Начало
Речник
Алтернативни разходи

Алтернативни разходи

Начинаещ

Какво е алтернативен разход?

Алтернативните разходи са основно понятие в икономиката, което описва стойността на това, което пропускате в резултат на вземането на дадено решение. Концепцията за алтернативен разход е приложима на различни нива, от избора, който човек прави за прекарването на времето си до стратегическите бизнес решения.

Как работят алтернативните разходи?

Има няколко ключови стъпки за изчисляване и прилагане на алтернативния разход:

1Идентифициране на алтернативните опции. Качеството на решението зависи от стойността на неговите алтернативи. Поради това е важно да идентифицирате и оцените опциите си. Могат да бъдат обмислени и по-малко осезаеми алтернативни опции, като например решението да се инвестира в личното здраве.
2Определяне на потенциалните ползи. Следващата стъпка е да се оценят потенциалните ползи от алтернативните опции. Важно е да се отбележи, че оценката не е само за отчитане на преките ползи или разходи. Може също така да изисква оценка на нематериални фактори, като време, удовлетворение или обществено въздействие. 
3Сравняване на ползите. Изберете най-добрата алтернатива от всички алтернативни опции и я сравнете с предимствата на избраната опция. 
4. Оценяване на резултата. Преценете дали ползите от най-добрата алтернатива надминават тези на текущия ви избор. Ако е така, изборът на алтернативата е за предпочитане. В противен случай е по-полезно да се придържате към първоначалния си избор.

Алтернативни разходи в търговията

В областта на търговията алтернативният разход може да представлява потенциалните печалби, които трейдърът пропуска, когато избира една сделка пред друга. Като такива, трейдърите могат да изчислят алтернативните разходи на различните сделки, за да идентифицират най-ефективните стратегия за търговия.
Алтернативните разходи обаче не се ограничават до директното сравняване на две потенциални сделки. Това може също да включва решението да държите актива, вместо да участвате на пазара. Например, по време на нестабилни пазарни условия трейдърът може да реши да задържи пари в брой, за да намали риска. Алтернативната цена е потенциалните печалби от сделките, които са били пропуснати заради ликвидност и безопасност.

Освен това алтернативните разходи се простират отвъд финансовите показатели, за да включват време и ресурси, изразходвани за наблюдение на сделките. Например времето, инвестирано в лошо представяща се сделка, е време, което не е използвано за откриване на потенциално по-печеливши възможности за търговия.

Алтернативните разходи в ежедневието

Алтернативните разходи влияят върху решенията, които вземаме в ежедневието си, от решението да похарчим пари за ваканция, вместо да спестяваме за пенсия, до избора да изучаваме един предмет вместо друг. Ние несъзнателно прилагаме концепцията за алтернативни разходи, като претегляме всички опции, преди да вземем окончателното решение. На практика концепцията за алтернативен разход може да ни помогне да направим по-добър избор, като оценим реалната цена на решенията по отношение на пропуснатите възможности.

Заключение

Алтернативните разходи са фундаментална концепция в икономиката, която помага на хората и бизнеса да оценяват критично своите решения, като обмислят от какво се отказват, за да преследват определена цел.