Hvad er Ordinals? En oversigt over bitcoin-NFT'er
Hjem
Artikler
Hvad er Ordinals? En oversigt over bitcoin-NFT'er

Hvad er Ordinals? En oversigt over bitcoin-NFT'er

Let øvet
Offentliggjort Mar 21, 2023Opdateret May 24, 2023
7m

TL;DR

  • Hver bitcoin består af 100.000.000 satoshier (sats). Ordinals-protokollen gør det muligt at identificere hver enkelt satoshi og gennemføre transaktioner med ekstra data vedhæftet (gennem en proces, der kaldes en inskription).

  • Ordinals har skabt endnu en use case for bitcoin ud over den simple overførsel af værdi og har gjort bitcoin-NFT'er til en realitet.

Introduktion

Indtil for nylig er NFT'er primært blevet præget og brugt på blockchains såsom Ethereum, Solana og BNB Smart Chain. Teamet bag Ordinals mener dog, at non-fungible tokens også har deres plads på Bitcoin-blockchainen. Det har derfor ført til, at Ordinals-projektet er opstået.

Historien har vist, at det er ekstremt vanskeligt at ændre en del af Bitcoin-koden. Dette problem skyldes primært det decentraliserede netværk af noder og udviklere, som ikke ønsker at risikere netværkssikkerheden. Bitcoin-NFT'er har derfor ikke vundet så meget indpas. Ikke desto mindre har væksten i kryptoøkosystemet åbnet portene for flere innovative hjerner, for hvem oprettelsen af bitcoin-NFT'er er en del af fremtiden for Web3.

I februar 2023 var der over 100.000 inskriptioner med Ordinals, efterhånden som brugerne lagde billeder, videospil og andet indhold på netværket. Lad os se, hvordan det fungerer.

Hvad er Bitcoin Ordinals?

Ordinals-protokollen er et system til nummerering af satoshier, der giver hver satoshi et serienummer og sporer dem på tværs af transaktioner. Ordinals giver ganske enkelt brugerne mulighed for at gøre individuelle satoshier unikke ved at vedhæfte ekstra data til dem. Denne proces er kendt som "inskription".

En satoshi – opkaldt efter Bitcoins pseudonyme skaber Satoshi Nakamoto – er den mindste værdi af bitcoin (BTC). En enkelt BTC kan opdeles i 100.000.000 satoshier, hvilket betyder, at hver satoshi er 0,00000001 BTC værd.

Satoshier er nummereret i den rækkefølge, hvori de blev præget og overført. Nummereringsordningen er baseret på rækkefølgen af de satoshier, der mines, mens overførselsordningen er baseret på rækkefølgen af transaktionsinput og -output. Deraf navnet "Ordinals" (Ordenstal).

Selv om traditionelle NFT'er på nogle måder ligner ordenstal, er der nogle få vigtige forskelle. NFT'er er typisk blevet lavet ved hjælp af smart contracts på blockchains såsom Ethereum, Solana og BNB Smart Chain, og nogle gange er de aktiver, de repræsenterer, hostet andre steder. Omvendt indskrives Ordinals direkte på individuelle satoshier, som derefter indgår i blokke på Bitcoin-blockchainen. Ordinals ligger fuldt ud i blockchainen og kræver ikke en sidekæde eller et separat token. I denne forstand arver Ordinals-inskriptioner selve Bitcoins enkelhed, uforanderlighed, sikkerhed og holdbarhed.

Ordinals-teori og -inskriptioner

I forbindelse med Bitcoin er Ordinals-teorien en foreslået metode til at identificere hver enkelt satoshi via et serienummer og spore dem i forsyningen af Bitcoin-coins, fra den første prægning gennem hele deres levetid af transaktioner. Denne proces refereres til som "inskription". Ordinals-inskriptioner er således digitale aktiver, der ligner NFT'er, som er indskrevet på en satoshi i Bitcoin-netværket. Denne proces er blevet mulig takket være opgraderingen Taproot, der blev lanceret den 14. november 2021. Derfor kræver Ordinals-inskriptioner ikke en sidekæde eller et separat token.

Eftersom Ordinals-teorien gør det muligt at spore og overføre individuelle satoshier, har den åbnet mulighed for at samle dem. Baseret på total supply af bitcoin er følgende rangordener blevet fastsat for at angive sjældenheden af forskellige satoshier:

  • Almindelig: enhver anden sat end den første sat i dens blok (total supply 2,1 kvadrillioner).

  • Ualmindelig: den første sat i hver blok (total supply 6.929.999).

  • Sjælden: den første sat for hver periode for justering af sværhedsgrad (total supply 3.437).

  • Episk: den første sat efter hver halvering (total supply 32).

  • Legendarisk: den første sat i hver cyklus* (total supply 5).

  • Mytisk: den første sat af oprindelsesblokken (total supply 1).

*En cyklus repræsenterer perioden mellem konjunktioner, der opstår, når en halvering og en tilpasning af sværhedsgraden falder sammen. I teorien sker det hver 6. halvår, men den første konjunktion har endnu ikke fundet sted (forventes at finde sted i 2032).

Fordele og ulemper ved Ordinals

Ordinals har skabt en anden use case for Bitcoin-netværket, der går ud over simpel overførsel af værdi. Ordinals-protokollen er dog blevet mødt med kontroverser, da den fremskynder et grundlæggende problem i Bitcoin-fællesskabet. På den ene side er der dem, der mener, at Bitcoins relative enkelhed i sine begrænsninger i forhold til lagring og overførsel af værdi bør bevares. På den anden side er der dem, der mener, at Bitcoin bør udvikle sig for at inkludere nye funktioner og use cases.

Indskrevne satoshier konkurrerer nu om blokplads med almindelige BTC-transaktioner, hvilket øger netværksgebyrerne. Dette har skabt en vis kontrovers i Bitcoin-fællesskabet, men nogle tilhængere af Ordinals hævder, at dette kan være positivt, da gebyrer er et afgørende incitament for minere til at sikre blockchainen. I fremtiden vil netværksgebyrer blive det primære incitament til at bruge hashingkraft på Bitcoin, efterhånden som block rewards bliver mindre med tiden. Kryptofællesskabet synes at være delt i spørgsmålet, men projektet bragte helt sikkert innovation til Bitcoin-området.

Sammenfatning

Ordinals ændrer verden af blockchain-kunst ved at give en helt ny måde til at lagre oplysninger om Bitcoin-transaktioner. De tilføjer ekstra nytteværdi og har øget antallet af Bitcoin-adresser, der ikke er nul, til et rekordhøjt niveau. Vi er vidne til et unikt øjeblik i Bitcoin-historien, hvor innovation skaber netværksaktivitet ud over de typiske use cases for investering og pengeoverførsel. Betyder det, at Ordinals vil fortsætte med at vokse? Ikke nødvendigvis. Vi bliver nødt til at vente og se.

Yderligere læsning

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesmæssige formål uden erklæring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som økonomisk, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør selv søge råd fra relevante, professionelle rådgivere. Hvis denne artikel er et bidrag fra en tredjepart, bør du bemærke, at dennes synspunkter udtrykkeligt tilhører denne tredjepartsbidragsyder og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academys synspunkter. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være volatile. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Dette materiale bør ikke anses for værende økonomisk, juridisk eller anden rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.