BEP-721

Let øvet
BEP-721 er en BNB Smart Chain-tokenstandard (BSC), der gør det muligt at skabe non-fungible tokens (NFT'er). Det er en udvidelse af Ethereums ERC-721, Ên af de mest almindeligt anvendte NFT-standarder, og er kompatibel med Ethereum Virtual Machine (EVM). Hvert NFT er unikt og kan ikke udveksles med andre tokens.
BEP-721-tokens giver dig mulighed for at tokenisere ejerskabet af data og tilknytte dem en unik identifikator. Dette aspekt gør tokenet unikt og meget forskelligt fra BEP-20-tokens. Med BEP-20 kan udviklere oprette flere identiske tokens inden for en smart contract. Men med BEP-721 tildeles hvert token et andet token-id.

Gennem disse unikke id'er kan BEP-721-tokens bruges til at repræsentere samlerobjekter – ikke-fungible elementer. Brugere kan handle og overføre disse tokens baseret på deres markedsværdi, som afhænger af tokenets sjældenhed eller nytteværdi.

BEP-721-tokens kan reprĂŚsentere:

  1. Digital og fysisk kunst

  2. Samlerobjekter

  3. Genstande i spil 

  4. Fysisk ejendom og fast ejendom

  5. Lotteribilletter

Ligesom andre tokens pü BNB Smart Chain krÌver overførsler af BEP-721-token BNB for gasgebyrer. BEP-721-tokens kan oprettes pü forskellige platforme i BSC-økosystemet, herunder Binance NFT Marketplace, Featured By Binance, BakerySwap og Juggerworld.

BEP-721-tokenets funktioner

BEP-721 har en liste over funktioner, der regulerer, hvordan tokenet interagerer med BNB Smart Chain. Nogle af disse er ret standardiserede og findes ogsĂĽ i BEP-20-standarden:

  • name: Definerer BEP-721-tokenets navn, som andre kontrakter vil identificere det ved

  • Symbol: Et kortere navn for tokenet svarende til et tickersymbol

  • balanceOf: Viser tokensaldoen for en bestemt adresse

  • totalSupply: Definerer det samlede antal skabte tokens.

Der er ogsĂĽ et sĂŚt grundlĂŚggende ejerskabsfunktioner, hvoraf nogle er valgfrie at inkludere. En unik egenskab ved NFT'er er metadatafunktionen:

tokenMetadata: Denne funktion gør det muligt at inkludere metadata i et token, der bruges til at linke til en kunstvÌrksfil eller et andet samlerbart aspekt af NFT'et. 

F.eks. har hvert CryptoPunk metadata i NFT'et, der peger pĂĽ en bestemt punk i et gitter af 10.000 punkere. Selv om CryptoPunks ikke bruger BEP-721-tokenstandarden, er deres brug af metadata den samme.