Co je Threshold Network (T)?
Domů
Články
Co je Threshold Network (T)?

Co je Threshold Network (T)?

Pokročilí
Zveřejněno May 6, 2022Aktualizováno Jan 5, 2024
5m

TL;DR

Decentralizovaná síť uzlů platformy Threshold přináší Web3 aplikacím sadu prahových kryptografických služeb, které posilují suverenitu uživatelů.


Úvod

V dnešním světě často děláme kompromisy mezi ochranou soukromí a použitelností. Vzdáváme se našich soukromých údajů o poloze v reálném čase, abychom si mohli zavolat odvoz, našeho rodného čísla a informací o výdajích, abychom získali úvěr, a našich fotografií a údajů o prohlížení, abychom mohli žít více online. Důsledky těchto kompromisů jsou skutečné a měřitelné. Unikly miliony přihlašovacích údajů, bankovní účty a telefonní čísla jsou v ohrožení, naše názory nenápadně ovlivňují agregované datové profily a algoritmy o nás vědí víc, než o sobě víme my sami. Ale co kdybychom žádný takový kompromis dělat nemuseli?

Síť Threshold si klade za cíl tento kompromis vyřešit použitím prahové kryptografie a bez zásahu centralizované autority nebo nutnosti jí důvěřovat odemknout digitálním aktivům větší užitnou hodnotu.


Jak Threshold funguje?

Kryptografie sítě Threshold distribuuje citlivé operace mezi několik nezávislých subjektů – uzlů v síti. Aby operace byla úspěšná, je nutné, aby nějaký prahový nebo minimální počet těchto subjektů vzájemně spolupracoval. Tato jednoduchá myšlenka zvyšuje bezpečnost a dostupnost informačního systému. Zároveň snižuje závislost na důvěryhodných stranách, protože žádný jednotlivý aktér nemůže systém poškodit. I kdyby se našlo několik zlomyslných jedinců, systém bude fungovat bezpečně a správně dál, dokud nějaký minimální počet účastníků dodržuje pravidla. U centralizovaného správce například stačí jediný pochybný aktér, který může uprchnout s prostředky jiného uživatele. Prahové kryptosystémy chrání proti tomuto kritickému bodu selhání.


Ekosystém sítě Threshold

Ekosystém sítě Threshold byl vytvořen sloučením sítí NuCypher a Keep Network do jedné decentralizované sítě. Decentralizovaná síť uzlů platformy Threshold přináší Web3 aplikacím sadu prahových kryptografických služeb. Mezi služby na síti Threshold Network patří například proxy služba opětovného šifrování pro správu tajných klíčů řízenou uživateli a dynamickou kontrolu přístupu nebo tBTC v2, což je decentralizované řešení přemostění aktiv mezi Bitcoinem a Ethereem bez nutnosti povolení.

 

Opětovné šifrování proxy

Zatímco blockchainová revoluce odemyká moc decentralizovaných aplikací, platformy Web3 postavené na veřejných blockchainech mohou pro soukromí uživatelů představovat významná rizika. Threshold Network použitím prahové kryptografie přináší na platformy Web3 jedinečné řešení výzev v oblasti ochrany soukromí uživatelů.

Proxy služba opětovného šifrování (PRE) sítě Threshold je kryptografický middleware pro aplikace zachovávající soukromí uživatelů. Opětovné šifrování proxy je škálovatelný protokol s koncovým šifrováním, který proxy subjektu umožňuje transformovat (nebo opětovně šifrovat) šifrovaná data z jednoho šifrovacího klíče na jiný, aniž by se při tom odhalila nešifrovaná data. Těmito proxy subjekty jsou uzly sítě Threshold Network a prahovou kryptografii používají k tomu, aby podle podmínek přístupu definovaných vlastníkem dat společně bezpečným způsobem opětovně zašifrovaly data pro příjemce.

Proxy opětovné šifrování PRE je možno přímo použít u případů, které potřebují zachovat vlastnictví dat a přitom umožnit jejich sdílení, jako jsou placená předplatná k šifrovanému obsahu nebo přenos vlastnictví dat u šifrovaných NFT. Data, ať jsou uložena kdekoli, zůstávají soukromá a šifrovaná a vlastníkům dat zůstává možnost tato data sdílet a kryptograficky vynucovat kontrolu přístupu. 

