Kuidas AI detsentraliseeritud rahandust mõjutab: lubadused ja eksiarvamused
Avaleht
Artiklid
Kuidas AI detsentraliseeritud rahandust mõjutab: lubadused ja eksiarvamused

Kuidas AI detsentraliseeritud rahandust mõjutab: lubadused ja eksiarvamused

Edasijõudnud
Avaldatud Jan 27, 2023Värskendatud Jun 19, 2023
7m

TL;DR

Tehisintellekt (AI) võib detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) maailmas suurendada potentsiaalselt läbipaistvust ja detsentraliseeritust. Prognoosiv analüüs, nutilepingute automatiseerimine, krediidiskoor ja muud rakendused näivad paljulubavad. Siiski peaksime olema oma tehisintellektiga seotud eesmärkidega realistlikud ning vältima vastutuse ja inimotsuste tegemise asjatut vähendamist, samuti kõrgeid eesmärke kerge kasumi saavutamiseks.

Sissejuhatus

Avalikkuse silmis on tehisintellekt (AI) ülekaalukalt üks maailma köitvamaid tehnoloogiaid. Näib, et sellel on potentsiaali muuta väga paljusid meie elu valdkondi ning plokiahela ja krüptotööstus ei erine sellest.

Siiski ei tohiks me oma ootusi väga kõrgele ajada. Kuigi AI annab rohkelt lubadusi, on see seotud ka teatud pettekujutlustega. Saame seda tehnoloogiat edukalt rakendada, tuvastades potentsiaalsete uuenduste loomulikke kasutuskohti.

Detsentraliseeritud rahanduse AI potentsiaal

Alustuseks määratleme mõlemad mõisted. Detsentraliseeritud rahandus (DeFi) on plokiahelavõrkudele üles ehitatud detsentraliseeritud rahanduse rakenduste ökosüsteem. Detsentraliseeritud rahanduse toodete hulka kuuluvad krüptolaenud, likviidsuse pakkumine ja detsentraliseeritud börsid (DEX).

Oxfordi inglise sõnaraamatu kohaselt on tehisintellekt (AI) „arvutite või muude masinate võime näidata või simuleerida intelligentset käitumist“. Kui me mõtleme tehisintellektist rahanduses või seoses kauplemisega, siis tuntumate rakenduste hulka kuuluvad pettuste tuvastamise tarkvara, kauplemisrobotid ja isegi klienditoe vestlusrobotid.

Mis ühendab neid kahte tehnoloogiat?

Pealtnäha on nii AI-l kui ka detsentraliseeritud rahandusel võime traditsioonilisi finantssüsteeme tõhususe, läbipaistvuse ja juurdepääsetavuse kaudu häirida. Detsentraliseeritud rahandus on muutnud tooteid, millele meil kõigil on juurdepääs, samas kui AI mõjutab seda, kuidas me nendega suhtleme.

Näib, et AI-l on võimalus parandada detsentraliseeritud rahanduse otsuste langetamist ja riskijuhtimist. Aga kuidas see lõpuks välja näeks? Oodata on uusi AI poolt arendatud finantstooteid ja -teenuseid, samuti kauplemisalgoritme ja turutegemise mehhanisme.

Kuidas saab AI-d seoses detsentraliseeritud rahandusega kasutada?

Prognoosiv analüütika

Prognoosiv analüütika kasutab AI-d, et proovida prognoosida tulevasi turutulemusi, analüüsides ajaloolisi andmeid ja rakendades nende puhul statistilisi mudeleid. Seejärel saab AI masinõpet kasutades aja jooksul oma prognoosimisoskusi parandada. Võhiku terminites on see sarnane AI-ga, mis teeb kauplejate nimel tehnilisi ja fundamentaalseid analüüse

Need AI tööriistad on krüpto- ja finantsmaailmas juba saadaval, kuid nüüd näeme ka detsentraliseeritud rahanduse sektoris võimalust automatiseeritult kaubelda ja portfelli hallata.

