Home
Glossary
zk-SNARKs

zk-SNARKs

Advanced
“Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge” - an approach to zero-knowledge proofs.
Share Posts
Related Glossaries
Magrehistro ng isang account
Gamitin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa Binance ngayon.