EigenLayer

Vidēji sarežģītas tēmas


Kas ir EigenLayer?

EigenLayer ir blokķēdes protokols, kas ieviesis inovatīvu jēdzienu Ethereum tīklā – "atkārtotā steikinga grupējums". Šī inovatīvā pieeja veido dinamisku brīvo tirgu, lai veicinātu decentrailzētu uzticēšanos.
Būtībā EigenLayer sastāv no viedajiem līgumiem Ethereum blokķēdē, ļaujot Ethereum steikinga dalībniekiem, izvēloties šo protokolu, validēt jaunus programmatūras moduļus. Šajā nolūkā EigenLayer līgumiem tiek piešķirta iespēja definēt papildu nosacījumus steikingā ieguldītajiem Ether (ETH), tādējādi uzlabojot drošību.

Kā darbojas EigenLayer?

1. Atkārtota ieguldīšana steikingā drošības un validācijas pakalpojumiem

Ethereum steikinga dalībniekiem ir iespēja piedalīties EigenLayer, atkārtoti ieguldot steikingā savus ETH. Tas ietver drošības un validācijas pakalpojumu piedāvāšanu noteiktiem moduļiem Ethereum ekosistēmā. Steikinga dalībnieki iesaistīties divējādi:

  • Individuālais steikings: steikinga dalÄ«bnieki var paÅ¡i darbināt mezglus, aktÄ«vi piedaloties validācijas procesā.
  • Deleģēšana: steikinga dalÄ«bnieki var arÄ« deleģēt atbildÄ«bu citiem EigenLayer operatoriem, lai tie darbinātu mezglus. Šāda deleģēšana ir ērts risinājums tiem, kurus interesē EigenLayer, taču kuri nevēlas paÅ¡i nodarboties ar tehniskajām niansēm.

2. Moduļu dažādība un līdzdalība

EigenLayer atbalsta dažādu veidu moduļu izveidi – no pavisam vienkāršiem līdz plaša mēroga moduļiem. Šie moduļi spēj nodrošināt plašu individuālo steikinga dalībnieku līdzdalību, veicinot daudzpusīgas un iekļaujošas ekosistēmas attīstību.

3. Steikinga dalībnieku dažādības izmantošana

EigenLayer atzīst un izmanto steikinga dalībnieku atšķirības. Steikinga dalībniekiem ir raksturīgas atšķirīgas iespējas, riska un atlīdzību preferences un identitātes īpatnības. Moduļi var pielāgot prasības atbilstoši steikinga dalībnieku īpatnībām, veicinot tīkla elastīgumu.

EigenLayer priekšrocības

1. Apvienota drošība decentralizētajām lietotnēm

EigenLayer apvieno ETH drošību starp dažādiem moduļiem, veicinot uz šiem moduļiem balstīto decentralizēto lietotņu (DApp) vispārējo drošību.

2. Izmēģinājumu poligons

EigenLayer darbojas kā Ethereum inovāciju izmēģinājumu poligons, kurā iespējams rūpīgi testēt risinājumus pirms to ieviešanas galvenajā Ethereum tīklā. Tas ietver tādas eksperimentālas idejas kā "danksharding", kas ir Ethereum Cancun jauninājuma pamatfunkcija.

3. Bezatļauju inovācijas

EigenLayer piedāvā bezatļauju inovācijas, novēršot inovatoriem nepieciešamību veidot savus uzticēšanās tīklus. Tā vietā viņi var izmantot Ethereum dalībnieku piedāvāto drošību un decentralizāciju, izmantojot EigenLayer.

Secinājums

EigenLayer ieviestais atkārtotā steikinga grupējuma jēdziens ir būtisks solis ceļā uz decentralizētu uzticēšanos Ethereum ekosistēmā. Piedāvājot platformu Ethereum steikinga dalībnieku sadarbībai ar dažādiem programmatūras moduļiem, EigenLayer veicina ne vien decentralizēto lietotņu drošību, bet arī elastīgāku un decentralizētāku bezatļauju vidi blokķēdes inovācijām.

Turpini lasīt: Kas ir "danksharding"?