Nutilepingute automatiseerimine

AI-l on automatiseerimist kasutades potentsiaali nutilepingute tõhusust suurendada. Näiteks laenuprotokoll võib kasutada tehisintellekti, et pidevalt jälgida laenuandja tagatise taset ja ennustada võimalikke maksejõuetusi enne nende juhtumist. Seejärel saab selle teabe saata laenuprotokollile. Sel juhul täidaks AI funktsiooni, mille täitmisega nutileping oleks hädas.

Ebaausa detsentraliseeritud rahanduse tegevuse tuvastamine

Anonüümsus, mida detsentraliseeritud rahanduse teenused pakuvad, võib muuta petturliku käitumise väljaselgitamise keerulisemaks – probleem, mida AI suudab lahendada, vaadates ebaausa tegevuse tuvastamiseks suurte andmekogumite suundumusi. Andmeanalüüsi tehnikaid kasutades saab tuvastada näiteks võltsitud börsi kauplemismahtu või likviidsuse kahtlast liikumist.

Laenu võtmise ja andmise hõlbustamine krediidiskoori kasutades

Detsentraliseeritud toodete puhul peab seoses detsentraliseeritud rahanduse põhifilosoofiaga väljaandjate inimpanus olema vähene või seda pole üldse vaja. See aga tähendab, et peale kapitalinõuete on detsentraliseeritud rahanduse toodetel, nagu krüptolaenud, sisenemisbarjäärid sageli väga madalad või puuduvad üldse. 

Krüptolaenu väljastajad saavad pakkuda kasutajatele, kellel on tõendatud tagasimaksed, nõuetekohase krediidiskooriga paremaid hindu. Kuid sellesse punktisüsteemi potentsiaalselt kallutatud inimelemendi lisamine eemaldaks detsentraliseerimise aspekti.

Üks viis sellega tegelemiseks on rakendada AI-põhist krediidiskoori, mis võiks analüüsida laenuvõtja rahakotti ja ajalugu ning hinnata läbipaistvalt laenu tagasimaksmise potentsiaali.

Investeerimisnõustamine ja portfellihaldus

Bot-nõustajad on detsentraliseeritud rahanduse turgudel kauplejatele ja investoritele põnev perspektiiv. Inimeselaadne interaktiivne kasutajakogemus muudab tehnilise ja fundamentaalse analüüsi ning kõrgetasemelise prognoositava analüüsi õppimiskõvera tasaseks. Kuna enamike plokiahelate tehingud on täiesti läbipaistvad, siis on AI-l analüüsimiseks ja kasutamiseks palju andmeid.

Kas AI-l on detsentraliseeritud rahandusele mingeid negatiivseid mõjusid?

Kui vaatame laiemat pilti, näeme potentsiaalseid AI kitsaskohti. AI välistab kahtlemata teatud ülesannete täitmisel inimtöö vajaduse, mis võib muuta teatud töökohad iganenuks ja teatud määral ka vanamoeliseks. Oma anonüümsuse tõttu on detsentraliseeritud rahandus juba praegu keeruliselt reguleeritav sektor ja peale inimeste teiste osalejate kaasamine muudaks probleemi veelgi keerulisemaks.

Peaksime kaaluma ka võimalikke probleeme, mis on seotud piiratud andmekogumite puhul AI treenimisega. Võrreldes traditsiooniliste turgudega on krüpto ja eriti detsentraliseeritud rahandus alles lapsekingades ja seetõttu on meil tasakaalustatud turust ülevaate loomiseks suhteliselt vähe pikaajalisi andmeid.

Uute tööriistade kasutuselevõtuga kaasnevad ka turvariskid. Sisenemispunktid AI tööriistadesse ning nende juurdepääs meie andmetele ja rahakotile pakuvad petturitele ka täiendavaid rünnakuvõimalusi. Kui need pole avatud lähtekoodiga, arendavad AI tööriistu tavaliselt eraettevõtted või üksikisikud. Nende tööriistade turvalisus sõltub täielikult nende arendajate poolt neisse sisseehitatud turvafunktsioonide töökindlusest. 

