Πώς θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη το DeFi: Υποσχέσεις και αυταπάτες
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Πώς θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη το DeFi: Υποσχέσεις και αυταπάτες

Πώς θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη το DeFi: Υποσχέσεις και αυταπάτες

Έχει δημοσιευτεί Jan 27, 2023Έχει ενημερωθεί Jun 19, 2023
7m

TL;DR

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει τη διαφάνεια και την αποκέντρωση στον χώρο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Η προγνωστική ανάλυση, η αυτοματοποίηση έξυπνων συμβάσεων, η βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες εφαρμογές φαίνονται πολλά υποσχόμενες. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους για την τεχνητή νοημοσύνη και να αποφεύγουμε περιττές μειώσεις στην ευθύνη και τη λήψη αποφάσεων από ανθρώπους, καθώς και τους υψηλούς στόχους για εύκολα κέρδη.

Εισαγωγή

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι εύκολα μία από τις πιο σαγηνευτικές τεχνολογίες του κόσμου, στα μάτια της κοινής γνώμης. Φαινομενικά, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τόσες πολλές πτυχές της ζωής μας και ο κλάδος του blockchain και των κρύπτο δεν διαφέρει.

Ωστόσο, πρέπει να μετριάσουμε τις προσδοκίες μας. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολλά υποσχόμενη, συνδέεται επίσης με κάποιες αυταπάτες. Μόνο με τον εντοπισμό των φυσικών σημείων για πιθανή καινοτομία μπορούμε να εφαρμόσουμε με επιτυχία αυτήν την τεχνολογία.

Δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για το DeFi

Ας ξεκινήσουμε με τους ορισμούς των δύο όρων. Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) αναφέρεται σε ένα οικοσύστημα εφαρμογών DeFi που βασίζονται σε δίκτυα blockchain. Τα προϊόντα DeFi περιλαμβάνουν δάνεια κρύπτο, παροχή ρευστότητας και αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (decentralized exchange, ή DEX).

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, είναι "η ικανότητα των υπολογιστών ή άλλων μηχανών να επιδεικνύουν ή να προσομοιώνουν ευφυή συμπεριφορά". Όταν αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη στα χρηματοοικονομικά ή τις συναλλαγές, οι κοινές εφαρμογές περιλαμβάνουν λογισμικό ανίχνευσης απάτης, bot συναλλαγών, ακόμη και chatbot υποστήριξης πελατών.

Τι συνδέει αυτές τις δύο τεχνολογίες;

Είναι προφανές ότι τόσο η AI όσο και το DeFi έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα μέσω της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της προσβασιμότητας. Το DeFi άλλαξε τα προϊόντα στα οποία έχουμε πρόσβαση όλοι, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με αυτά.

Φαίνεται ότι υπάρχει μια ευκαιρία για την τεχνητή νοημοσύνη να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση κινδύνου στο DeFi. Όμως τι μορφή θα είχε τελικά; Μπορούμε να περιμένουμε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία έχουν αναπτυχθεί με AI, καθώς και αλγόριθμους συναλλαγών και μηχανισμούς ειδικής διαπραγμάτευσης.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο DeFi;

Προγνωστική ανάλυση

Η προγνωστική ανάλυση χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να προσπαθήσει να προβλέψει τα μελλοντικά αποτελέσματα της αγοράς αναλύοντας ιστορικά δεδομένα και εφαρμόζοντας στατιστικά μοντέλα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί στη συνέχεια να βελτιώσει την ικανότητά της για προγνώσεις, μέσω της μηχανικής μάθησης με την πάροδο του χρόνου. Με απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη συμπεριφέρεται σαν να διεξάγει τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση για λογαριασμό ενός επενδυτή. 

Αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη διαθέσιμα στον τομέα των κρύπτο και των χρηματοοικονομικών, αλλά τώρα βλέπουμε και μια ευκαιρία για αυτοματοποιημένες συναλλαγές και διαχείριση χαρτοφυλακίου στον τομέα του DeFi.

Αυτοματοποίηση έξυπνων συμβάσεων

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των έξυπνων συμβάσεων μέσω της αυτοματοποίησης. Για παράδειγμα, ένα πρωτόκολλο δανεισμού θα μπορούσε να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί συνεχώς το επίπεδο πρόσθετης εγγύησης ενός δανειστή και να προβλέπει πιθανές αθετήσεις πριν συμβούν. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν στη συνέχεια να σταλούν στο πρωτόκολλο δανεισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτελούσε μια λειτουργία την οποία θα δυσκολευόταν να εκτελέσει μια έξυπνη σύμβαση.

