Wat is het verschil tussen Blockchain en Bitcoin?
StartpaginaArtikelen

Wat is het verschil tussen Blockchain en Bitcoin?

Beginner
5mo ago
5m

Voor de nieuwkomers onder ons kan de terminologie “cryptocurrency” nogal verwarrend en zelfs misleidend zijn. Er zijn mensen die verwijzen naar Bitcoin als het gaat om blockchain-technologie, terwijl anderen de term blockchain gebruiken als ze het hebben over cryptocurrencies in het algemeen. Echter, deze termen zijn niet met elkaar verbonden: zij verwijzen naar verschillende, maar verbonden concepten. Het is dus belangrijk om het verschillen tussen beide goed te begrijpen. Hierbij leggen wij u de basisprincipes van blockchain-technologie, cryptocurrencies en Bitcoin uit.


Gelijkenissen

Overweeg het volgende:

  • Websites zijn een specifieke technologie die worden gebruikt om informatie te delen.
  • Zoekmachines zijn een van de meest populaire en bekendste manieren om website-technologie te gebruiken.
  • Google is een van de populairste en bekendste voorbeelden van een zoekmachine.

Vergelijkbare wijze:
  • Blockchain is een specifieke technologie die wordt gebruikt om informatie vast te leggen (data-blocken).
  • Cryptocurrency is een van de meest populaire en bekendste manieren om blockchain te gebruiken.
  • Bitcoin is op zijn beurt het eerste en populairste voorbeeld van een cryptocurrency.


Blockchain: Concept

De meeste blockchains zijn ontworpen als een gedistribueerd en gedecentraliseerd digitaal grootboek. In eenvoudige bewoordingen, blockchain is een digitaal grootboek dat in feite een elektronische versie van een grootboek is, en het is verantwoordelijk voor het opnemen en bijhouden van een lijst met transacties.

Meer in het bijzonder is een blockchain een verzameling van meerdere blocken die zijn verbonden en beveiligd door cryptografische proofs. Blockchain-technologie kan ook worden toegepast in andere activiteiten die geen financiële transacties vereisen, maar in de context van cryptocurrencies zijn ze verantwoordelijk voor het permanent bijhouden van alle bevestigde transacties.

'Gedistribueerd' en 'gedecentraliseerd' verwijst naar de manier waarop het grootboek wordt gestructureerd en onderhouden. Als u het verschil wilt begrijpen, moet u denken aan veelvoorkomende vormen van gecentraliseerde grootboeken, zoals openbare gegevens over huizenverkopen of de lijst met verkochte artikelen van eBay. In elk geval controleert slechts één organisatie het grootboek: een overheidsinstantie, de bank of eBay. Een andere gemeenschappelijke factor is dat er slechts één kopie van het grootboek is en dat al het andere eenvoudigweg een back-up is. Daarom zijn traditionele grootboeken gecentraliseerd omdat ze worden beheerd door één enkele entiteit en meestal afhankelijk zijn van één enkele database.

Een blockchain daarentegen wordt meestal gebouwd als een gedistribueerd systeem dat functioneert als een gedecentraliseerd grootboek. Dit betekent dat er geen enkel exemplaar van het grootboek is (gedistribueerd) en dat er geen enkele autoriteit in controle is (gedecentraliseerd). Eenvoudig gezegd, elke gebruiker die besluit deel te nemen aan het proces van het onderhouden van een blockchain-netwerk, bewaart een elektronische kopie van de blockchain-gegevens, die regelmatig wordt bijgewerkt met de nieuwste transacties, dat synchroon loopt met de kopieën van de andere gebruikers. 

Met andere woorden, een gedistribueerd systeem wordt onderhouden door het collectieve werk van vele gebruikers, die verspreid zijn over de hele wereld. Deze gebruikers zijn ook bekend als netwerk nodes en al deze nodes nemen deel aan het proces voor het verifiëren en valideren van transacties, volgens de regels van het systeem. Bijgevolg is de macht gedecentraliseerd (er is geen centrale autoriteit). 


