Що таке Avalanche (AVAX)?
Table of Contents
Вступ
Коли був запущений Avalanche?
Які проблеми вирішує Avalanche?
Як працює Avalanche?
Як працюють механізми консенсусу Avalanche?
Токен AVAX
Як здійснити стейкінг AVAX?
Налаштовувані блокчейни Avalanche
Чим Avalanche відрізняється від інших масштабованих блокчейнів?
Заключні думки
Що таке Avalanche (AVAX)?
HomeArticles
Що таке Avalanche (AVAX)?

Що таке Avalanche (AVAX)?

Середній рівень
Published Sep 9, 2021Updated Sep 23, 2021
8m

Короткий зміст

Мережа Avalanche намагається поліпшити масштабованість без шкоди для децентралізації. Основну мережу складають три блокчейни: X-Chain, C-Chain і P-Chain.

X-Chain використовується для управління активами та використовує протокол консенсусу Avalanche. C-Chain призначений для створення смарт-контрактів, а P-Chain – для координації валідаторів. Ці два блокчейни використовують протокол консенсусу Snowman.

У протоколі консенсусу Avalanche всі ноди працюють паралельно, щоб випадковим чином перевіряти підтвердження транзакцій інших валідаторів. Після достатньої кількості повторних випадкових перевірок, транзакція позначається як істинна. Це покращує пропускну спроможність транзакцій до 6 500 TPS та забезпечує час завершення менше однієї секунди. Snowman працює з блоками схожим чином, але в лінійному процесі.

Avalanche також дозволяє створювати налаштовувані, функціонально сумісні блокчейни. Обмежень за кількістю немає, але вам потрібно заплатити комісію за підписку у нативному токені Avalanche AVAX.


Вступ

У міру розвитку блокчейн технології вона надає нові рішення старих проблем масштабованості, сумісності та зручності використання. Avalanche застосувала унікальний підхід з використанням трьох окремих блокчейнів на своїй платформі. Заснована на нативному токені AVAX і безлічі механізмів консенсусу, Avalanche стверджує, що є "найшвидшою платформою для смарт-контрактів в індустрії блокчейнів, якщо судити за часом завершення". У цій статті ми детально розглянемо рішення Avalanche, що дозволило даній мережі претендувати на таке звання.


Коли був запущений Avalanche?

Блокчейн Avalanche був запущений у вересні 2020 року командою Ava Labs у США. Ava Labs залучила 6 мільйонів доларів США у рамках свого раунду фінансування, після чого був проведений приватний та публічний продаж токенів на загальну суму 48 000 000$. В команду Avax Labs входили Kevin Sekniqi, Maofan "Ted" Yin та Emin Gün Sirer.


Які проблеми вирішує Avalanche?

Є три основні проблеми, які намагається вирішити Avalanche. Вони пов'язані з масштабованістю, комісією за транзакції та сумісністю.

Масштабованість проти децентралізації

Блокчейни традиційно намагалися збалансувати масштабованість і децентралізацію. Мережа зі зростаючим числом користувачів і високою активністю може не справлятися з швидким досягненням консенсусу при підтвердженні транзакцій. Bitcoin (BTC) є хорошим прикладом проблеми, оскільки транзакції іноді займали години або навіть дні у періоди перевантаження мережі.
Один із способів боротьби з цим – зробити мережу більш централізованою, даючи меншій кількості людей більше повноважень для перевірки активності мережі. Якщо менше людей будуть перевіряти транзакції, то швидкість підтвердження може збільшитися. Однак децентралізація є важливим і бажаним аспектом технології блокчейн. Нові блокчейни постійно намагаються вирішити цю проблему за допомогою технологічних досягнень, і Avalanche створила унікальний підхід, про який ми поговоримо пізніше.

Високі комісії

Ще одна поширена проблема, яка спостерігається з великими блокчейнами, такими як Ethereum – це комісія за gas. Проблема посилюється високим трафіком і збільшенням кількості користувачів. Все це заважає залученню нових користувачів до використання даних блокчейнів, але поточну конкуренцію складають навіть менш усталені екосистеми. Наприклад, популярність Ethereum і відсутність альтернатив привели до майже постійно високого трафіку та високих комісій. У певні моменти прості перекази коштували більше 10$, а складні взаємодії смарт-контракту були ще дорожче.

