Lohkoketjun käyttötapaukset
Lohkoketjun käyttötapaukset
Etusivu
Artikkelit
Lohkoketjun käyttötapaukset

Lohkoketjun käyttötapaukset

Aloittelija
Julkaistu Feb 27, 2019Päivitetty Nov 11, 2022
5m

Lohkoketjun idea kehitettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1991, mutta vasta kun Bitcoin kehitettiin vuonna 2009, tekniikka alkoi saada enemmän huomiota. Bitcoinin on luonut henkilö tai ihmisryhmä, joka käyttää salanimeä Satoshi Nakamoto. Vaikka ei vielä tiedetäkään, kuka Satoshi Nakamoto tarkalleen ottaen on, hänen tai heidän teknologiset innovaationsa ovat jo vaikuttaneet merkittävästi tapaan, jolla maailma luo ja käyttää rahaa.

Useimmat lohkoketjut toimivat hajautettuna pääkirjana, joka tallentaa ja suojaa digitaalisia tietoja kryptografian avulla. Tekniikkaa sovelletaan usein digitaalisten valuuttojen (kryptovaluuttojen) verkkoihin, mutta sen hajautettu ja turvallinen luonne tekee siitä myös tehokkaan työkalun monille muille toimialoille.

Kryptoalan kasvaessa ja lohkoketjupohjaisten ratkaisujen parantuessa on erittäin tärkeää oppia, miten tätä innovatiivista tekniikkaa voidaan soveltaa eri käyttötapauksiin.

Poistamalla luottamuksen ja kalliin tietoturvan tarpeen lohkoketju on tehokkaampi. Lisäksi hajautettu verkko voidaan konfiguroida läpinäkyväksi tietokannaksi, jonka kaikki osallistujat näkevät. Tässä mielessä lohkoketjutekniikka tarjoaa mahdollisuuden luoda hajautettu mutta yhtenäinen tietue. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia parantaa suorituskykyä ja turvallisuutta monilla toimialoilla ja organisaatioissa (esim. hyväntekeväisyys, toimitusketjut, terveydenhuolto jne.).


Hyväntekeväisyys

Monet hyväntekeväisyysjärjestöt ympäri maailmaa pyrkivät vastaamaan resurssienhallinnan, toiminnan läpinäkyvyyden ja tehokkaan hallinnon haasteisiin. Lohkoketjutekniikka voi varmasti auttaa näitä säätiöitä optimoimaan varojen vastaanotto- ja hallintaprosessin.

Lohkoketjutekniikan integroinnista hyväntekeväisyyteen on jo olemassa joitain merkittäviä esimerkkejä. Esimerkiksi Blockchain Charity Foundation (BCF) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii kohti kestävän kehityksen tavoitteita köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi ja pyrkii mahdollistamaan lohkoketjupohjaisen hyväntekeväisyyden kaikkialla maailmassa.


Toimitusketju

Useimmilla toimitusketjun verkoilla on monia avoimuuden ja tehokkuuden esteitä. Nykyinen hallintojärjestelmä on edelleen riippuvainen luottamuksesta, eikä se suinkaan tarjoa asianmukaista integraatiota yritysten ja osapuolten välille. Lohkoketjutekniikkaa voidaan käyttää seuraamaan koko materiaalien luomis- ja jakeluprosessia toimitusketjuverkossa. Hajautettu tietokanta voi sopia hyvin siihen liittyvien tietojen turvalliseen tallentamiseen, tuotteiden aitouden varmistamiseen sekä maksujen ja kuljetusten avoimuuteen.


Terveydenhoito

Operatiiviset pullonkaulat, tietovirheet ja byrokratia ovat merkittävä huolenaihe terveydenhoitoalalla. Lohkoketjuilla on useita käyttötapauksia terveydenhoidossa, mukaan lukien lääkkeiden seuranta toimitusketjun läpi ja potilastietojen hallinta.

Lisäksi lohkoketju voi tarjota merkittäviä turvallisuusetuja sairaaloille, koska tällaiset laitokset ovat usein hakkereiden hyökkäysten kohteena niiden hallussa olevien tietojen suuren arvon ja niiden näihin tietoihin liittyvän suuren riippuvuuden vuoksi.

Yritykset tutkivat lohkoketjun käyttöä keinona tallentaa digitaalisia terveystietoja. Tällaiset ratkaisut voivat vähentää kokonaiskustannuksia ja samalla parantaa tietosuojaa ja tarkkuutta.


Tekijänoikeusmaksut

Muusikot, videopelien tekijät ja taiteilijat kamppailevat usein saadakseen ansaitsemansa palkkiot digitaalisen piratismin tai epäreilujen kolmansien osapuolten suhteiden vuoksi tai yksinkertaisesti siksi, että heille ei makseta heille kuuluvia tekijänoikeusmaksuja.

