Mis on nutilepingu turvaaudit?
Avaleht
Artiklid
Mis on nutilepingu turvaaudit?

Mis on nutilepingu turvaaudit?

Keskmine
Avaldatud Mar 1, 2022Värskendatud Apr 27, 2023
8m

TL;DR

Nutilepingu turvaaudit annab üksikasjaliku analüüsi projekti nutilepingute kohta. Need on olulised nende kaudu investeeritud vahendite kaitsmiseks. Kuna kõik tehingud plokiahelas on lõplikud, ei saa varguse korral raha tagasi. Tavaliselt uurivad audiitorid nutilepingute koodi, koostavad aruande ja esitavad selle projektile, et nad saaksid sellega töötada. Seejärel avaldatakse lõpparuanne, milles esitatakse üksikasjalikult kõik lahendamata vead ja töö, mis on juba tehtud tulemuslikkuse või turvalisusega seotud probleemide lahendamiseks.


Sissejuhatus

Nutilepingute turvaauditid on detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) ökosüsteemis väga levinud. Kui oled investeerinud plokiahela projekti, võis sinu otsus osaliselt põhineda nutilepingu koodi läbivaatamise tulemustel.

Kuigi enamik inimesi mõistab auditite olulisust küberturvalisuse jaoks, ei süvene paljud koodiridadesse. Võtame vaatluse alla meetodid, tööriistad ja tulemused, mida tavaliselt nutilepingute turvaauditites nähakse, et saaksid teha teadlikumaid otsuseid.


Mis on nutilepingu audit?

Nutilepingu turvaauditiga uuritakse ja kommenteeritakse nutilepingu koodi. Tavaliselt on need lepingud kirjutatud Solidity programmeerimiskeeles ja neid pakutakse GitHubi kaudu. Turvaauditid on eriti väärtuslikud DeFi-projektide jaoks, mis eeldavad miljonite dollarite väärtuses plokiahelatehinguid või tohutul hulgal osalejaid. Auditid toimuvad tavaliselt neljast etapist koosnevas protsessis.

1. Nutilepingud antakse auditi töörühmale esialgseks analüüsiks.

2. Auditi töörühm esitab oma järeldused projektile, et nad saaksid nende põhjal tegutseda.

3. Projekti meeskond teeb leitud probleemide põhjal muudatusi.

4. Auditi töörühm avaldab oma lõpparuande, võttes arvesse uusi muudatusi või lahendamata vigu.

Paljude krüptokasutajate jaoks on nutilepingute auditid uutesse DeFi-projektidesse investeerimisel olulised. See on muutunud standardiks projektidele, mida tahetakse tõsiselt võtta. Teatud auditi pakkujaid peetakse ka valdkonna liidriteks, mis muudab nende auditid investorite silmis väärtuslikumaks.


Miks me vajame nutilepingu auditeid?

Nutilepingute kaudu tehtavate, või neisse lukustatud suurte väärtuste tõttu, muutuvad need atraktiivseks sihtmärgiks häkkerite pahatahtlikele rünnakutele. Väikesed kodeerimisvead võivad viia suurte rahasummade varastamiseni. Näiteks võttis Ethereumi plokiahela DAO häkkimine ligikaudu 60 miljoni dollari väärtuses ETH-d ja viis isegi Ethereumi võrgu kõva kahvlini.

Kuna plokiahela tehingud on pöördumatud, on oluline tagada, et projekti kood oleks turvaline. Plokiahela tehnoloogia väga turvaline olemus muudab vahendite tagasisaamise ja probleemide lahendamise tagantjärele keeruliseks, seega on parem iga hinna eest haavatavusi vältida.


Kuidas nutilepingu auditid toimivad?

Nutilepingu auditi protsess on auditi pakkujate seas üsna tavaline. Kuigi iga audiitori lähenemisviis võib pisut erineda, on tüüpiline protsess järgmine.

1. Auditi ulatuse määramine. Nutilepingud ja projekti spetsifikatsioonid on määratletud projekti (nende sihtotstarbe) ja üldise arhitektuuriga. Spetsifikatsioon aitab auditimeeskonnal mõista projekti eesmärke koodi kirjutamisel ja kasutamisel.

2. Esialgse hinnapakkumise esitamine, mis põhineb vajalike tööde mahul.

3. Testide käivitamine. Nende täpne olemus muutub sõltuvalt auditeerimisrühmast, nende analüüsivahenditest ja meetoditest. Tavaliselt viiakse läbi nii manuaalseid kui ka automatiseeritud teste.

4. Aruande esimese projekti koostamine leitud vigadega ja selle esitamine projektimeeskonnale tagasiside andmiseks ja järelkontrolli paranduste tegemiseks.

5. Lõpparuande avaldamine, võttes arvesse kõiki meetmeid, mida meeskond on võtnud tõstatatud probleemide lahendamiseks.


Nutilepingute auditi meetodid

Gaasi tõhusus 

Nutilepingute auditid ei keskendu ainult plokiahela turvalisusele. Nad vaatavad ka selle tõhusust ja optimeerimist. Mõnede lepingute puhul on nende kavandatud funktsioonide täitmiseks vaja teha mitmeid keerulisi tehinguid. Kuna gaasitasud sellistes võrkudes nagu Ethereum on suhteliselt kulukad, võivad tõhusad lepingud tehingukuludelt palju säästa.