Сумісність

Коли справа доходить до блокчейнів, у різних проєктів і бізнесів є свої потреби. Раніше проєкти повинні були працювати або з Ethereum, або з іншою окремим блокчейном, не адаптованим до їх потреб, або з приватним блокчейном. Однак знайти баланс між налаштованістю і взаємодією між декількома блокчейнами було непросто. Avalanche пропонує своє вирішення проблеми з підмережами та налаштовуваними блокчейнами, які розділяють безпеку, швидкість і сумісність мережі.


Як працює Avalanche?

Для вирішення зазначених проблем Avalanche використовує комбінацію методів, які роблять блокчейн в деякій мірі унікальним. Для початку, Avalanche фактично складається з трьох взаємодіючих блокчейнів: X-Chain, C-Chain і P-Chain.

1. Ланцюг обміну (X-Chain). Цей ланцюг використовується для створення та обміну токенами AVAX та іншими цифровими активами. Роботу цих активів регулюють змінювані правила на зразок стандартів токенів Ethereum. Комісії за транзакції оплачуються в AVAX, а блокчейн використовує протокол консенсусу Avalanche.
2. Ланцюг контракта (C-Chain). C-Chain – це місце, де розробники можуть створювати смарт-контракти для DApps. Цей ланцюг реалізує екземпляр віртуальної машини Ethereum (EVM), дозволяючи кодерам створювати два сумісних з EVM DApps. Він використовує модифіковану версію протоколу консенсусу Avalanche під назвою Snowman.
3. Ланцюг платформи (P-Chain). Цей ланцюг координує мережеві валідатори, відстежує активні підмережі та дозволяє створювати нові підмережі. Підмережі – це набори валідаторів, що забезпечують консенсус для налаштовуваних блокчейнів. Блокчейн може бути підтверджений тільки однієї підмережею, але кожна підмережа може перевірити декілька блокчейнів. P-Chain також використовує протокол консенсусу Snowman.

Оскільки кожен блокчейн виконує різні ролі, Avalanche покращує швидкість та масштабованість в порівнянні із запуском всіх процесів тільки в одному ланцюгу. Розробники об'єднали цей аспект з двома різними механізмами консенсусу, адаптованими до потреб кожного блокчейну. Всі ці блокчейни об'єднує нативний утиліті токен AVAX від Avalanche. Користувачам потрібен токен, щоб здійснювати стейкінг і платити мережеві комісії, даючи екосистемі загальний корисний актив для різних підмереж Avalanche.


Як працюють механізми консенсусу Avalanche?

Між двома консенсусними протоколами Avalanche є багато спільного. Однак кожен з них адаптований до свого конкретного блокчейну(ів). Ця подвійна система є ключовою причиною поліпшеною масштабованості мережі та швидкості обробки транзакцій.

Avalanche

На відміну від Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), або Delegated Proof of Stake (DPoS), протоколу Avalanche не потрібен лідер для досягнення консенсусу. Цей фактор збільшує децентралізацію мережі Avalanche без шкоди для масштабованості. І навпаки, PoW, PoS і DPoS в кінцевому підсумку мають транзакції, які оброблюються одним суб'єктом, робота якого потім перевіряється іншими.
Avalanche використовує всі ноди для обробки і перевірки транзакцій шляхом реалізації протоколу консенсусу, оптимізованого для орієнтованого ациклічного графа (DAG). DAG дозволяє мережі обробляти транзакції паралельно. Валідатори випадковим чином перевіряють інших валідаторів, щоб визначити, чи дійсна нова транзакція. Статистично доведено, що після певної кількості повторних випадкових вибірок, транзакція буде помилковою.
Усі транзакції завершуються негайно, без додаткових підтверджень. Це означає, що тут використовуються нетрадиційні блоки, а батьківські транзакції під назвою вершини. Вимоги до апаратного забезпечення для запуску нод валідатора і перевірки транзакцій невеликі та доступні, що сприяє підвищенню продуктивності та децентралізації.

Snowman

Протокол консенсусу Snowman заснований на протоколі консенсусу Avalanche, але впорядковує транзакції лінійно. Це властивість зручна при роботі зі смарт-контрактами. На відміну від протоколу консенсусу Avalanche, Snowman створює блоки.


Токен AVAX

AVAX – це нативний токен Avalanche з обмеженою пропозицією у 720 млн. Усі комісії, що сплачуються в мережі, спалюються механізмом дефляції. Токен має три основні варіанти використання:
1. Ви можете здійснити стейкінг своїх AVAX, щоб стати валідатором, або делегувати токени валідатору. Валідатори можуть заробляти до 11% річної відсоткової прибутковості (APY) і встановлювати індивідуальну відсоткову комісію за винагороду, яку вони утримують від делегатів, які їх підтримують.
2. AVAX служить загальною розрахунковою одиницею для всіх підмереж, покращуючи взаємодію.
3. Комісії за транзакції та підписки на підмережі оплачуються в AVAX.