Lohkoketjutekniikkaa voidaan käyttää luomaan alusta, jossa luovilla kyvyillä on muuttumaton ja läpinäkyvä todiste siitä, kuka vuokraa, ostaa ja/tai käyttää heidän sisältöään. Tällainen alusta voi myös helpottaa maksuja älysopimuksilla, jotka ovat pohjimmiltaan itsensä toteuttavia digitaalisia sopimuksia.


Hallinto

Lohkoketjutekniikalla on potentiaalia parantaa huomattavasti hallintoa eri aloilla hallitsemalla verkkoja ja toimintoja demokraattisemmalla, oikeudenmukaisemmalla ja turvallisemmalla tavalla. Lohkoketjupohjaiset järjestelmät voidaan ottaa käyttöön välineenä äänestyspetosten ja luottamuksen tarpeen poistamiseksi vaalien tai muiden perustuslaillisten prosessien aikana. Niitä voidaan käyttää myös tehokkaana aseena korruptiota vastaan, mikä parantaa tietojen eheyttä ja jäljitettävyyttä erilaisissa skenaarioissa veronkeräyksestä rahoitustuen jakeluun.


Maksuratkaisut ja hajautetut sovellukset

Kun on kyse rahan lähettämisestä maailmanlaajuisesti, lohkoketjutekniikka on jo osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Kryptojen lähettäminen ystäville, perheenjäsenille ja muille ympäri maailmaa on jo halvempaa ja nopeampaa verrattuna siihen, mitä keskitetyillä pankeilla ja muilla maksuratkaisuilla on tarjottavanaan.

Lisäksi keskitetyt verkkosivustot ja sovellukset eivät tarjoa käyttäjille hallinto-oikeuksia näiden omiin tietoihin eivätkä usein palkitse käyttäjiä sen todellisen arvon mukaan, jonka nämä tuovat alustalle. Lohkoketjupohjaiset hajautetut sovellukset (dAppit) poistavat välikädet, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden hyötyä alennetuista maksuista, paremmista kannustimista ja nopeammista transaktioista samalla, kun he voivat lähettää ja vastaanottaa digitaalista rahaa.

Kuten Vitalik Buterin aikoinaan sanoi: lohkoketjuratkaisujen avulla ihmiset voivat työskennellä suoraan keskenään, mikä poistaa välikäsien tai keskitettyjen järjestelmien tarpeen.

"Vaikka useimmilla tekniikoilla on taipumusta automatisoida vähäpätöisiä tehtäviä hoitavien työntekijöiden työt, lohkoketjut poistavat keskitetyn hallinnoijan tarpeen. Sen sijaan, että lohkoketju lopettaisi taksinkuljettajan hommat, se poistaa Uberin kuvasta ja antaa taksinkuljettajien olla suoraan yhteydessä asiakkaisiinsa."


Esineiden internet (IoT)

Lohkoketju ja esineiden internet (IoT) ovat luonnollinen yhdistelmä. Lohkoketju on hajautettu tekniikka, ja IoT-verkkoja käytetään usein tietojen keräämiseen lähteistä, jotka sijaitsevat hajallaan toisistaan.

Lohkoketjun avulla organisaatiot voivat pitää muuttumatonta ja läpinäkyvää pääkirjaa IoT-laitteista, niiden keräämistä tiedoista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Turvaominaisuuksiensa ja kryptovaluuttaratkaisujensa vuoksi lohkoketju tarjoaa ihanteellisen alustan laitteiden välisille machine-to-machine-transaktioille.

Koska lohkoketju on tekniikka, joka perustuu tarkkojen ja turvallisten transaktioiden helpottamiseen, on vain järkevää, että se on integroitu esineiden internetiin vastuullisuuden ja tietojen tarkkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Siksi monet yritykset ovat sijoittaneet paljon resursseja lohkoketjupohjaiseen IoT-verkkoon.


Yhteenveto

Hajautettuna pääkirjatekniikkana lohkoketju pystyy tarjoamaan verkoille ja organisaatioille parantunutta turvallisuutta, läpinäkyvyyttä, vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta. Tekniikka parantaa yksityisyyttä ja poistaa luottamuksen tarpeen. Se myös luo arvoon perustuvan internetin, jossa käyttäjät voivat suorittaa rajattomia vertaistransaktioita.

Siksi lohkoketjutekniikka ja kryptot eivät ole vain täällä jäädäkseen, vaan niillä on myös valta muuttaa kaikenlaisia toimialoja ja elämän osa-alueita aina rahoituksesta, maataloudesta ja big datasta hallintoon, äänestykseen ja lakeihin.