Jak Anulować lub Zastąpić Oczekującą Transakcję Ethereum
Strona Główna
Artykuły
Jak Anulować lub Zastąpić Oczekującą Transakcję Ethereum

Jak Anulować lub Zastąpić Oczekującą Transakcję Ethereum

Początkujący
Opublikowane May 20, 2021Zaktualizowane Jan 6, 2023
5m


Podsumowanie

Jeśli wcześniej korzystałeś z sieci Ethereum, prawdopodobnie spotkałeś się już z transakcją, której potwierdzenie trwa dłużej niż zwykle. Dzieje się tak ze względu na sposób, w jaki górnicy priorytetyzują transakcje – użytkownicy, którzy oferują wyższe opłaty, mają zwyczajnie pierwszeństwo.

Jeśli Twoja transakcja Ethereum utknęła, ponieważ dałeś(-aś) zbyt niską opłatę za gas, będziesz musiał(-a) poczekać, aż opłaty spadną, a górnicy w końcu przetworzą Twoją transakcję. Masz jednak również możliwość zastąpienia oczekującej transakcji nową, która ma wyższą cenę gas. Brzmi skomplikowanie? To prostsze, niż może Ci się wydawać. Ten sposób działa zarówno dla etheru (ETH) i wszystkich tokenów ERC20.


Wprowadzenie

Przede wszystkim pamiętaj, że nie możesz zastąpić, cofnąć ani anulować transakcji, które zostały już potwierdzone. Jednak w okresach przeciążenia sieci niektóre transakcje krypto mogą zwyczajnie utknąć. Kiedy wolumen transakcji jest zbyt wysoki, Twoja transakcja może oczekiwać na potwierdzenie czasami parę godzin, jak i nawet kilka dni.

Czasami zatory usuwają się same – albo z powodu niepowodzenia oczekującej transakcji, albo z powodu spadku opłat za gas. Chociaż nie możesz dosłownie anulować transakcji Ethereum, możesz podjąć kilka kroków, aby przyspieszyć ten proces. W rzeczywistości zastąpimy oczekującą transakcję nową, która uiści wyższą opłatę.

W tym przewodniku pokażemy, jak przyspieszyć transakcje za pomocą MetaMask lub Trust Wallet. Możesz także skorzystać z innych portfeli wspierających blockchain Ethereum, jednak proces ten może delikatnie się na nich różnić.

cancel-eth-tx-cta


Wymagania

  • Zainstalowany MetaMask lub Trust Wallet.

  • Prywatny klucz (fraza seed), aby zalogować się do portfela Ethereum.

  • Dostęp do Internetu.


Dlaczego moja transakcja Ethereum utknęła?

Ethereum operuje na systemie licytacji Twoich opłat transakcyjnych. Twoje opłaty zależą od złożoności Twojej transakcji (tj. ile pracy obliczeniowej będzie ona wymagać). Powinieneś(-naś) być zaznajomiony(-a) z trzema ważnymi terminami: koszt gas, cena gas i limit gas.

Zadania obliczeniowe transakcji mierzone są za pomocą kosztu gas, a cena zapłacona za każdą jednostkę gas nazywana jest ceną gas. Możesz myśleć o koszcie gas jako ilości wymaganej pracy, a o cenie gas jako o cenie płaconej za każdą „godzinę pracy”. Wreszcie limit gas to maksymalna kwota, jaką chcesz zapłacić za daną transakcje.

Mimo że koszt gas zależy od złożoności Twojej transakcji, cenę gas i limit gas możesz ustawić samodzielnie. Łączna opłata służy wtedy jako zachęta dla górników do przetworzenia Twojej transakcji. Jeśli jednak Twoja cena gas jest zbyt niska, inni użytkownicy mogą Ciebie przelicytować, przez co Twoja transakcja pozostanie oczekująca. Jeśli transakcja utknie, Ethereum nie potwierdzi żadnych nowych transakcji dokonanych z tego samego adresu portfela, dopóki górnik nie zatwierdzi pierwszej transakcji.