Αναγνώριση ανέντιμης δραστηριότητας DeFi

Η ανωνυμία που παρέχεται από τις υπηρεσίες DeFi μπορεί να καταστήσει τον εντοπισμό της δόλιας συμπεριφοράς πιο δύσκολο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λύσει η τεχνητή νοημοσύνη εξετάζοντας τις τάσεις σε μεγάλα σύνολα δεδομένων για τον εντοπισμό ανέντιμων δραστηριοτήτων. Ο όγκος συναλλαγών σε πλαστά ανταλλακτήρια ή η ύποπτη μεταφορά ρευστότητας, για παράδειγμα, μπορεί να γίνουν στόχος για ταυτοποίηση, με τη χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων.

Διευκόλυνση δανεισμού μέσω βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Ως μέρος του βασικού ήθους του DeFi, τα αποκεντρωμένα προϊόντα απαιτούν ελάχιστη έως μηδαμινή ανθρώπινη παρέμβαση από τους εκδότες. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τις απαιτήσεις κεφαλαίου, τα προϊόντα DeFi, καθώς και ο δανεισμός κρύπτο, έχουν συχνά πολύ χαμηλά έως και μηδαμινά εμπόδια εισόδου. 

Με την κατάλληλη βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, οι εκδότες δανείων κρύπτο μπορούν να προσφέρουν καλύτερες τιμές σε χρήστες με ιστορικό αποπληρωμής που μπορεί να αποδειχθεί. Ωστόσο, η εισαγωγή ενός δυνητικά μεροληπτικού ανθρώπινου στοιχείου σε αυτό το σύστημα βαθμολόγησης θα αφαιρούσε την πτυχή της αποκέντρωσης.

Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι η εφαρμογή βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας βάσει τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα μπορούσε να αναλύσει το πορτοφόλι και το ιστορικό ενός δανειολήπτη και να αξιολογήσει με διαφάνεια τις δυνατότητές του για αποπληρωμή.

Επενδυτικές συμβουλές και διαχείριση χαρτοφυλακίου

Οι σύμβουλοι bot είναι μια συναρπαστική προοπτική για τους επενδυτές στις αγορές DeFi. Μια ανθρωποειδής, διαδραστική εμπειρία χρήστη εξομαλύνει την καμπύλη μάθησης για την τεχνική και τη θεμελιώδη ανάλυση και την ανάλυση προγνωστικών υψηλού επιπέδου. Καθώς οι συναλλαγές στα περισσότερα blockchain είναι απολύτως διαφανείς, υπάρχει πληθώρα δεδομένων που μπορεί να αναλύσει και να χρησιμοποιήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο DeFi;

Όταν εξετάζουμε την ευρύτερη εικόνα, μπορούμε να δούμε πιθανές παγίδες της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμφίβολα θα αναιρέσει την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία σε ορισμένα καθήκοντα, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει ορισμένες θέσεις εργασίας — και, σε κάποιο βαθμό, τη λογοδοσία — απαρχαιωμένες. Το DeFi είναι ήδη ένας απαιτητικός τομέας ως προς τη ρύθμιση, λόγω της ανώνυμης φύσης του και η συμμετοχή μη ανθρώπινων παραγόντων θα επιδεινώσει το πρόβλημα.

Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης σε περιορισμένα σύνολα δεδομένων. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αγορές, τα κρύπτο και ειδικά το DeFi βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και, ως εκ τούτου, έχουμε σχετικά λίγα μακροπρόθεσμα δεδομένα για να δημιουργήσουμε μια ισορροπημένη άποψη για τη συνολική αγορά.

Η εισαγωγή νέων εργαλείων ενέχει επίσης κινδύνους για την ασφάλεια. Τα σημεία εισόδου για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ο τρόπος πρόσβασης στα δεδομένα και τα πορτοφόλια μας σημαίνουν επίσης πρόσθετα σημεία επίθεσης για απατεώνες. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνήθως από ιδιωτικές εταιρείες ή ιδιώτες, εκτός εάν είναι ανοιχτού κώδικα. Το πόσο ασφαλή είναι αυτά τα εργαλεία εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ισχύ των χαρακτηριστικών ασφαλείας που έχουν ενσωματωθεί σε αυτά από τους προγραμματιστές τους. 

Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τους κινδύνους αποκέντρωσης που μπορεί να επιφέρει η εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτυχθεί από ιδιωτικά συμφέροντα. Συχνά, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στον ακριβή τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα εργαλεία. Μπορεί να μην κατανοείτε πλήρως τις νέες ενημερώσεις ή ακόμα και πού ακριβώς μπορεί να έχει πρόσβαση αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Εάν ο προγραμματιστής σταματήσει την υποστήριξη αυτού του AI, θα μπορούσατε να καταλήξετε με περιττό λογισμικό.

Ποιες είναι οι αυταπάτες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στο DeFi;

Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει συναρπαστικές ευκαιρίες στον κλάδο του DeFi, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Για να επωφεληθεί πλήρως το DeFi από την τεχνητή νοημοσύνη, οι προγραμματιστές θα πρέπει να επικεντρωθούν στα σημεία που μπορεί να κάνει τη διαφορά, ρεαλιστικά. Οι περισσότερες από τις παρακάτω αυταπάτες έχουν ήδη παρατηρηθεί στον κλάδο των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών, επομένως είναι εύκολο να εντοπιστούν στον κόσμο του DeFi.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τη λήψη αποφάσεων από ανθρώπους

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα απαραίτητος κατά τη χρήση ενός εργαλείου που βασίζεται σε AI. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να εκπαιδεύεται και να χρησιμοποιείται σωστά και αυτό απαιτεί μια πιο σύνθετη διαδικασία από την απλή απελευθέρωσή της στις αγορές, χωρίς καμία καθοδήγηση.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα του DeFi

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια και την αποκέντρωση στο DeFi, δεν είναι μια μαγική λύση για όλα τα προβλήματά του. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε πιθανό ζήτημα δεν είναι αποτελεσματική και στην πραγματικότητα, μπορεί να προκαλέσει ακόμη περισσότερα προβλήματα.

Τα συστήματα συναλλαγών που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πολύ πιο κερδοφόρα

Χρειάζεται μόνο να εξετάσετε τα ήδη υπάρχοντα συστήματα σε κεντρικά ανταλλακτήρια (CEX) για να διαπιστώσετε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τα συστήματα που βασίζονται σε AI έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι πιο κερδοφόρα.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαλείψει την ανάγκη για εμπιστοσύνη στο DeFi

Το DeFi λειτουργεί ήδη σε ένα μη εμπιστεύσιμο (trustless) σύστημα σε μεγάλο βαθμό, αλλά συνήθως υπάρχουν καλοί λόγοι για εμπιστοσύνη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της εκτεταμένης έρευνας σχετικά με την αξιοπιστία μιας ομάδας ή ενός ιδρυτή έργου.

Ποιο είναι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο DeFi;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε επαναστατικές ανακαλύψεις στο μέλλον. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τον βαθμό στον οποίο θα ισχύει αυτό για το DeFi. Υπάρχει η προφανής δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να καταστήσει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πιο προσιτές και αποτελεσματικές, κάτι που θα πρέπει να αποτελέσει στόχο της. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων DeFi ως προς την πραγματοποίηση προβλέψεων, τη διαχείριση κινδύνου και την αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας. Μπορούμε επίσης να τη χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία και την ασφάλεια των χρηστών.

Αυτό που δεν πρέπει να αναμένουμε, ωστόσο, είναι γρήγορα και εύκολα κέρδη. Εάν ψάχνετε αυτό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απογοητευτείτε. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιο πρακτικό να εστιάσουμε στη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να μην δημιουργεί μεγαλύτερα κέρδη, αλλά να αυξάνει την οικονομική προσβασιμότητα και την ελευθερία για τους χρήστες DeFi.

Συμπεράσματα

Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του DeFi είναι αναμφισβήτητες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με το DeFi, από την αυτοματοποίηση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών έως τη δυνατότητα ακριβέστερων προβλέψεων για τις τάσεις της αγοράς.

Ωστόσο, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη στο DeFi υπόσχεται πολλά, υπάρχει μια σειρά από αυταπάτες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επομένως, καθώς το πεδίο αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την κοινότητα των κρύπτο να παραμείνει σε εγρήγορση ως προς την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, συνειδητοποιώντας τις δυνατότητές της, αλλά προσέχοντας να αποφύγει ανεπιθύμητες συνέπειες.

Για περαιτέρω ανάγνωση