Hva er NEAR-protokollen (NEAR)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er NEAR Protocol?
Hvordan fungerer NEAR Protocol?
Nightshade Sharding
Rainbow Bridge
Aurora
Hva er NEAR-tokenet?
Hvordan kjøper man NEAR på Binance?
Avsluttende tanker
Hva er NEAR-protokollen (NEAR)?
Hjem
Artikler
Hva er NEAR-protokollen (NEAR)?

Hva er NEAR-protokollen (NEAR)?

Viderekommen
Publisert Mar 9, 2022Oppdatert Jan 31, 2023
6m

TL;DR

NEAR-protokollen er en lag 1-blokkjede som bruker Nightshade, en unik sharding-teknologi, for å oppnå skalerbarhet. Den ble lansert i 2020 som en desentralisert skyinfrastruktur som er vert for desentraliserte applikasjoner (DApper). 

NEAR tilbyr krysskjede-interoperabilitet gjennom Rainbow Bridge og en lag-2-løsning som kalles Aurora. Brukerne kan bygge bro over ERC-20-tokener og aktiva fra Ethereum-blokkjeden til NEAR Protocol-nettverket, noe som gir dem tilgang til høyere gjennomstrømning og lavere transaksjonsgebyrer.

NEAR er det integrerte tokenet til NEAR-protokollen. Det brukes til å betale transaksjons- og datalagringsgebyrer. Holdere av NEAR-tokener kan også foreta staking av tokener i NEAR-lommeboken for å motta belønninger eller bruke dem til å stemme over styringsforslag.


Innledning

Etter hvert som kryptovaluta og blokkjedeteknologi har blitt mer populært, begynte Bitcoin, Ethereum og andre nettverk å møte utfordringer med skalerbarhet på grunn av økt etterspørsel. Den økende interessen for desentraliserte applikasjoner og ikke-fungible tokener (NFT-er) gjør disse utfordringene spesielt merkbare på Ethereum-blokkjeden. Nettverket står ofte overfor økte gas-priser og transaksjonskostnader på grunn av stor trafikk, noe som kan skremme bort brukere og utviklere. 

Det finnes flere team som utforsker forskjellige skaleringsløsninger for blokkjedenettverk, men NEAR Protocol (NEAR)-teamet har fokus på å løse begrensningene gjennom sharding.


Hva er NEAR Protocol?

NEAR Protocol er en lag 1-blokkjede som bruker sharding-teknologi for å oppnå skalerbarhet. NEAR bruker smarte kontrakter og Proof of Stake (PoS)-konsensusmekanismen for å sikre nettverket. NEAR-protokollen ble bygget av NEAR Collective og dets grunnleggere Alex Skidanov og Illia Polosukhin i 2020. Prosjektet utvikles som en fellesskapsdrevet skyinfrastruktur for hosting av desentraliserte applikasjoner (DApper).

NEAR-plattformen inneholder mange forskjellige programmeringsverktøy og -språk, samt smarte kontrakter med krysskjedefunksjonalitet som hjelper utviklere med å bygge DApper. Plattformen har en enkel registreringsprosess og kontonavn som kan leses av mennesker, istedenfor kryptografiske lommebokadresser. Som en PoS-blokkjede ble NEAR tildelt klimanøytralt produktmerke i 2021 for å være karbonnøytral. 


Hvordan fungerer NEAR Protocol?

For å konkurrere med andre blokkjeder som benytter smarte kontrakter, som Ethereum, EOS og Polkadot, har NEAR flere funksjoner i økosystemet som forbedrer ytelsen.


Nightshade Sharding

Nightshade er grunnteknologien til NEAR-blokkjeden. Det er en sharding-teknologi for å behandle data mer effektivt. Sharding refererer til at arbeidet med å behandle transaksjoner deles på flere validatornoder. På denne måten håndterer hver node bare en brøkdel av nettverkets transaksjoner, noe som gjør det mulig med et høyere antall transaksjoner per sekund (TPS).

På NEAR bruker Nightshade blokkprodusenter og validatorer for å behandle transaksjonsdata parallelt på flere sharder. Hver shard produserer en brøkdel av neste blokk. Hver brøk kalles en «chunk» (et stykke). Disse stykkene blir deretter behandlet og lagret på NEAR Protocol-blokkjeden for å fullføre transaksjonene de inneholder.

I teorien kan Nightshade gjøre det mulig for NEAR å håndtere millioner av transaksjoner per sekund uten at det påvirker ytelsen. Avhengig av nettverkstilstanden splitter og slår den sammen sharder på en dynamisk måte, basert på nettverkstrafikken og bruken av ressurser. Når nettverket har høy kapasitet, øker antall noder. Den generelle effektiviteten kan opprettholdes, og transaksjonsgebyrene kan holdes lave.

I motsetning til andre PoS-nettverk konkurrerer ikke validatorene om neste blokk basert på størrelsen på stakingen. NEAR bruker en valgmekanisme som kalles Thresholded Proof of Stake (TPoS / terskelbasert innsatsbevis), for å velge validatorer. TPoS ligner på en auksjon, der en stor pool av potensielle validatorer angir hvor mange NEAR-tokener de er villige til å foreta staking av, via en signert transaksjon. TPoS bestemmer deretter minimumsterskelen for å bli en validator i hver epoke (vanligvis et 12-timers intervall). De som har foretatt staking over denne terskelen, har da en sjanse til å bli valgt som validator, proporsjonalt med staking-beløpet. 


