Bara instinkts

Iesācējiem


Kas ir bara instinkts?

Bara instinkts raksturo daļas kriptovalūtu tirgotāju tendenci rīkoties tāpat, kā dara vairākums. To var novērot dažādās tirgus situācijās, piemēram, kad rodas pēkšņa, spontāna pirkšanas aktivitāte tirgus augšupejas apstākļos vai paniska pārdošana tirgus lejupslīdes laikā. Jo īpaši izplatīta bara instinkta ietekme ir nenoteiktības un svārstīguma periodos.

Kā darbojas bara instinkts?

Būtībā bara instinkta pamatā ir cilvēka vēlme piederēt pie kādas grupas. Kriptovalūtu tirgu kontekstā daudziem tirgotājiem ir tendence atdarināt citu tirgus dalībnieku rīcību. Tas var izraisīt pastiprinājuma ciklu – jo vairāk cilvēku pērk vai pārdod konkrēto kriptovalūtu, jo lielāks ir stimuls pārējiem rīkoties tāpat.

Bara instinkta ietekme

  • Tirgus svārstÄ«gums: bara instinkts var palielināt tirgus svārstÄ«gumu, izraisot straujas cenas svārstÄ«bas, jo daudzi tirgotāji atver vai aizver pozÄ«cijas. Tas ir Ä«paÅ¡i pamanāmi mazākos tirgos ar zemu likviditāti.
  • Neadekvātas cenas: bara instinkta rezultātā var dominēt neadekvātas cenas, jo tirgotāju vispārējā aktivitāte ne vienmēr atspoguļo tirgotās kriptovalÅ«tas patieso vērtÄ«bu.
  • Burbuļu veidoÅ¡anās un sprāgÅ¡ana: ja tirgotāji masveidā seko tendencēm, tas var radÄ«t burbuļus, kas kādā brÄ«dÄ« arÄ« plÄ«st un var radÄ«t tirgus sabrukumu.
  • Sevi pastiprinoÅ¡i grafika modeļi: bara instinkts var radÄ«t sevi pastiprinoÅ¡us grafika modeļus, tirgotājiem lÄ«dzÄ«gā veidā interpretējot tirgus kustÄ«bas un attiecÄ«gi rÄ«kojoties.

Secinājums

Bara instinkts ir tirgotāju rīcība, sekojot vai reaģējot uz citu tirgus dalībnieku darbībām. Tam var būt dažādas sekas, tostarp (bet ne tikai) neadekvātas cenas, sevi pastiprinoši grafika modeļi un palielināts tirgus svārstīgums.

Kopīgot ierakstus
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.