Начало
Речник
Отделен свидетел (SegWit)

Отделен свидетел (SegWit)

Напреднал

Отделен свидетел, често съкращавано до SegWit, е актуализация на протокола на биткойн, предназначена да отговори на проблемите с мащабируемостта и сигурността на мрежата.

Какво е отделен свидетел? 

SegWit е актуализация, която разделя данните за трансакциите и данните за „свидетел“, което включва цифровите подписи. 

Въвеждането на SegWit промени формата на трансакциите, за да включи ново поле, наречено поле „свидетел“. Това поле съдържа цифровите подписи, публичните ключове и други елементи. Чрез отделяне на тези данни от останалата част от трансакцията и без отчитане на свидетелските данни при определяне на размера на блока, SegWit по същество освобождава повече място в блока. 

SegWit е разработен през 2015 г. от разработчика на Bitcoin Пиетер Вуиле, в сътрудничество с няколко други участници в Bitcoin Core. През август 2017 г. надстройката на SegWit беше внедрена като меко разклонение в биткойн мрежата. 

Какво постига SegWit? 

Без SegWit данните за подписа могат да заемат до 65% от блок. Със SegWit данните за подписа се преместват от входа на трансакцията. Това води до ефективно увеличаване на размера на блока от 1 MB до около 4 MB.

SegWit има способността да увеличава скоростта на трансакциите, тъй като може да има повече трансакции, включени в блок. Това води до повече обработвани трансакции и по-висок TPS (трансакция за секунда).

Чрез разделянето на свидетелската информация SegWit също решава проблем, известен като гъвкавост на трансакциите. Без SegWit атакуващият може да промени идентификатора на трансакцията, преди трансакцията да бъде потвърдена. Със SegWit подписите вече не са част от данните за трансакциите, което премахва възможността за промяна на тези данни, което позволява допълнителни иновации, включително разработването на протоколи от второ ниво като Lightning Network.

Противоречието относно SegWit 

SegWit е противоречива тема в биткойн общността и внедряването му беше един от ключовите кръстопътища, които доведоха до създаването на Bitcoin Cash, биткойн разклонение, което има по-голям размер на блока, без да прилага SegWit.

Някои гледат на SegWit като на прекалено сложна актуализация, която излага мрежата на потенциални рискове или уязвимости. Критиците посочват потенциални проблеми като възможността определени трансакции да се превърнат в трансакции от типа „всеки може да харчи“.

Научете повече за тази актуализация и нейните рискове в нашето Ръководство за начинаещи за SegWit.
Споделяне на публикации
Свързани речници
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.