Rainbow Bridge

Rainbow Bridge er en applikasjon på NEAR som lar brukere overføre ERC-20-tokener, stablecoins, innpakkede tokener og NFT-er mellom Ethereum- og NEAR-blokkjedene. På denne måten kan utviklere og brukere få fordeler av høyere gjennomstrømning og lavere gebyrer på NEAR-protokollen. 

Rainbow Bridge er fullstendig desentralisert og uten krav om tillatelse. For å bygge bro for tokener kan brukerne sende ERC-20-aktiva direkte fra MetaMask eller andre Web3-lommebøker til NEAR-lommeboken og omvendt. Først må de sette inn tokenet i en Ethereum-smartkontrakt. Siden det ikke er mulig med direkte tokenoverføring mellom nettverk, blir tokenene låst og tatt ut av sirkulasjon på Ethereum. Nye tokener blir opprettet på NEAR for å representere de originale. På denne måten holder den totale sirkulerende forsyningen av tokener seg konstant på tvers av de to blokkjedene. 

I de fleste tilfeller vil transaksjoner på NEAR bekreftes i løpet av 1–2 sekunder og koster under USD 1. Men hvis brukeren vil flytte tokenet tilbake til Ethereum, kan prosedyren koste mer og ta lengre tid å behandle. Den endelige verdien kommer an på gjeldende Ethereum-trafikk og gas-gebyrer. 


Aurora

Aurora er en lag 2-løsning på blokkjeden NEAR Protocol. Målet er å hjelpe utviklerne med å utvide appene sine på en Ethereum-kompatibel plattform som tilbyr brukerne lave transaksjonskostnader. I følge NEAR kan Aurora behandle tusenvis av transaksjoner per sekund, med bare ca. 2 sekunders blokkbekreftelsestid.

Aurora består av Aurora Engine og Aurora Bridge. Aurora Engine (motoren) er en Ethereum virtuell maskin (EVM) på NEAR-protokollen, noe som betyr at den er kompatibel med Ethereum og støtter alle verktøy som er tilgjengelig i Ethereum-økosystemet. Det gjør det lettere for utviklere å komme i gang med NEAR uten å måtte skrive om DAppene sine eller lære å jobbe med nye utviklerverktøy. De kan også bruke Aurora Bridge (broen) (samme teknologi som Rainbow Bridge) for sømløst å bygge bro for smarte kontrakter og ERC-20-tokener mellom blokkjedene Ethereum og NEAR Protocol. Brukerne kan også betale transaksjonsgebyrer med ETH på Aurora.


Hva er NEAR-tokenet?

NEAR Protocol (NEAR) er det integrerte tokenet i NEAR-økosystemet. Det er et ERC-20-token med en maksforsyning på 1 milliard. NEAR kan brukes til å betale transaksjons- og lagringsgebyrer på nettverket. Dessuten kan utviklere av smarte kontrakter motta en del av transaksjonsgebyrene som kontrakten deres genererer. For å sikre knappheten til NEAR, blir de resterende transaksjonsgebyrene brent.

Tokenholdere kan foreta staking i NEAR Wallet for å få belønninger også. De foretar staking av NEAR for å kjøre valideringsnoder og få belønninger som utgjør 4,5 % av den totale NEAR-forsyningen. De kan også delta i styringen av NEAR-nettverket ved å stemme over vedtak og sende inn forslag knyttet til plattformen og produktene.


Hvordan kjøper man NEAR på Binance?

Du kan kjøpe NEAR Protocol (NEAR) på kryptovalutabørser som Binance

1. Logg deg på Binance-kontoen din og klikk på [Handel]. Velg enten klassisk eller avansert handelsgrensesnitt.

2. Klikk på [BTC/USDT] for å åpne søkefeltet. Skriv inn «NEAR», og så får du se de tilgjengelige handelsparene. I dette eksemplet bruker vi NEAR/BUSD.

3. Gå til [Spot]-boksen til høyre og skriv inn antall NEAR du vil kjøpe. Du kan bruke forskjellige ordretyper for å legge inn ordren. Velg en ordretype, for eksempel markedsordre, og klikk på [Kjøp NEAR]. NEAR-tokenene krediteres din Spot-lommebok.


Avsluttende tanker

Etter hvert som blokkjederommet vokser, vil plattformer som kan tilby lavere transaksjonskostnader og økt gjennomstrømning, sannsynligvis spille en viktig rolle i masseinnføringen. NEAR-skaleringsløsningene kan tiltrekke seg utviklere som vil bygge mer effektive DeFi-produkter og desentraliserte applikasjoner (DApper). NEAR-veikartet inkluderer ytterligere sharding-utviklinger og lag 2-krysskjedeløsninger for å skalere blokkjeden ytterligere, noe som blir til fordel for utviklere og sluttbrukere.