Ero lohkoketjun ja Bitcoinin välillä
Ero lohkoketjun ja Bitcoinin välillä
Etusivu
Artikkelit
Ero lohkoketjun ja Bitcoinin välillä

Ero lohkoketjun ja Bitcoinin välillä

Aloittelija
Julkaistu Nov 28, 2018Päivitetty Feb 9, 2023
6m

Kryptoalan uusille tulokkaille terminologia voi olla melko hämmentävää ja jopa harhaanjohtavaa. Jotkut viittaavat Bitcoiniin puhuessaan lohkoketjutekniikasta, kun taas toiset mainitsevat lohkoketjun puhuessaan kryptoista yleensä. Nämä termit eivät kuitenkaan ole oikeastaan keskenään vaihdettavissa: ne viittaavat erillisiin mutta toisiinsa liittyviin käsitteisiin. Siksi on tärkeää ymmärtää niiden väliset erot. Esittelemme sinulle siis lohkoketjutekniikan, kryptojen ja Bitcoinin perusteet.


Hyvin yksinkertainen analogia

Käytetään tätä esimerkkiä:

  • Verkkosivustot ovat erityinen tekniikka, jota käytetään tietojen jakamiseen.

  • Hakukoneet ovat yksi suosituimmista ja tunnetuimmista tavoista käyttää verkkosivustotekniikkaa.

  • Google puolestaan on yksi suosituin ja tunnetuin esimerkki hakukoneista.


Samoin:

  • Lohkoketju on erityinen tekniikka, jota käytetään tietojen (tietolohkojen) tallentamiseen.

  • Kryptot ovat yksi suosituimmista ja tunnetuimmista tavoista käyttää lohkoketjua.

  • Bitcoin puolestaan on ensimmäinen ja suosituin esimerkki kryptovaluutasta.


Lohkoketjun käsite

Useimmat lohkoketjut on suunniteltu jaetuksi ja hajautetuksi digitaaliseksi pääkirjaksi. Yksinkertaisesti sanottuna lohkoketju on digitaalinen pääkirja, joka on pohjimmiltaan paperisen pääkirjan sähköinen versio, ja se on vastuussa transaktioluettelon tallentamisesta.

Tarkemmin sanottuna lohkoketju on lineaarinen ketju useista lohkoista, jotka on yhdistetty ja suojattu kryptografisilla todisteilla. Lohkoketjutekniikkaa voidaan hyödyntää myös muihin toimintoihin, jotka eivät välttämättä vaadi rahoitusoperaatioita, mutta kryptojen yhteydessä ne ovat vastuussa pysyvän tietueen pitämisestä kaikista vahvistetuista transaktioista.

"Jaettu" viittaa tapaan, jolla pääkirja on rakennettu ja jolla sitä ylläpidetään. Ymmärtääksesi eron ajattele yleisiä keskitettyjen pääkirjojen muotoja, kuten julkisia tietoja asuntokaupoista, pankin tietoja pankkiautomaattien nostoista tai eBayn myytyjen tuotteiden luetteloa. Näissä tapauksissa vain yksi organisaatio hallitsee pääkirjaa: valtion virasto, pankki tai eBay. Toinen yhteinen tekijä on, että pääkirjasta on vain yksi pääkopio ja kaikki muut ovat yksinkertaisesti varmuuskopioita, jotka eivät ole virallisia tietueita. Siksi perinteiset pääkirjat ovat keskitettyjä, koska niitä ylläpitää yksi taho ja ne ovat yleensä riippuvaisia yhdestä tietokannasta.

Sitä vastoin lohkoketju on yleensä rakennettu jaetuksi järjestelmäksi, joka toimii hajautettuna pääkirjana. Tämä tarkoittaa, että pääkirjasta ei ole yhtä kopiota (se on jaettu) eikä yhtä määräysvallassa olevaa tahoa (se on hajautettu). Yksinkertaisesti sanottuna jokainen käyttäjä, joka päättää liittyä lohkoketjuverkon ylläpitoprosessiin ja osallistua siihen, ylläpitää lohkoketjutiedoista sähköistä kopiota, johon lisätään säännöllisesti kaikki uusimmat transaktiot synkronoidusti toisten käyttäjien kopioiden kanssa.

Toisin sanoen jaettua järjestelmää ylläpitää monien ympäri maailmaa sijaitsevien käyttäjien kollektiivinen työ. Nämä käyttäjät tunnetaan myös nimellä verkkosolmut, ja kaikki nämä solmut osallistuvat transaktioiden tarkistamiseen ja vahvistamiseen järjestelmän sääntöjen mukaisesti. Näin ollen valta on hajautettu (keskitettyä tahoa ei ole).