Pro představu si to ukážeme na příkladu. Řekněme, že uživatelka Alice by chtěla s jiným uživatelem nebo aplikací bezpečně sdílet data. K tomu by Alice tradičně musela svoje nešifrovaná data nebo soukromé šifrovací klíče svěřit centralizované službě. Díky proxy opětovnému šifrování sítě Threshold umožní Web3 aplikace Alici uložit její šifrovaná data kamkoli a vytvořit k nim na blockchainu vlastní zásady přístupu, které určí, kdo může k datům přistupovat. A navíc to udělají bezpečným a decentralizovaným způsobem.

Přístup k těmto datům je střežen decentralizovanými uzly na síti Threshold Network, které vynucují Aliciny zásady přístupu a jsou připraveny data pro zamýšlené příjemce opětovně zašifrovat. Tyto decentralizované uzly nemají k vlastním datům přístup, protože opětovné šifrování nedokáže data dešifrovat. Když chce zamýšlený příjemce získat ke sdíleným datům přístup, musí je nejdřív získat z úložiště a pak uzly požádat o opětovné šifrování. Každý uzel může opětovně zašifrovat jen zlomek dat a příjemce musí k dešifrování takových dat získat prahové číslo těchto opětovně šifrovaných zlomků.

Díky jedinečnému návrhu proxy opětovného šifrování sítě Threshold mohou Web3 aplikace zajistit, že data uživatele jsou při používání veřejného blockchainu plně pod kontrolou.


tBTC v2

Existující řešení, která přemosťují Bitcoin a Ethereum, po uživatelích vyžadují, aby svoje bitcoiny poslali zprostředkovateli, který pak vydá token etheru se stejnou hodnotou. Tento centralizovaný model vyžaduje důvěru ve třetí stranu a je náchylný k cenzuře, což narušuje myšlenku Bitcoinu o bezpečné decentralizaci bez nutnosti povolení.

Druhá generace tBTC je skutečně decentralizovaným mostem mezi Bitcoinem a Ethereem, která držitelům bitcoinů poskytuje přístup bez nutnosti povolení k oblasti DeFi a rostoucímu prostředí Web3. Centralizovaní zprostředkovatelé jsou v případě tBTC v2 nahrazeni náhodně vybranou skupinou provozovatelů uzlů na síti Threshold Network. 

Tato skupina nezávislých provozovatelů s pomocí prahové kryptografie spolupracuje na zabezpečení vložených bitcoinů. To znamená, že tBTC v2 vyžaduje, aby se na přístupu nebo provedení libovolné akce s vašimi bitcoiny shodla prahová většina těchto provozovatelů. Každotýdenním střídáním výběru těchto provozovatelů se tBTC v2 chrání před tím, aby jednotlivec nebo skupina provozovatelů převzali kontrolu. Na rozdíl od jiných řešení na trhu to znamená, že prostředky uživatelů jsou řízeny matematikou, ne hardwarem ani lidmi. Navíc je tBTC v2 bez nutnosti povolení, takže je otevřený a přístupný všem.


DAO sítě Threshold a token T

Síť Threshold řídí komunita a spravuje ji decentralizovaná autonomní organizace (DAO). Tato DAO je třístupňový systém vycházející ze správního modulu Governor Bravo sítě Compound. Skládá se z držitelů tokenů DAO, stakujících uživatelů DAO a zvolené rady. Každý stupeň kromě samostatných odpovědností v rámci struktury řízení činí odpovědnými druhé dva stupně. Token T je základem sítě Threshold. Držitelé tokenu mohou tento ekosystém podpořit stakováním a provozováním decentralizovaného uzlu. Jak aktivní uživatelé stakující tokeny, tak i pasivní držitelé tokenů se mohou účastnit správních rozhodnutí DAO o budoucnosti sítě.
Kromě toho existují i komunitní spolky, jako je marketingový spolek, spolek pro integrace nebo pokladní spolek. Každý spolek je spravován zvoleným výborem, který pořádá pravidelné volby, při kterých se členové výboru mění. Do spolku může vstoupit kdokoli a spolupracovat s dalšími členy DAO sítě Threshold na tom, co ho zajímá nebo v čem je dobrý.


Závěrem

Síť Threshold přináší služby prahové kryptografie, které posilují suverenitu uživatelů na blockchainu. Mezi tyto služby patří proxy opětovné šifrování, což je šifrovací protokol, který uživateli umožňuje kryptograficky sdílet a spravovat přístup k jeho datům, a tBTCv2, což je skutečně decentralizované přemostění mezi Bitcoinem a Ethereem, které držitelům bitcoinů poskytuje způsob, jak bez nutnosti povolení používat jejich BTC v oblasti DeFi. Další informace najdete na webu Threshold.
Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.