum-stakere eller de som vurderer staking. Sammen med Ethereums Merge, er det en av de mest etterlengtede funksjonene for brukere som tålmodig har ventet på en fullt funksjonell Proof of Stake-mekanisme. Selv om de potensielle effektene på markedet er usikre, bør alle som er eksponert for ETH, sette seg inn i oppdateringen og hva den tilbyr.

Videre lesning