Lohkoketju käytännössä

Lohkoketju on saanut nimensä tavasta, jolla tietueet on järjestetty: linkitettyjen lohkojen ketjuksi. Pohjimmiltaan lohko on tietopala, joka sisältää muun muassa luettelon viimeaikaisista transaktioista (mitä voidaan verrata tulostettuun sivuun). Lohkot ja transaktiot ovat julkisia ja näkyviä, mutta niitä ei voi muuttaa (kuten laittaa jokaista sivua suljettuun lasirasiaan). Kun lohkoketjuun lisätään uusia lohkoja, muodostuu jatkuva tietue linkitettyjä lohkoja (joka on kuin fyysinen pääkirja ja sen monet tietuesivut). Tämä oli hyvin yksinkertainen analogia, mutta prosessi on paljon monimutkaisempi.

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi lohkoketjut ovat niin vastustuskykyisiä muutoksia vastaan, on se, että lohkot on linkitetty ja suojattu kryptografisilla todisteilla. Uusien lohkojen tuottamiseksi verkon osallistujien on harjoitettava kallista ja intensiivistä laskennallista toimintaa, joka tunnetaan nimellä louhinta. Pohjimmiltaan louhijat ovat vastuussa transaktioiden tarkistamisesta ja ryhmittelystä uusiin lohkoihin, jotka sitten lisätään lohkoketjuun (jos tietyt ehdot täyttyvät). Ne ovat myös vastuussa uusien kolikoiden tuomisesta järjestelmään, jotka annetaan palkkiona heidän työstään.

Jokainen uusi vahvistettu lohko on linkitetty sitä ennen luotuun lohkoon. Tämän järjestelmän kauneus on siinä, että lohkon tietoja on käytännössä mahdotonta muuttaa, kun ne on lisätty lohkoketjuun, koska ne on suojattu kryptografisilla todisteilla, joiden tuottaminen on erittäin kallista ja kumoaminen erittäin vaikeaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lohkoketju on linkitettyjen tietolohkojen ketju, joka on järjestetty aikajärjestykseen ja suojattu kryptografisilla todisteilla.


Kryptovaluutta

Yksinkertaisesti sanottuna kryptovaluutta on digitaalinen rahan muoto, jota käytetään vaihtovälineenä hajautetussa käyttäjäverkossa. Toisin kuin perinteiset pankkijärjestelmät, näitä transaktioita seurataan julkisen digitaalisen pääkirjan (lohkoketjun) kautta, ja ne voivat tapahtua suoraan osallistujien välillä (vertaisverkko) ilman välittäjiä.

"Krypto" viittaa kryptografisiin tekniikoihin, joita käytetään talousjärjestelmän turvaamiseen ja sen varmistamiseen, että uusien kryptoyksiköiden luominen ja transaktioiden vahvistaminen sujuu helposti.

Vaikka kaikki kryptot eivät ole louhittavissa, monien, jotka Bitcoinin tavoin ovat riippuvaisia louhintaprosessista, levikin kasvu on hidasta ja hallittua. Siksi louhinta on ainoa tapa luoda uusia yksiköitä näistä kolikoista, ja näin vältetään inflaatioriskit, jotka uhkaavat perinteisiä fiat-valuuttoja, koska hallitukset pystyvät hallitsemaan rahan tarjontaa.


Bitcoin

Bitcoin on ensimmäinen koskaan luotu kryptovaluutta ja on luonnollisesti näistä tunnetuin. Sen esitteli vuonna 2009 salanimellä Satoshi Nakamoto tunnettu kehittäjä. Pääideana oli luoda riippumaton ja hajautettu sähköinen maksujärjestelmä, joka perustuu matemaattisiin todisteisiin ja kryptografiaan.

Huolimatta siitä, että Bitcoin on tunnetuin, se ei ole ainoa. On olemassa monia muita kryptoja, joista jokaisella on omat erityispiirteensä ja mekanisminsa. Lisäksi kaikilla kryptoilla ei ole omaa lohkoketjua. Jotkut luotiin jo olemassa olevien lohkoketjujen päälle, kun taas toiset luotiin kokonaan tyhjästä.

Kuten useimmilla kryptoilla, Bitcoinilla on rajallinen tarjonta, mikä tarkoittaa, että järjestelmä ei enää luo Bitcoineja sen jälkeen, kun maksimitarjonta on saavutettu. Vaikka tämä vaihtelee projektista toiseen, Bitcoinin enimmäistarjonta on asetettu 21 miljoonaan yksikköön. Yleensä kokonaistarjonta on julkista tietoa, joka määritellään, kun krypto luodaan. Voit tarkistaa levikin ja Bitcoinin hinnan Binance Infosta.

Bitcoin-protokolla toimii avoimella lähdekoodilla ja kuka tahansa voi tarkistaa tai kopioida sen. Monet kehittäjät ympäri maailmaa osallistuvat hankkeen kehittämiseen.