Atomswaps forklaret
Hjem
Artikler
Atomswaps forklaret

Atomswaps forklaret

Let øvet
Offentliggjort Jul 1, 2019Opdateret Sep 15, 2023
6m

Hvad er atomswaps?

Atomswaps består af en teknik, der gør det muligt hurtigt at udveksle to forskellige kryptovalutaer, der kører på forskellige blockchain-netværk. En sådan proces (også kendt som atomhandel cross-chain) er baseret på smart contracts, og den giver brugerne mulighed for at handle deres coins direkte fra deres personlige krypto-wallets. Så atomswaps er i bund og grund peer-to-peer-handler på tværs af forskellige blockchains.

Selvom det er en innovativ teknik, har ideen om handel cross-chain været diskuteret i mange år. Tier Nolan var sandsynligvis den første til at beskrive en komplet atomswap-protokol tilbage i 2013. Men en trustless udvekslingsprotokol kaldet P2PTradeX blev præsenteret af Daniel Larimer i 2012, og nogle mennesker anser den for at være prototypen på en atomswap.

I de følgende år begyndte mange udviklere at eksperimentere med atomswap-protokoller. Meget tyder på, at Bitcoin-, Litecoin-, Komodo- og Decred-fællesskaberne alle spillede en vigtig rolle i processen.

Tilsyneladende begyndte de første peer-to-peer-atomswaps at finde sted i 2014. Men det var først i 2017, at teknikken blev kendt af den brede offentlighed – primært på grund af de vellykkede swaps mellem LTC/BTC og DCR/LTC.


Hvordan fungerer atomswaps?

Atomswap-protokoller er designet på en måde, der forhindrer nogen af de involverede parter i at snyde. For at forstå, hvordan de fungerer, kan vi forestille os, at Alice ønsker at handle sine Litecoins (LTC) til Bobs Bitcoins (BTC).

Først indsætter Alice sin LTC på en kontraktadresse, der fungerer som et pengeskab. Når dette pengeskab oprettes, genererer Alice også en nøgle til at få adgang til det. Derefter deler hun en kryptografisk hash af denne nøgle med Bob. Bemærk, at Bob ikke kan få adgang til LTC endnu, fordi han kun har hashen af nøglen og ikke selve nøglen.

Dernæst bruger Bob hashen fra Alice til at oprette en anden sikker kontraktadresse, hvor han indsætter sin BTC. For at gøre krav på BTC skal Alice bruge den samme nøgle, og på den måde afslører hun den for Bob (takket være en særlig funktion kaldet hashlock). Det betyder, at så snart Alice gør krav på BTC, kan Bob gøre krav på LTC, og swappen er fuldført.

Betegnelsen "atom" henviser til, at disse transaktioner enten sker helt eller slet ikke. Hvis nogen af parterne giver op eller ikke gør, hvad de skal, annulleres kontrakten, og midlerne returneres automatisk til deres ejere.

Atomswaps kan ske på to forskellige måder: på kæden eller off-chain. Atomswaps på kæden sker på ét af valutaens netværk (i dette tilfælde enten Bitcoin- eller Litecoin-blockchainen). Atomswaps off-chain finder derimod sted på et sekundært layer. Denne form for atomswaps er normalt baseret på tovejsbetalingskanaler, der ligner dem, der bruges i Lightning Network.

Teknisk set er de fleste af disse trustless handelssystemer baseret på smart contracts, der bruger multisignaturer og Hash Timelock Contracts (HTLC).


Hash Timelock Contracts (HTLC)

Mens Hash Timelock Contracts (HTLC) er en vigtig del af Bitcoins Lightning Network, er de også én af de nøglekomponenter, der gør atomswaps mulige. Som navnet antyder, er de baseret på to nøglefunktioner: en hashlock og en timelock.

En hashlock er det, der forhindrer midler i at blive brugt, medmindre et stykke data afsløres (Alices nøgle i det foregående eksempel). Timelock er en funktion, der sikrer, at kontrakten kun kan udføres inden for en foruddefineret tidsramme. Derfor fjerner brugen af HTLC'er behovet for tillid, fordi de skaber et specifikt sæt regler, der forhindrer atomswaps i at blive udført delvist.