Blockchain: In de Praktijk

Blockchain heeft zijn naam te danken aan de manier waarop data worden georganiseerd: een ketting van gekoppelde blocken. Kort gezegd is een blok een stuk data dat, onder andere, een lijst met recente transacties bevat. De blocken, evenals de transacties, zijn altijd openbaar en zichtbaar, maar kunnen niet worden gewijzigd. Naarmate nieuwe blocken aan de blockchain worden toegevoegd, wordt een doorlopend ketting van gekoppelde blocken gevormd (zoals een fysiek grootboek en de vele pagina's met data). Dit was een hele eenvoudige uitleg, maar het proces is veel complexer dan dat.

Een van de belangrijkste redenen waarom blockchains zo resistent zijn voor modificatie, is het feit dat de blocken zijn gekoppeld en beveiligd met cryptografische proof. Om nieuwe blocken te produceren, moeten deelnemers aan het netwerk deelnemen. Een kostbaar en intensieve activiteit die beter bekend staat als mining. Eigenlijk zijn miners verantwoordelijk voor het verifiëren van transacties en het groeperen ervan in nieuw te maken blocken die vervolgens aan de blockchain worden toegevoegd (als aan bepaalde voorwaarden is voldaan). Ze zijn ook verantwoordelijk voor het introduceren van nieuwe coins in het systeem, die worden verdeeld als een beloning voor het werk.

Elk nieuw bevestigd block is gekoppeld aan het block dat er vlak voor kwam. Het mooie van deze opzet is dat het praktisch onmogelijk is om de gegevens in een block te wijzigen nadat deze aan de blockchain is toegevoegd, omdat ze worden beveiligd met cryptografische proofs.

Samenvattend, een blockchain is een ketting van gekoppelde data-blocken die in chronologische volgorde zijn georganiseerd en beveiligd zijn met cryptografische proofs


Cryptocurrency

Simpel gezegd is een cryptocurrency een digitale vorm van geld die wordt gebruikt als ruilmiddel binnen een gedistribueerd netwerk van gebruikers. In tegenstelling tot traditionele banksystemen, worden deze transacties gevolgd via een openbaar digitaal grootboek (de blockchain) en kunnen ze rechtstreeks tussen de deelnemers (peer-to-peer) plaatsvinden zonder tussenpersonen nodig te hebben. 'Crypto' verwijst naar de cryptografische technieken die worden gebruikt om het economische systeem te beveiligen en om ervoor te zorgen dat de creatie van nieuwe cryptocurrency-eenheden en de validatie van transacties soepel verloopt.

Hoewel niet alle cryptocurrencies bruikbaar zijn, hebben de vele die, net als Bitcoin, afhankelijk zijn van het mining-proces, een langzame en gecontroleerde groei van het circulerend aanbod. Daarom is mining de enige manier om nieuwe eenheden van deze coins te creëren en dit sluit het risico's uit van inflatie die de traditionele fiat-valuta bedreigen, waar een regering in staat is om de geldhoeveelheid te beheersen en te bewerken.


Bitcoin

Bitcoin is de eerste cryptocurrency die ooit is ontwikkeld en is natuurlijk de meest bekende. In 2009 werd de Bitcoin geïntroduceerd door pseudonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Het belangrijkste idee is om een onafhankelijk en gedecentraliseerd elektronisch betalingssysteem op basis van wiskundige proofs en cryptografie te creëren.

Ondanks dat Bitcoin de bekendste is, is het niet de enige cryptocurrency. Er zijn veel andere cryptocurrencies, elk met zijn eigen specifieke kenmerken en mechanismen. Bovendien hebben niet alle cryptocurrencies hun eigen blockchain. Sommige zijn gemaakt bovenop een reeds bestaande blockchains.

Zoals de meeste cryptocurrencies heeft Bitcoin een beperkte voorraad, wat betekent dat er geen Bitcoins meer door het systeem worden gegenereerd nadat de maximale hoeveelheid is bereikt. Hoewel dit van project tot project varieert, is het maximale aanbod van Bitcoin vastgesteld op 21 miljoen eenheden. Meestal is het totale aanbod openbare informatie dat wordt gecommuniceerd wanneer de cryptocurrency wordt uitgebracht.

Het Bitcoin-protocol is open source en iedereen kan de code bekijken of kopiëren. Vele ontwikkelaars over de hele wereld dragen bij aan de ontwikkeling van het project.