Peame mõtlema ka detsentraliseerimisriskidele, mida erasektori arendatud AI juurutamine võib kaasa tuua. Sageli ei toimi need tööriistad läbipaistvalt. Sa ei pruugi täielikult uutest värskendustest aru saada ega isegi täpselt seda, millele see AI juurde pääseb. Kui arendaja lõpetab selle AI toetamise, võid saada endale mittetöötava tarkvara.

Millised on detsentraliseeritud rahanduse AI-d ümbritsevad eksiarvamused?

Kuigi AI pakub detsentraliseeritud rahanduse maailmas põnevaid võimalusi, peame olema realistlikud. Arendajad peaksid detsentraliseeritud rahanduse maailmas AI täielikuks ärakasutamiseks keskenduma sellele, kus see võib reaalselt midagi muuta. Enamikku järgmistest eksiarvamustest on traditsioonilises finantsmaailmas juba nähtud, seega peaks neid olema detsentraliseeritud rahanduse maailmas lihtne märgata.

AI võib asendada inimese otsustusprotsessi

AI-põhise tööriista kasutamisel on inimese panus alati vajalik. AI-d tuleb koolitada ja õigesti kasutada ning selle puhul on vaja keerukamat protsessi kui lihtsalt selle ilma juhisteta turule laskmine.

AI suudab lahendada kõik detsentraliseeritud rahanduse probleemid

Kuigi AI võib suurendada detsentraliseeritud rahanduse läbipaistvust ja detsentraliseeritust, ei ole see maagiline lahendus kõigile selle probleemidele. AI sidumine kõigi võimalike probleemidega ei ole tõhus ja võib tegelikult põhjustada veelgi rohkem probleeme.

AI-põhised kauplemissüsteemid on palju kasumlikumad

Pead vaid vaatama tsentraliseeritud börsidel (CEX) juba olemasolevaid süsteeme, et näha, et see pole päris nii. AI-põhistel süsteemidel on mõned eelised, kuid me ei saa garanteerida, et need on tulusamad.

AI kaotab vajaduse usaldada detsentraliseeritud rahandust

Detsentraliseeritud rahandus tegutseb juba praegu suure usaldusväärsusega, kuid tavaliselt on usaldusel teatud juhtudel mõjuvaid põhjuseid. AI peaks hoiduma soovist asendada ulatuslikke uuringuid projektimeeskonna või asutaja usaldusväärsuse kohta.

Mis on AI tulevik seoses detsentraliseeritud rahandusega?

Pole kahtlust, et tulevikus võimaldab AI revolutsioonilisi läbimurdeid. Kuid me ei saa olla kindlad, mis ulatuses see detsentraliseeritud rahanduse puhul kehtib. AI-l on ilmselge potentsiaal muuta finantsteenused kättesaadavamaks ja tõhusamaks ning selle nimel tuleks töötada. 

Seda saab saavutada kasutades AI-d, mis võimaldab suurendada detsentraliseeritud rahanduse süsteemide tõhusust ja tulemuslikkust prognooside tegemisel, riskide juhtimisel ning rutiinsete toimingute automatiseerimisel. Saame seda kasutada ka kasutajakogemuse ja turvalisuse parandamiseks.

Mida me aga oodata ei tohiks, on kiire ja lihtne kasum. Kui sa otsid seda, siis suure tõenäosusega pettud. Sellisena on palju otstarbekam keskenduda AI potentsiaalile mitte teenida suuremat kasumit, vaid suurendada detsentraliseeritud rahanduse kasutajate rahalist juurdepääsetavust ja vabadust.

Lõppmärkused

AI potentsiaal detsentraliseeritud rahanduse valdkonnas on vaieldamatu. AI võib revolutsiooniliselt muuta meie detsentraliseeritud rahandusega suhtlemist, alates finantsprotsesside automatiseerimisest kuni turusuundumuste täpsema prognoosimiseni.

Kuigi detsentraliseeritud rahanduse puhul on AI-l palju potentsiaali, on mitmeid eksiarvamusi, millega tuleb tegeleda. Seetõttu on valdkonna jätkuva arenguga seoses ülioluline, et krüptokogukond jääks AI rakendamisel valvsaks, realiseerides selle potentsiaali, kuid olles ettevaatlik, et vältida soovimatuid tagajärgi.

Lisalugemist