Начало
Речник
Бинансианец

Бинансианец

Начинаещ

„Бинансианец“ е термин, отнасящ се до лица, които участват активно или допринасят за криптоборсата Binance.Това е описание според главния изпълнителен директор на Binance Чангпенг Жао (CZ). 

Бинансианците включват служители на Binance, които работят по разработването, управлението и разширяването на платформата. Ангелите на Binance са доброволци, посветени на популяризирането на Binance в техните местни региони и допринасящи за глобалната мисия на Binance. 

Терминът „бинансианец“ се отнася и до общността, а именно потребителите на платформата Binance, участниците в екосистемата Binance и поддръжниците на мисията на Binance. 

По същество „Бинансианци“ са всички лица, които правят Binance това, което е, отвътре навън.

Кой е Бинансианец 

Основните ценности на един Бинансианец включват следното: 

1. Потребителят на първо място

Бинансианците приоритизират и се фокусират върху задоволяването и надхвърлянето на нуждите на потребителите. Този подход е дълбоко вкоренен в мисията и операциите на Binance.

2. Почтеност

Прозрачността, честността и етичните сделки са крайъгълни камъни за Бинансианците, тъй като те изграждат доверие в една децентрализирана икономика.

3. Иновации 

Като водещ пионер в крипто пространството, иновациите са ключова ценност. Бинансианците имат пионерски дух, непрекъснато разширяват границите и правят иновации в полза на потребителите и по-широката екосистема.

4. Работа в екип

Съвместните усилия, постигнати чрез взаимно уважение и разбиране, са високо ценени.

5. Ангажимент

Бинансианците показват силен ангажимент към целите на организацията и общността, която тя обслужва.

6. Страст

Екипът и общността на Binance са запалени по отношение на криптовалутите и потенциала на блокчейн технологията.

По същество да си Бинансианец означава да подкрепяш тези ценности и да си част от динамичната и пионерска общност, стремяща се да подобри екосистемата на Binance и по-широкия крипто пейзаж.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.