Binancian

Người mới

"Binancian" là thuật ngữ chỉ những cá nhân tích cực tham gia hoặc đóng góp cho sàn giao dịch tiền mã hoá Binance. Đây là mô tả theo Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ). 

Binancian bao gồm các nhân viên của Binance làm việc trong lĩnh vực phát triển, quản lý và mở rộng nền tảng. Các thiên thần Binance là những tình nguyện viên tận tâm quảng bá Binance tại khu vực địa phương của họ và đóng góp cho sứ mệnh toàn cầu của Binance. 

Thuật ngữ "Binancian" cũng mở rộng đến cộng đồng, cụ thể là người dùng nền tảng Binance, những người đóng góp cho hệ sinh thái Binance và những người ủng hộ sứ mệnh Binance. 

Về cơ bản, "Binancian" là tất cả những cá nhân tạo nên Binance từ trong ra ngoài.

Binancian là ai 

Các giá trị cốt lõi của việc trở thành Binancian bao gồm: 

1. Người dùng là trên hết

Binancian ưu tiên và tập trung vào việc đáp ứng và vượt quá nhu cầu của người dùng. Cách tiếp cận này đã ăn sâu vào sứ mệnh và hoạt động của Binance.

2. Chính trực

Sự minh bạch, trung thực và giao dịch có đạo đức là nền tảng cho người dùng Binancian khi họ xây dựng niềm tin vào một nền kinh tế phi tập trung.

3. Đổi mới 

Là người tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực tiền mã hóa, sự đổi mới là giá trị then chốt. Binancian có tinh thần tiên phong, không ngừng vượt qua các ranh giới và đổi mới để mang lại lợi ích cho người dùng và hệ sinh thái rộng lớn hơn.

4. Tinh thần đồng đội

Những nỗ lực hợp tác đạt được thông qua sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau được đánh giá cao.

5. Cam kết

Binancian thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với các mục tiêu của tổ chức và cộng đồng mà tổ chức phục vụ.

6. Đam mê

Đội ngũ và cộng đồng Binance rất đam mê tiền mã hoá và tiềm năng của công nghệ blockchain.

Về bản chất, trở thành Binancian có nghĩa là tán thành những giá trị này và trở thành một phần của cộng đồng năng động và tiên phong đang nỗ lực cải thiện hệ sinh thái Binance và toàn bộ ngành tiền mã hóa rộng lớn hơn.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.