Начало
Речник
Блок кандидат

Блок кандидат

Напреднал
С няколко думи, Блок кандидат е блок, който възел за копаене (копач) се опитва да копае, за да получи блок награда. Така че един Блок кандидат може да бъде описан като временен блок, който ще бъде валидиран или отхвърлен от мрежата. Копачите се състезават помежду си, за да валидират следващия блок и да го добавят към блокчейна, но първо трябва да създадат Блок кандидат, за да участват в състезанието за копаене.
Блоковете кандидат се създават от копачи чрез събиране и организиране на множество непотвърдени трансакции от пула. След това трансакциите се хешират, за да образуват структура на дърво на Merkle, която в крайна сметка ще произведе корен на Merkle (или коренов хеш). Коренът на Merkle е единичен хеш, който представлява всички предишни хешове на това дърво и следователно всички трансакции, които са били включени в този конкретен блок.
Кореновият хеш - заедно с хеша на предишния блок и произволно число, наречено nonce - след това се поставя в хедъра на блока. След това хедърът на блока се хешира от копача, генерирайки изход въз основа на тези компоненти (коренов хеш, хеш на предишния блок и nonce) плюс няколко други елемента. Полученият изход е хешът на блока и ще служи като уникален идентификатор на новогенерирания блок (Блок кандидат).
За да се счита за валиден, изходът (хеш на блок) трябва да започва с определен брой нули (по-малко от целева стойност, която е дефинирана от протокола). Това означава, че процесът на копаене се основава на множество опити (проба и грешка), тъй като възлите за копаене трябва да изпълнят безброй функции за хеширане с различни nonce стойности, докато в крайна сметка бъде произведен валиден хеш на блок. Произведеният хеш на блок е това, което доказва, че копачът е свършил работата си (от тук и доказателство за работа).
След като копач намери валиден блоков хеш, неговият Блок кандидат ще бъде излъчен до останалите възли на мрежата, което ще провери автентичността на хеша. Ако всичко е наред, Блокът кандидат ще бъде записан в блокчейна. В този момент всеки валидиращ възел актуализира своето копие на данните от блокчейна, за да отрази скорошно изкопания блок, и копачът ще получи блок наградата.
Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.