Hvordan brukes Polygon Bridge?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er Polygon Bridge?
Hvordan fungerer Polygon Bridge?
Hvordan bygge bro for tokener fra Ethereum til Polygon via PoS Bridge?
Hvordan bygge bro for tokener fra Polygon til Ethereum via PoS Bridge?
Hvordan bygge bro for tokener fra Polygon til Ethereum via Plasma Bridge? 
Avsluttende tanker
Hvordan brukes Polygon Bridge?
Hjem
Artikler
Hvordan brukes Polygon Bridge?

Hvordan brukes Polygon Bridge?

Viderekommen
Publisert Jan 24, 2022Oppdatert Nov 11, 2022
8m

TL;DR

Med Polygon Bridge kan brukerne raskt overføre ERC-tokener og NFT-er til Polygon-sidekjeden. Det er i hovedsak to broer på Polygon: «Proof of Stake (PoS) Bridge» og «Plasma Bridge». Begge kan bygge broer for aktiva mellom Ethereum og Polygon (og motsatt), men de bruker forskjellige sikkerhetsmetoder.

PoS Bridge bruker Proof of Stake (PoS)-konsensusalgoritmen for å sikre nettverket. Den støtter overføring av Ether (ETH) og de fleste ERC-tokener. Dette alternativet anbefales for de fleste brukere.

Plasma Bridge er for utviklere som trenger økt sikkerhet. Den bruker Ethereum Plasma-skaleringsløsningen og støtter overføring av MATIC-, ETH-, ERC-20- og ERC-721-tokener.


Innledning

Ettersom antall blokkjeder i kryptorommet øker, har deling av data og tokener mellom forskjellige nettverk blitt en utfordring. Noen prosjekter takler dette problemet ved å bygge bro mellom nettverk for å gjøre det mulig å overføre aktiva.

Polygon Bridge er designet for å øke interoperabiliteten mellom Polygon- og Ethereum-blokkjedene. Med en kompatibel kryptolommebok kan brukerne enkelt overføre tokener frem og tilbake.


Hva er Polygon Bridge?

Polygon er et rammeverk for å lage Ethereum-kompatible blokkjedenettverk og skaleringsløsninger. Målet deres er å berike Ethereum-økosystemet ved å tilby verktøy for å bygge skalerbare desentraliserte applikasjoner (DApper) og øke Ethereums transaksjonsgjennomstrømning med lavere gebyrer. Noen populære plattformer for desentralisert finans (DeFi) har allerede blitt distribuert på Polygon, for eksempel Aave, Curve og SushiSwap.

For å samhandle med DApper og verktøy på Polygon må du overføre aktiva til Polygon-nettverket. Det er her Polygon Bridge kommer inn. Polygon Bridge er en tillitsløs krysskjedekanal for transaksjoner mellom Polygon og Ethereum. Den lar brukere overføre ERC-tokener og ikke-fungible tokener (NFT-er) til Polygon-sidekjeden, alt ved hjelp av smarte kontrakter.


Hvordan fungerer Polygon Bridge?

Polygon Bridge bruker en dobbel konsensusarkitektur for å optimalisere for hastighet og desentralisering. Den støtter også «overganger av vilkårlig tilstand» (arbitrary state transitions) på sidekjeder, som er kompatible med Ethereums virtuelle maskin (EVM). Tokenoverføringer på tvers av kjeder kan skje umiddelbart uten tredjepartsrisiko eller begrensninger i markedslikviditeten.

Når du bygger bro for tokener med Polygon Bridge, blir det ingen endringer i den sirkulerende forsyningen av tokenet. Tokener som forlater Ethereum-nettverket blir låst, og det samme antallet tokener blir myntet på Polygon-nettverket i form av bundne tokener på 1:1-basis. Når du bygger bro mellom tokenene tilbake til Ethereum, blir de bundne tokenene på Polygon brent, og de på Ethereum blir låst opp i prosessen.

Det finnes to typer broer på Polygon for overføring av aktiva: Proof of Stake (PoS) Bridge og Plasma Bridge. PoS Bridge benytter, som navnet antyder, konsensusalgoritmen Proof of Stake (PoS) for å sikre nettverket. Innskudd på PoS Bridge gjennomføres nesten umiddelbart, men det kan ta en stund å bekrefte uttak. PoS Bridge støtter overføring av ether (ETH) og de fleste ERC-tokener.