Jak przyspieszyć transakcję poprzez MetaMask

1. Zaloguj się do portfela MetaMask, który zawiera oczekującą transakcję. Jeśli jest to portfel zewnętrzny, musisz zaimportować adres za pomocą odpowiedniej frazy seed lub klucza prywatnego.

cancel-eth-tx-img1


2. Znajdź oczekującą transakcję w zakładce [Activity] i kliknij [Speed Up].

cancel-eth-tx-img2


3. Ten proces pozwoli Ci ponownie nadać transakcję. Upewnij się, że używasz wyższej ceny gas, klikając [Fast], a następnie [Save].

cancel-eth-tx-img3


4. Jeżeli poprzedni krok nie zadziałał, możesz przejść do zakładki [Advanced], aby ręcznie wybrać cenę gas. Aktualne ceny gas i średni czas potwierdzenia możesz sprawdzić na Etherscan lub EthGasStation.


Jak zastąpić transakcję na MetaMask

1. Zaloguj się do portfela MetaMask, który zawiera oczekującą transakcję. Ponownie, jeśli jest to portfel zewnętrzny, musisz zaimportować adres za pomocą odpowiedniej frazy seed lub klucza prywatnego.

cancel-eth-tx-img4


2. Znajdź oczekującą transakcję w zakładce [Activity]. Kliknij ją, aby sprawdzić jej szczegóły i zapisz wartość [Nonce]. 

Uwaga: Jeśli masz wiele oczekujących transakcji, musisz zacząć od najstarszej (najniższa wartość nonce).

cancel-eth-tx-img5


3. Następnie przejdź do [Settings] w MetaMask i kliknij [Advanced].

cancel-eth-tx-img6


4. Przewiń w dół i włącz opcję [Customize transaction nonce].

cancel-eth-tx-img7


5. Wróć i kliknij adres portfela, aby skopiować go do schowka.

cancel-eth-tx-img8


6. Kliknij [Send], aby utworzyć nową transakcję i wklej adres swojego portfela w polu [Add Recipient].

cancel-eth-tx-img9


7. Musisz wysłać 0 ETH do własnego portfela, korzystając z nonce oczekującej transakcji (zanotowanej w kroku 2). Kliknij [Confirm], gdy będziesz gotowy.

Uwaga: jeśli cena gas jest zbyt niska, ta transakcja również może się utknąć. Upewnij się, że ustawiłeś rozsądną cenę gas.

cancel-eth-tx-img10


8. Poczekaj na potwierdzenie nowej transakcji, dzięki czemu ta oczekująca zostanie zastąpiona.

Uwaga: Aby uniknąć wypadków, należy przełączyć opcję [Customize transaction nonce] z powrotem na OFF po wykonaniu tego procesu.


Jak anulować transakcje za pomocą Trust Wallet

1. Kliknij oczekującą transakcję w aplikacji Trust Wallet i wyszukaj pole [Nonce]. Zapisz wyświetlaną liczbę.

cancel-eth-tx-img11


2. Utwórz nową transakcję i dodaj swój adres portfela w polu [Recipient Address]. Upewnij się, że jest to ten sam adres, co dla oczekującej transakcji. Ustaw [Amount ETH] na 0 i kliknij [Next].

cancel-eth-tx-img12


3. Wciśnij ustawienia znajdujące się w prawym górnym rogu.

cancel-eth-tx-img13


4. Zastąp pole [Nonce] wcześniej zapisaną liczbą. Upewnij się, że ustawiłeś konkurencyjną [Cenę Gas], aby Twoja transakcja nie utknęła ponownie.

cancel-eth-tx-img14


5. Poczekaj na potwierdzenie nowej transakcji, dzięki czemu ta oczekująca zostanie zastąpiona.


Wnioski Końcowe

Złożenie transakcji Ethereum tylko po to, żeby Twoja cena gas została szybko przebita, może być bardzo frustrujące. Robi się tylko gorzej, gdy zdasz sobie sprawę, że nie możesz korzystać ze swojego portfela Ethereum dopóki oczekująca transakcja nie powiedzie się lub zostanie potwierdzona.

Czasami zatorowane transakcje odblokują się same, gdy opłaty w sieci spadną. Niestety często może to zająć dłuższą chwilę. Na szczęście zablokowaną transakcje można anulować, uruchamiając szybki zerowy transfer tokenów. Pamiętaj, że będziesz musiał uiścić odpowiednią opłatę za gas, aby pomyślnie anulować transakcję.