Domů
Glosář
Proto-danksharding

Proto-danksharding

Pokročilí

Proto-danksharding je nedílnou součástí upgradu Cancun-Deneb sítě Ethereum a představuje strategické opatření, které řeší problémy se škálovatelností a zlepšuje efektivitu transakcí.

Co je proto-danksharding?

Proto-danksharding je provizorní řešení předcházející implementaci dankshardingu, což je závěrečná fáze Etherea 2.0 (upgrade Serenity). Toto inovativní řešení navržené vývojáři Etherea – Protolambda a Dankrad Feist – hraje klíčovou roli v optimalizaci škálovatelnosti Etherea a snižování transakčních nákladů.

Klíčové vlastnosti proto-dankshardingu

1. Transakce s bloby: jádrem proto-dankshardingu je zavedení takzvaných transakcí s bloby. Zjednodušeně řečeno tyto transakce umožňují ukládat a používat data o transakcích efektivnějším způsobem. Transakce s bloby obnáší vytvoření binárních velkých objektů (blobů), které nesou datovou část o velikosti 125 kilobytů. Na rozdíl od tradičních calldat trvale uložených ve virtuálním stroji Ethereum (EVM) se bloby ukládají na vrstvě konsenzu, která je úspornou alternativou pro ukládání dat.
2. Schéma polynomiálních závazků KZG: proto-danksharding pracuje se schématem polynomiálních závazků KZG (Kate, Zaverucha, Goldberg). Tato kryptografická technika umožňuje ověřování transakčních dat v blobech, aniž by bylo nutné odhalit celý jejich obsah. To při ukládání a vyhledávání dat zvyšuje bezpečnost a soukromí.

Dosažení okamžitých výhod

Proto-danksharding přináší konkrétní výhody ještě před plným nasazením dankshardingu. Spuštění transakcí s bloby výrazně snižuje poplatky gas spojené s rollupy (řešení škálování na druhé vrstvě Etherea). Uživatelé získají levnější způsob zpracování transakcí, což vede k širší dostupnosti ekosystému Ethereum.

Role proto-dankshardingu ve vývoji Etherea

Proto-danksharding řeší jako provizorní řešení okamžitou potřebu vylepšení škálovatelnosti a zároveň dláždí cestu ke komplexním výhodám, které slibuje danksharding. Snížením nákladů a zlepšením efektivity ukládání dat přispívá proto-danksharding k udržitelnější a škálovatelnější síti Ethereum.

Očekávání upgradu Cancun sítě Ethereum

Proto-danksharding, konkrétně návrh na vylepšení sítě Ethereum (EIP) 4844, je středobodem upgradu Cancun-Deneb sítě Ethereum. Tento návrh je spolu se souběžným škálování rollupů zásadním krokem při přípravě sítě na úplný sharding dat.

Shrnutí

V dynamickém světě blockchainových inovací se proto-danksharding jeví jako strategická odpověď na problémy Etherea se škálovatelností. Fanoušci Etherea už netrpělivě očekávají širší upgrade Cancun-Deneb sítě Ethereum a je proto-danksharding důkazem závazku Etherea se neustále zlepšovat a poskytovat uživatelům a vývojářům lepší škálovatelnost a úsporné zpracování transakcí.