Як здійснити стейкінг AVAX?

Холдери AVAX можуть отримувати винагороди, здійснюючи стейкінг токенів у мережі. Ви можете заробляти винагороди, ставши валідатором або здійснюючи стейкінг в інших валідаторів. Щоб стати валідатором, необхідно здійснити стейкінг 2 000 AVAX.

Вимоги до обладнання досить низькі, тому для того, щоб стати валідатором підійде більшість стандартних ноутбуків або комп'ютерів. Ви також можете здійснювати стейкінг токенів за допомогою іншого валідатора та отримувати винагороду, коли валідатор успішно підтверджує транзакції.


Налаштовувані блокчейни Avalanche

На базовому рівні Avalanche пропонує ті ж функції, що і Ethereum. Розробники можуть створювати нові токени та NFT, смарт-контракти та DApps. Користувачі можуть здійснювати стейкінг, перевіряти транзакції та використовувати DApps. Серед переваг Avalanche виділяють поліпшення, пов'язані з цими діями. В якості додаткової функції Avalanche також дозволяє створювати взаємодіючі, налаштовувані блокчейни.

Налаштовуваний блокчейн, який використовує платформу з високим ступенем масштабованості, добре підходить для потреб великих підприємств. Налаштовуваним блокчейнам ще зручніше взаємодіяти з іншими учасниками екосистеми та підвищувати їхню безпеку. Avalanche має власну віртуальну машину Avalanche Virtual Machine (AVM), яка також сумісна з (EVM). Розробники, знайомі з мовою кодування Ethereum Solidity, можуть легко використовувати Avalanche, а також переносити існуючі проєкти.

Кожен блокчейн може мати власні нативні токени, і з їх допомогою можна оплачувати комісії за транзакції. У AVAX стягується комісія за створення підмережі та блокчейна. Супроводжувачі підмережі також повинні бути перевірені у первинній підмережі.


Чим Avalanche відрізняється від інших масштабованих блокчейнів?

Згадані проблеми та рішення не унікальні для Avalanche. Фактично, Avalanche конкурує з іншими масштабованими платформами та взаємодіючими блокчейнами, такими як Polkadot, Polygon, та Solana. Тож, що відрізняє Avalanche від альтернатив?

Механізм консенсусу

Безумовно, найбільш істотною відмінністю є механізм консенсусу Avalanche, оптимізований для DAG. Однак Avalanche – не єдиний блокчейн з новим механізмом консенсусу. У Solana є консенсус Proof of History, який нібито може обробляти до 50 000 TPS (транзакцій в секунду), що перевершує Avalanche в 6 500 TPS. Проте, правдивість обох цих тверджень в реальному житті сумнівна.

Швидкість транзакції та завершення

Ще одна важлива відмінність – час завершення в Avalanche становить менше 1 секунди. Що це означає? TPS – це всього лише один показник при вимірюванні швидкості. Нам також необхідно враховувати час, необхідний для того, щоб гарантувати, що транзакція буде завершена і не може бути скасована або змінена. Ви можете обробити 100 000 транзакцій за одну секунду, але якщо буде затримка в завершенні, мережа все одно буде працювати повільніше для користувачів.

Децентралізація

Однією із найголовніших переваг, заявлених Avalanche, є децентралізація. У порівнянні з розміром блокчейну та віком, він має велику кількість валідаторів через мінімальні вимоги. Однак у міру того, як ціна на AVAX виросла, стати валідатором стало дорожче.

Сумісні блокчейни

Кількість сумісних блокчейнів Avalanche також необмежена. Він знаходиться у прямій конкуренції з Polkadot, одним з найвідоміших проєктів, що пропонують налаштовувані та функціонально сумісні блокчейни. Polkadot має обмежений простір для продажу на аукціонах Parachain Slots, тоді як Avalanche працює з простою комісією на підписку.


Заключні думки

В якості альтернативи Ethereum для роботи з платформами децентралізованого фінансування (DeFi) блокчейни типу Avalanche виявляються досить привабливими завдяки сумісності з EVM і низьким комісіям. Однак платформи DeFi вже мають довгий список альтернативних платформ, коли мова йде про масштабованість та швидкість. Популярність Avalanche зросла з моменту його запуску, але поки невідомо, чи зможе він конкурувати з іншими блокчейнами, такими як Solana або Polygon.