Hjem
Gloseliste
Likviditetsn√łgletal

Likviditetsn√łgletal

Begynder

Likviditetsn√łgletal¬†

Likviditetsn√łgletal er en finansiel m√•ling, der bruges til at bestemme en organisations evne til at betale kortsigtede forpligtelser og vurdere dens generelle finansielle sundhed. Disse n√łgletal giver v√¶rdifuld indsigt i en virksomheds evne til at h√•ndtere √łkonomiske udfordringer og hj√¶lper investorer med at tr√¶ffe informerede beslutninger.¬†

Hvad er de mest almindelige m√•der at beregne likviditetsn√łgletal p√•?

Der er tre popul√¶re likviditetsn√łgletal, som kan indikere en virksomheds evne til at opfylde sine l√•neforpligtelser p√• kort sigt. Det er dog vigtigt at bem√¶rke, at disse n√łgletal alene ikke er tilstr√¶kkelige til at forst√• en virksomheds overordnede √łkonomiske sundhed.¬†

1. Likviditetsgrad 

Likviditetsgraden m√•ler en¬†virksomheds evne til at betale kortfristede forpligtelser ved hj√¶lp af dens oms√¶tningsaktiver. Jo h√łjere n√łgletal, jo st√¶rkere er organisationens likviditetsposition. Formlen for dette n√łgletal er som f√łlger:

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver / kortfristet gæld  

2. Quick ratio

Quick ratio, ogs√• kaldet syretestforholdet, m√•ler en virksomheds evne til at opfylde kortsigtede forpligtelser med sine mest likvide aktiver. Formlen er som f√łlger:

Quick ratio = (kontanter + omsættelige værdipapirer + tilgodehavender) / kortfristet gæld 
Denne formel udelukker varelager, fordi varelager ikke betragtes som et meget likvidt aktiv. 

3. Kassebeholdning

Kassebeholdningen er et konservativ likviditetsn√łgletal, da det kun tager h√łjde for en virksomheds kontantbeholdning.¬†

Kassebeholdning = kontantbeholdning / kortfristet gæld. 

Forståelse af beregninger af likviditetsgrad

Likviditetsn√łgletal er med til at give en kvantitativ vurdering af den kortsigtede finansielle sundhed, men de skal fortolkes korrekt for at v√¶re brugbare.

Hvis den numeriske v√¶rdi, som forholdet giver, er lig med 1, betyder det, at virksomheden har det n√łjagtige bel√łb af aktiver til at d√¶kke sine kortfristede forpligtelser. Hvis dette tal er mindre end 1, har virksomheden ikke aktiver til at d√¶kke sine kortfristede forpligtelser. Den ideelle situation for en likviditetsgrad ville dog v√¶re et tal over 1, da det indikerer, at virksomheden er i stand til at d√¶kke sine forpligtelser komfortabelt.

Ikke desto mindre er det vigtigt at bruge likviditetsn√łgletal sammen med andre finansielle indikatorer, branchestandarder og historiske data for virkelig at forst√• en organisations generelle sundhed og styrke.¬†