Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Συναλλαγές ανταπόδοσης

Συναλλαγές ανταπόδοσης

Τι είναι οι συναλλαγές ανταπόδοσης;

Οι συναλλαγές ανταπόδοσης είναι μια ψυχολογική παγίδα όπου οι επενδυτές προσπαθούν να ανακτήσουν γρήγορα τις ζημίες τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται συχνά σε παράλογες αποφάσεις συναλλαγών. Οι συναλλαγές ανταπόδοσης μπορούν να προκαλέσουν έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο κακών αποφάσεων συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να βασίζουν τις συναλλαγές τους σε συναισθήματα και όχι σε σωστές στρατηγικές συναλλαγών.

Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές ανταπόδοσης;

Οι συναλλαγές ανταπόδοσης προκύπτουν συνήθως όταν ένας επενδυτής υφίσταται μια σημαντική ζημία ή ένα σύνολο ζημιών. Νιώθοντας την πίεση να "ανακτήσει" τα χαμένα κεφάλαια, ο επενδυτής αποκλίνει από τη στρατηγική συναλλαγών του, αυξάνοντας συχνά το μέγεθος της θέσης του ή ξεκινώντας συναλλαγές με προφίλ υψηλότερου κινδύνου.

Η κρίση του επενδυτή θολώνει από τα συναισθήματα, παραμερίζοντας την πειθαρχία και τους κανόνες που έχουν οριστεί στο πλάνο συναλλαγών του. Μπορεί να αρχίσει να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης κινδύνου και τους δείκτες της αγοράς, δίνοντας έμφαση αποκλειστικά στην ανάκτηση της ζημίας του το συντομότερο δυνατό. 

Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι μετά από μια σημαντική ζημία που προκλήθηκε από μια απροσδόκητη ύφεση της αγοράς, ο επενδυτής διπλασιάζει τη θέση του σε μια άλλη θέση υψηλού κινδύνου για να ανακτήσει το χαμένο κεφάλαιο. Η νέα θέση επιχειρεί να αντισταθμίσει την πρόσφατη ύφεση. Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες της αγοράς υποδηλώνουν περαιτέρω πτώση, ο επενδυτής επιμένει στη νέα θέση χωρίς να υπάρχει κανένας άλλος λόγος εκτός από το να ανακτήσει τις προηγούμενες ζημίες του.

Συνέπειες των συναλλαγών ανταπόδοσης

Οι συναλλαγές ανταπόδοσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους επενδυτές τόσο σε οικονομικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Από οικονομική άποψη, οι συναλλαγές ανταπόδοσης οδηγούν συχνά σε περαιτέρω ζημίες. Επίσης, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος συναλλαγών αν αυξηθεί η συχνότητα συναλλαγών. 

Από συναισθηματικής πλευράς, οι συναλλαγές ανταπόδοσης μπορούν να προκαλέσουν άγχος και ανησυχία. Επίσης, αυτό μπορεί να επιφέρει ένα αίσθημα απογοήτευσης και αποτυχίας, το οποίο μπορεί να αποτρέψει τον επενδυτή από το να ακολουθήσει μια συστηματική προσέγγιση συναλλαγών στο μέλλον. Επιπλέον, οι επίμονες συναλλαγές ανταπόδοσης μπορεί να προκαλέσουν εξάντληση, με αποτέλεσμα ο επενδυτής να χάσει το ενδιαφέρον του και ενδεχομένως να σταματήσει εντελώς τις συναλλαγές. 

Οι συναλλαγές είναι δύσκολες και μπορεί να είναι πολύ αγχωτικές. Αν διαπιστώσετε ότι πραγματοποιείτε συναλλαγές ανταπόδοσης ή αδυνατείτε να ακολουθήσετε τις στρατηγικές συναλλαγών σας, η μακροπρόθεσμη επένδυση μπορεί να είναι μια ασφαλέστερη και ευκολότερη επιλογή, ειδικά για αρχάριους.

Συμπέρασμα

Οι συναλλαγές ανταπόδοσης είναι μια συναισθηματική αντίδραση από τους επενδυτές σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν γρήγορα τις ζημίες τους. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στους επενδυτές τόσο σε οικονομικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να οδηγούνται ενδεχομένως σε εξάντληση και περαιτέρω οικονομικές ζημίες.

Μάθετε περισσότερα: Ελαστικότητα