Domů
Glosář
Riziková prémie

Riziková prémie

Začátečníci

Úvod

Investování vždy zahrnuje určitou míru rizika a investoři dobře ví, že potenciál vyšších výnosů často přichází ruku v ruce se zvýšenou nejistotou. Jedním z konceptů, který tento vztah mezi rizikem a výnosem vystihuje, je tzv. riziková prémie.

Co je riziková prémie?

Riziková prémie ve své podstatě představuje dodatečnou odměnu, kterou investoři očekávají výměnou za vyšší míru rizika. Jedná se o kvantitativní měřítko této prémie nebo mimořádného výnosu, které investor požaduje k ospravedlnění investice do rizikovějšího aktiva (oproti méně rizikové alternativě). Investoři ve svém úsilí o výnosy zápolí s kompromisem mezi rizikem a výnosem, a aby se dokázali informovaně rozhodnout, musí rizikové prémii rozumět.

Jak riziková prémie funguje?

Koncept rizikové prémie nejlépe pochopíte optikou různých finančních nástrojů, zejména dluhopisů. Vezměme si situaci, kdy investor porovnává dva dluhopisy – jeden emitovaný stabilní vládou s nízkým rizikem platební neschopnosti a druhý emitovaný společností s vyšším rizikovým profilem.

V této situaci by státní dluhopis, který je méně rizikový, nabízel oproti podnikovému dluhopisu nižší úrokovou sazbu nebo výnos. Rozdíl ve výnosu mezi oběma dluhopisy představuje rizikovou prémii. Investoři budou z držení rizikovějších podnikových dluhopisů přirozeně očekávat vyšší výnos, který jim kompenzuje vyšší nejistotu a potenciální riziko platební neschopnosti.

Faktory ovlivňující rizikovou prémii

Stanovení rizikové prémie na finančních trzích ovlivňuje několik faktorů. Patří mezi ně například:

  • Ekonomické podmínky: v obdobích ekonomické nejistoty nebo recese mají investoři tendenci požadovat vyšší rizikové prémie, protože se zvyšuje celkové vnímání rizika.
  • Tržní sentiment: rizikové prémie může výrazně ovlivnit nálada investorů. Pozitivní sentiment může vést k nižším rizikovým prémiím a negativní sentiment je může vyhnat výš.
  • Rizika spojená s konkrétními aktivy: s různými aktivy souvisí různá míra rizika. K posouzení rizikové prémie přispívá povaha podkladového aktiva, jeho volatilita a pravděpodobnost finanční ztráty.

Riziková prémie na trzích s kryptoměnami

Nástup kryptoměn vnesl do konceptu rizikové prémie novou dimenzi. Digitální aktiva jako bitcoin (BTC) a ether (ETH), která se vyznačují vysokou volatilitou a relativně krátkou tržní historií, přináší investorům nové výzvy.

V kontextu kryptoměnových trhů může být riziková prémie vzhledem k faktorům, jako je regulační nejistota, technologická rizika a možnost extrémních cenových výkyvů, značná. Kryptoměnoví investoři často požadují vyšší výnos, aby vykompenzovali rizika spojená s touto novou a rychle se vyvíjející třídou aktiv.

Shrnutí

Riziková prémie je základní finanční koncept, který hraje při investičním rozhodování klíčovou roli. Reflektuje vyšší výnos, který investoři očekávají nebo vyžadují, aby přijali riziko, a slouží jako orientační metrika při posuzování kompromisu mezi rizikem a výnosem. S pokračujícím vývojem finančních trhů je čím dál důležitější rozumět analýze rizikových prémií a začleňovat ji do investičních strategií, zejména na kryptoměnových trzích, kde bývá volatilita a nejistota vyšší.

Vzdělávejte se dál: Likvidní stakování