Nende jõudluse optimeerimine on samuti arendaja oskuste näitaja. Ebatõhusad toimingud tekitavad rohkem ebaõnnestumispunkte ja neid tuleks vältida. Kui gaasikulud on kõrged, võib nutilepingute täitmine ebaõnnestuda, seda enam, kui kasutatakse madalat gaasipiirangut.

Lepingu haavatavused

Suurem osa auditi tööst hõlmab lepingute kontrollimist turvaaukude suhtes. Kuigi mõned probleemid võivad olla hõlpsasti märgatavad, hõlmavad paljud ärakasutamised arenenud tehnikaid ja strateegiaid rahaliste vahendite äravooluks. Näiteks saab turumanipulatsiooni kasutada nõrkade nutilepingutega, et viia läbi kiirlaenurünnakuid. Nende probleemide leidmiseks alustavad audiitorid katkestustestimise protsessi ja simuleerivad nutilepingu vastu suunatud pahatahtlikke rünnakuid. Levinud haavatavused on järgmised.

1. Taassisenemise probleemid: kui nutileping teeb nõude teisele välisele lepingule enne, kui kõik mõjud on lahendatud. Väline leping saab seejärel rekursiivselt kutsuda üles algse nutilepingu ja suhelda sellega viisil, mis tal ei peaks olema võimalik, kuna algse lepingu saldot pole veel värskendatud.

2. Täisarvude üle- ja alatäitmine: kui nutileping teostab aritmeetilise toimingu, kuid väljund ületab salvestusmahtu (tavaliselt 18 kohta pärast koma). See võib viia valede summade arvutamiseni.

3. Eeskäivad võimalused: halvasti struktureeritud kood võib anda eelhoiatuse turu ostu või -müügi kohta. See omakorda võib võimaldada teistel teavet kasutada ning kaubelda sellega oma huvides.

Platvormi turvavead

Enamik auditeid hõlmab lepingute majutava võrgu ja isegi DAppiga suhtlemiseks kasutatava API uurimist. Projekt võib olla DDoS-rünnaku suhtes haavatav või selle veebisaidi kasutajaliides võib olla ohustatud, mis tähendab, et kasutajad ühendavad oma rahakotid tegelikult pahatahtlike plokiahela rakendustega.


Mis on auditi aruanne?

Auditi aruanne esitatakse auditiprotsessi lõpus. Läbipaistvuse tagamiseks oodatakse, et projektid jagaksid oma tulemusi kogukonnaga. Enamikus aruannetes liigitatakse probleemid raskusastme järgi, näiteks kriitiline, suur, väike jne. Aruandes loetletakse ka probleemide staatus, kuna projektidele antakse aega nende lahendamiseks enne lõpparuande avaldamist.

Lisaks kokkuvõttele sisaldab standardaruanne soovitusi, näiteid üleliigse koodi kohta ja täielikku analüüsi koodivigade kohta. Projektile antakse aega, et tegutseda aruande tulemuste põhjal enne lõpliku versiooni avaldamist.


Kust saada nutilepingu auditit?

Mitmed nutilepingute auditeerimisteenused on saanud oma teenuse poolest tuntuks. Kaks on eriti populaarsed ja nende auditi saamiseks on vaja esialgset hinnapakkumist ja teabe üleandmist.

CertiK

CertiK on nutilepingute auditeerimisel valdkonna liider. Sajad projektid on oma nutilepinguid nendega auditeerinud. Üks näide on PancakeSwap, BSC suurim automatiseeritud turutegija (AMM). Allpool on osa Certiku PancakeSwapi auditist.


Samuti on enamik Binance Labs'i toetatavatest projektidest auditeerinud oma lepingud CertiKuga. CertiK avaldab auditeeritud projektide edetabelit, mis võimaldab võrrelda iga projekti ohutusskooriga. Pane tähele, et lisaks Ethereumile katab CertiK ka BSC ja Polygoni projekte.


ConsenSys Diligence

Ethereumi kaasasutaja Joseph Lubini juhitud ConsenSys on üks krüptovaluutatööstuse suurimaid nimesid plokiahela arendamisel. ConsenSys Diligence'i raames pakub ettevõte Ethereumi nutilepingute auditeid. Nad pakuvad ka automatiseeritud teenust, mis kontrollib Ethereumi virtuaalmasina (EVM) lepinguid sagedamini leitud vigade suhtes.


Kui palju maksab nutilepingu audit?

Auditi täpne maksumus sõltub kontrollitavate nutilepingute arvust. Tavaliselt ulatub audit tuhandetesse dollaritesse. Üks konkreetne suurprojekt võib kergesti maksta üle 10 000 dollari. Teie auditit teostav audiitorfirma ja selle maine mõjutavad ka seda, kui palju maksta.


Lõppmärkused

Investorite ja kasutajate õnneks on nutilepingute auditid muutunud kuldseks standardiks. Kui aga igal projektil on üks, ei ole see enam lihtne väärtusnäitaja. Seepärast on äärmiselt oluline lugeda audit ise läbi. Isegi kui sul puuduvad tehnilised teadmised, on kasulik vaadata kommentaare ja võimalike probleemide tõsidust.

Kui auditiga kokku puutud, peaks sul nüüd vähemalt olema lihtsam mõista selle sisu. Nagu alati, veendu, et iga investeerimisotsuse puhul vaatad tervikpilti ja võtad arvesse kogu teavet.