Fordele

De største fordele ved atomswaps er alle relateret til deres decentraliserede natur. Ved at fjerne behovet for en centraliseret børs eller nogen anden form for mægler, kan swaps cross-chain udføres af to (eller flere) parter uden at kræve, at de stoler på hinanden. Der er også et øget sikkerhedsniveau, fordi brugerne ikke behøver at give deres midler til en centraliseret børs eller tredjepart. I stedet kan handlerne ske direkte fra brugernes personlige wallets.

Denne form for peer-to-peer-handel har også meget lavere driftsomkostninger, da handelsgebyrer enten er meget lave eller helt fraværende. Endelig gør atomswaps det muligt at handle meget hurtigt og med en højere grad af interoperabilitet. Med andre ord kan altcoins swappes direkte uden brug af Bitcoin eller Ethereum som en mellemliggende coin.


Begrænsninger

Der er nogle få betingelser, der skal være opfyldt for, at en atomswap kan finde sted, og de kan sandsynligvis udgøre hindringer for, at teknikken kan blive udbredt. For at udføre en atomswap skal de to kryptovalutaer f.eks. være baseret på blockchains, der deler den samme hashing-algoritme (f.eks. SHA-256 for Bitcoin). De skal også være kompatible med HTLC og andre programmerbare funktioner.

Bortset fra det giver atomswaps anledning til bekymringer om beskyttelse af brugernes personoplysninger. Det skyldes, at swaps og transaktioner på kæden hurtigt kan spores på en blockchain-udforsker, hvilket gør det nemt at forbinde adresserne. En kortsigtet løsning på dette problem er at bruge kryptovalutaer, der fokuserer på beskyttelse af personoplysninger som en måde til at reducere eksponeringen. Alligevel eksperimenterer mange udviklere med brugen af digitale signaturer i atomswaps som en mere pålidelig løsning.


Hvorfor betyder de noget?

Atomswaps har stort potentiale til at forbedre kryptovalutaområdet og er endnu ikke blevet testet i større skala. Handel cross-chain kan i sidste ende løse mange af de problemer, som er en del af de fleste centraliserede børser. Selvom disse børser har opretholdt kryptovalutasystemerne indtil i dag, er der flere bekymringer omkring dem. Nogle af disse bekymringer omfatter:

  • Større sårbarhed: At have mange værdifulde ressourcer på ét sted gør dem mere sårbare over for hacking, og centraliserede børser er førsteklasses mål for digitale røverier.

  • Dårlig forvaltning af midler og menneskelige fejl: Centraliserede børser drives af mennesker. Hvis de, der har vigtige roller, begår fejl, eller hvis lederne træffer dårlige valg med hensyn til børsdriften, kan brugernes midler blive kompromitteret.

  • Højere driftsomkostninger: Centraliserede børser har højere hævnings- og handelsgebyrer.

  • Ineffektivitet i forhold til volumenkrav: Når markedsaktiviteten bliver for intens, kan centraliserede børser ofte ikke håndtere den øgede handelsefterspørgsel, hvilket får systemet til at sænke farten eller gå offline.

  • Bestemmelser: I de fleste lande er bestemmelserne vedrørende kryptovaluta langt fra ideel. Der er stadig mange bekymringer omkring myndighedernes godkendelse og styring.


Sammenfatning

Selvom atomswaps stadig er ret nye, og der helt sikkert er begrænsninger, er denne teknologi ved at skabe betydelige ændringer med hensyn til blockchain-interoperabilitet og handelsmuligheder cross-chain. Som sådan har teknikken stort potentiale til at påvirke væksten i kryptovalutabranchen og åbne op for nye veje med hensyn til decentralisering og peer-to-peer-pengeoverførsler. Chancerne er, at atomswaps vil blive brugt mere og mere i den nærmeste fremtid, især inden for decentraliserede børser.