På den annen side støtter Plasma Bridge overføring av Polygons opprinnelige token MATIC og visse Ethereum-tokener (ETH, ERC-20 og ERC-721). Den bruker skaleringsløsningen Ethereum Plasma for økt sikkerhet. Se den offisielle dokumentasjonen for flere tekniske detaljer.


Hvordan bygge bro for tokener fra Ethereum til Polygon via PoS Bridge?

For å bygge bro for tokener fra Ethereum til Polygon trenger du en kompatibel kryptovalutalommebok, for eksempel MetaMask. Hvis du ikke har en MetaMask-lommebok, må du følge trinnene i denne veiledningen for å skaffe deg det. Du må også laste ned og installere MetaMask-nettleserutvidelsen.

1. Logg på Polygon Web Wallet ved å klikke på [Polygon Bridge].


2. Deretter må du koble til kryptolommeboken din. I dette eksemplet bruker vi Metamask.


3. Du blir bedt om å signere en melding for å koble MetaMask-lommeboken din til Polygon-lommeboken. Denne signaturen medfører ingen gebyrer. Dobbeltsjekk URL-en for å være sikker på at du er på riktig nettside, og klikk på [Sign] (Signer) for å fortsette.


4. Du skal da bli sendt videre til Polygon Bridge-grensesnittet. Hvis det ikke skjer, klikk på [Bridge] (Bro) på menylinjen til venstre.


5. For å sende tokener fra Ethereums hovednett til Polygon må du gå til fanen [Deposit] (Innskudd). Klikk på tokennavnet for å velge hvilket token som det skal bygges bro for. I dette eksemplet bruker vi ether (ETH). Skriv inn beløpet og klikk på [Transfer] (Overfør).


6. Les de viktige merknadene og klikk på [Continue] (Fortsett) når du er klar.


7. Du får også se estimerte gas-gebyrer for denne transaksjonen. Hvis du synes gas-gebyrene er ok, klikker du på [Continue] (Fortsett) for å fortsette.


8. Se gjennom transaksjonsdetaljene, inkludert tokenantallet og estimert transaksjonsgebyr, før du klikker på [Continue] (Fortsett).

Vær oppmerksom på at PoS-broen sikres av validatorer. Hvis du bestemmer deg for å flytte pengene tilbake til Ethereum-nettverket, kan det ta opptil 3 timer.


9. Du blir da bedt om å signere og godkjenne overføringen i MetaMask-lommeboken. Sjekk om detaljene er riktige, og klikk på [Confirm] (Bekreft).


10. Når du har bekreftet, må du vente på at tokenene kommer i Polygon-lommeboken din. Du kan klikke på [View on Etherscan] (Se på Etherscan) for å sjekke transaksjonsstatusen.


Hvordan bygge bro for tokener fra Polygon til Ethereum via PoS Bridge?

Du kan også bruke Polygon Bridge til å overføre tokener fra Polygon til Ethereum. Da trenger du også en kompatibel kryptolommebok, for eksempel MetaMask.

Som nevnt er det to broer på Polygon-nettverket: Plasma Bridge og PoS-broen. Uttakstiden varierer avhengig av hvilken Polygon Bridge du bruker. PoS Bridge-uttaket tar vanligvis fra 45 minutter til 3 timer, mens Plasma Bridge kan ta opptil 7 dager.

Nå skal vi se hvordan du overfører fra Polygon til Ethereum via PoS Bridge. 

1. Klikk på [Withdrawal] (Uttak) på [Bridge]-grensesnittet. Velg tokener du vil overføre til Ethereum-nettverket.


2. Du legger sannsynligvis merke til knappen [SWITCH BRIDGE] (BYTT BRO) ved siden av [Transfer Mode] (Overføringsmodus). Plattformen velger automatisk den kompatible broen for overføringen basert på tokenet du velger.

PoS Bridge anbefales for overføring av tokener fra Polygon til Ethereum. Den støtter overføring av Ether (ETH) og andre Ethereum-tokener, inkludert ERC-20, ERC-721, ERC-1155 og flere.


3. Etter å ha valgt tokenet må du skrive inn antallet du vil sende, og klikke på [Transfer] (Overfør).


4. Les de viktige merknadene og klikk på [Continue] (Fortsett) når du er klar.


5. Du får også opp popup-vinduet [Transfer Overview] (Overføringsoversikt) med det estimerte gas-gebyret for denne transaksjonen. Hvis du synes gas-gebyrene er ok, klikker du på [Continue] (Fortsett) for å fortsette.


6. Du kan se gjennom transaksjonsdetaljene, inkludert tokenbeløpet, broen du bruker, og det estimerte gas-gebyret før du klikker på [Continue] (Fortsett).


