Bruksområder for blokkjeder
Bruksområder for blokkjeder
Hjem
Artikler
Bruksområder for blokkjeder

Bruksområder for blokkjeder

Nybegynner
Publisert Feb 27, 2019Oppdatert Nov 11, 2022
5m

Ideene bak blokkjede kom så tidlig som i 1991, men det var ikke før Bitcoin ble utviklet i 2009 at teknologien begynte å få mer oppmerksomhet. Den ble utformet av en person eller en gruppe personer under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Selv om det fortsatt er ukjent nøyaktig hvem Satoshi Nakamoto er, har denne teknologiske innovasjonen allerede hatt en enorm innvirkning på måten verden lager og bruker penger på.

De fleste blokkjeder fungerer som en distribuert hovedbok som registrerer og beskytter digitale data gjennom bruken av kryptografi. Teknologien brukes ofte på nettverk for digitale valutaer (kryptovalutaer), men det at den er desentralisert og sikker, gjør den også til et kraftig verktøy for mange andre bransjer.

Etter hvert som kryptovalutaområdet vokser og blokkjedebaserte løsninger blir bedre, er det veldig viktig å lære hvordan denne innovative teknologien kan brukes i andre scenarioer.

Ved at behovet for tillit og kostbar sikkerhet fjernes, kan blokkjeder tilby bedre effektivitet. Dessuten kan det desentraliserte nettverket konfigureres som en transparent database som er synlig for alle deltakerne. På denne måten gir blokkjedeteknologien muligheten til å lage et distribuert og samtidig enhetlig register. Dette gir muligheten til å forbedre ytelsen og sikkerheten i mange bransjer og organisasjoner (f.eks. veldedighet, forsyningskjede, helsevesen, osv.).


Veldedighet

Mange veldedige organisasjoner over hele verden må håndtere utfordringer knyttet til ressursstyring, operasjonell åpenhet og effektiv styring. Blokkjedeteknologi kan absolutt hjelpe disse stiftelsene med å optimalisere prosessen med å motta og administrere penger.

Vi har allerede noen eksempler på integrering av blokkjedeteknologi i veldedighet som det er verdt å merke seg. For eksempel er Blockchain Charity Foundation (BCF) en ideell organisasjon som jobber mot bærekraftige utviklingsmål for å bekjempe fattigdom og ulikhet, og som prøver å muliggjøre blokkjededrevet filantropi over hele verden.Forsyningskjede

De fleste forsyningskjedenettverk står overfor mange hindringer knyttet til åpenhet og effektivitet. Dagens styringssystem er fortsatt avhengig av tillit og gir langt fra ordentlig integrasjon mellom de involverte selskapene og partene. Blokkjedeteknologien kan brukes til å spore hele prosessen med å lage og distribuere materialer innenfor et forsyningskjedenettverk. En distribuert database kan egne seg godt for sikker registrering av relaterte data, noe som sikrer autentisiteten til produktene, og åpenheten til betalinger og transport.Helsevesen

Operasjonelle flaskehalser, datafeil og byråkrati er en stor bekymring for helsesektoren. Blokkjede har flere bruksområder innen helsevesenet, deriblant sporing av legemidler gjennom forsyningskjeden og håndtering av pasientdata.

Dessuten kan blokkjede ha store sikkerhetsfordeler for sykehus, ettersom disse institusjonene ofte blir angrepet av hackere på grunn av den høye verdien dataene deres har, og hvor avhengige de er av dem.

Bedrifter ser på bruken av blokkjede som en måte å lagre digitale helsejournaler på. Slike løsninger kan redusere de totale utgiftene samtidig som datavernet og nøyaktigheten forbedres.Royaltybetalinger

Musikere, videospillskapere og artister generelt sliter ofte med å få inntektene de fortjener, på grunn av digital piratkopiering, urimelige avtaler med tredjepartsbyråer, eller rett og slett fordi de ikke får betalt royalties som andre skylder dem.

Blokkjedeteknologi kan brukes til å lage en plattform der kreative talenter får en uforanderlig og transparent oversikt over hvem som leier, kjøper og/eller bruker innholdet deres. En slik plattform kan også legge til rette for betalinger gjennom smarte kontrakter – som egentlig er selvutførende digitale kontrakter.


Styring

Blokkjedeteknologi har potensial til i høy grad å forbedre styringen i ulike sektorer ved å administrere nettverk og drift på en mer demokratisk, rettferdig og sikker måte. Blokkjedebaserte systemer kan implementeres som et verktøy for å eliminere stemmefusk og behovet for tillit under valg eller andre konstitusjonelle prosesser. De kan også brukes som et kraftig våpen mot korrupsjon som forbedrer dataintegriteten og sporbarheten i mange scenarioer, fra skatteinnkreving til utdeling av økonomisk støtte.Betalingsløsninger og dApper

Når det gjelder internasjonale pengeoverføringer, har blokkjedeteknologien allerede vist seg å være veldig effektiv. Det er allerede billigere og raskere å sende kryptovaluta til venner, familier og andre rundt om i verden sammenlignet med det som sentraliserte banker og betalingsløsninger har å tilby.

Sentraliserte nettsteder og apper gir dessuten ikke brukerne kontroll over dataene sine og belønner dem ofte ikke i samsvar med den virkelige verdien de tilfører plattformen. Blokkjedebaserte desentraliserte applikasjoner (dApps) fjerner mellomleddene og gir brukerne potensialet for reduserte gebyrer, bedre insentiver og større transaksjonseffektivitet, samtidig som de kan sende og motta digitale penger.

Som Vitalik Buterin en gang sa, lar blokkjedeløsninger folk jobbe direkte med hverandre, og det fjerner behovet for mellomledd og sentraliserte systemer.

"Mens de fleste teknologier har en tendens til å automatisere arbeidere i utkanten som utfører enkle oppgaver, automatiserer blokkjeder kjernen. Istedenfor å gjøre taxisjåføren arbeidsledig gjør blokkjede Uber arbeidsledig og lar taxisjåførene jobbe direkte med kunden."


Tingenes internett (IoT)

Blokkjede og tingenes internett (IoT) er en naturlig match. Blokkjede er desentralisert teknologi, og IoT-nettverk brukes ofte til å samle inn data fra kilder som er spredt fra hverandre.

Med blokkjede kan organisasjoner føre en uforanderlig og transparent hovedbok for IoT-enheter og dataene de samler inn, samt samhandlingene de har mellom hverandre. Blant sikkerhetsfunksjonene og kryptoapplikasjonene tilbyr blokkjede en ideell plattform for maskin-til-maskin-transaksjoner (M2M).

Ettersom blokkjede er en teknologi som er basert på å legge til rette for nøyaktige og sikre transaksjoner, gir det mening at den er integrert med IoT for å sikre ansvarlighet og at dataene er nøyaktige og sikre. Det er derfor mange firmaer har lagt mye ressurser inn i et blokkjededrevet IoT-nettverk.Avsluttende tanker

Som teknologi for distribuert hovedbok har blokkjede muligheten til å tilby forbedret sikkerhet, åpenhet, ansvarlighet og effektivitet til nettverk og organisasjoner. Teknologien forbedrer personvernet og fjerner behovet for tillit. Den skaper også et verdifullt internett der brukerne kan foreta grenseoverskridende P2P-transaksjoner.

Dette er grunnen til at blokkjedeteknologi og kryptovaluta ikke bare har kommet for å bli, men også har makten til å transformere alle slags bransjer og sider ved livet – fra finans, landbruk og stordata til styring, stemmegivning og juss.