7. Du må signere og godkjenne overføringen i MetaMask-lommeboken. Sjekk om detaljene er riktige, og klikk på [Confirm] (Bekreft).

 Når du har bekreftet, må du vente på at tokenene kommer i Polygon-lommeboken din. Du kan klikke på [View on Etherscan] (Se på Etherscan) for å sjekke transaksjonsstatusen.

8. Deretter får du se fremdriften for overføringen. Uttaket initieres på nettverket, og PoS-validatorene verifiserer transaksjonen din. Det kan ta opptil 3 timer å gjennomføre dette, men du trenger ikke å gjøre noe.


9. Når transaksjonen din er validert, må du gjøre krav på tokenene til MetaMask-lommeboken din. Klikk på [Continue] (Fortsett), og så får du se aktivaene når uttaket er fullført.


Hvordan bygge bro for tokener fra Polygon til Ethereum via Plasma Bridge? 

Hvis du vil overføre MATIC eller andre Polygon-tokener til Ethereum, kan du gjøre det via Plasma Bridge. Vær oppmerksom på at Plasma Bridge bare støtter overføring av ERC-20- og ERC-721-tokener, som inkluderer ETH og MATIC.

I dette eksemplet skal vi overføre MATIC-tokener fra Polygon til Ethereum med MetaMask. Som standard er MetaMask-lommeboken bare koblet til Ethereum-nettverket. Du må legge til Polygon-nettverket i lommeboken før du kan se dine MATIC og starte prosessen.


Trinn 1: Legg til Polygon i MetaMask

Det finnes to metoder for å legge til Polygon-nettverket i MetaMask-lommeboken. Standardmetoden er å legge den til manuelt (se Hvordan legge til Polygon i Metamask?). Men du kan også bruke Polygon Wallet-grensesnittet for raskt å legge Polygon i nettverkslisten på MetaMask.

1. For å gjøre dette må du klikke på knappen [Switch to Polygon] (Bytt til Polygon) øverst. Pass på at du allerede har koblet til MetaMask-lommeboken.


2. Du får da se et popup-vindu fra MetaMask-utvidelsen med Polygon-nettverksdetaljene. Klikk på [Approve] (Godkjenn).


3. Ferdig. Polygon-nettverket er nå lagt til i MetaMask. Deretter må du bytte MetaMask fra Ethereums hovednett til Polygon-nettverket. Du kan gjøre det ved å klikke på [Switch network] (Bytt nettverk).


4. Du kan nå se MATIC i MetaMask-lommeboken din.


Trinn 2: Bygg bro for MATIC til Ethereum ved hjelp av MetaMask

1. Gå til [Bridge]-grensesnittet og klikk på [Withdrawal] (Uttak). Velg [Matic Token] fra tokenlisten, skriv inn antall, og klikk på [Transfer] (Overfør).

Systemet velger automatisk [Plasma Bridge] for overføringsmodusen.


2. Les de viktige merknadene og klikk på [Continue] (Fortsett) når du er klar.


3. Du får også se estimerte gas-gebyrer for denne transaksjonen. Hvis du synes gas-gebyrene er ok, klikker du på [Continue] (Fortsett) for å fortsette. 


4. Se gjennom transaksjonsdetaljene før du klikker på [Continue] (Fortsett).


5. Et MetaMask popup-vindu vises slik at du kan bekrefte transaksjonen. Klikk på [Confirm] (Bekreft), og så får du se at overføringen pågår.

Du må bekrefte tre transaksjoner manuelt for en Plasma Bridge-overføring. Den første er ved å starte uttaket fra Polygon-lommeboken, noe som kan ta opptil 3 timer.


6. Når sjekkpunktet ankommer, betyr det at transaksjonen er validert på Ethereum-blokkjeden. Du må bekrefte en transaksjon nummer to for å starte «utfordringsperioden». Dette er et tiltak som sørger for økt sikkerhet for uttakstransaksjoner.


7. Etter utfordringsperioden trenger du bare å klikke på [Continue] (Fortsett) for å sende MATIC-tokenene til MetaMask-lommeboken din.Avsluttende tanker

Interoperabiliteten til Polygon Bridge gjør det mulig for brukerne å overføre aktiva mellom Ethereum- og Polygon-blokkjedene. Polygon Bridge er et alternativ til brukere som ønsker å oppleve forskjellige DeFi-plattformer og DApper som er tilgjengelig på Polygon-nettverket.