Какво е PAX Gold (PAXG)?
Начало
Статии
Какво е PAX Gold (PAXG)?

Какво е PAX Gold (PAXG)?

Напреднал
Публикувано Jul 7, 2022Актуализирано Jan 17, 2024
4mРезюме

PAX Gold (PAXG) е ERC-20 стейбълкойн, обезпечен с физически златни резерви, съхранявани в защитени лондонски трезори. PAXG намалява бариерата за навлизане на инвестициите в злато, като позволява на потребителите да притежават части от физическо злато без тежестта на таксите за съхранение и транспорт. Потребителите могат да търгуват с PAXG като цифров актив на централизирани и децентрализирани крипто борси. 

Въведение

Златото е запазило статута си на ценна стока в продължение на хиляди години. Използва се за производство на бижута, съхраняване на стойност и дори за хеджиране срещу инфлацията. Купуването на физическо злато обаче може да бъде скъпо и тромаво за средния инвеститор на дребно. От една страна, съхраняването на злато изисква безопасно място, като например банков трезор. Освен това транспортирането на злато от едно място на друго може да бъде сложна задача поради голямото му тегло.

Paxos Trust Company има за цел да се справи с тези предизвикателства с PAX Gold (PAXG) — токенизирано злато, което съществува в блокчейна. 


Какво е PAX Gold (PAXG)?

PAX Gold (PAXG) е стейбълкойн ERC-20, обезпечен с физически златни резерви, съхранявани от Paxos Trust Company. Всеки токен PAX Gold се равнява на една тройунция от златно кюлче London Good Delivery от 400 унции, съхранявано в защитени златни трезори, като Brink's. Тъй като PAXG представлява физическо злато, неговата стойност е пряко свързана с пазарната стойност в реално време на това физическо злато.

PAXG е регулиран и одобрен от Държавния департамент за финансови услуги на Ню Йорк. За да се гарантира, че Paxos поддържа резервите си, одиторска фирма трета страна извършва ежемесечни проверки, за да провери дали златният резерв на Paxos съответства на предлагането на PAXG токени и тези атестационни доклади се публикуват на официалния уебсайт на Paxos. Разработчиците на PAXG провеждат редовни одити на интелигентните договори, за да идентифицират потенциални грешки и уязвимости.

В допълнение, всички активи на клиенти на Paxos, включително PAXG, са защитени от фалит и се държат отделно от активите на компанията.

Как работи PAXG?

PAX Gold работи в блокчейна на Ethereum. Като токен ERC-20, PAXG е съвместим с портфейли, базирани на Ethereum, може да се интегрира с децентрализирани приложения за децентрализирани финанси и децентрализирани борси на Ethereum и може да се търгува на борси за криптовалута като Binance

В сравнение с притежаването на физически златни кюлчета, притежаването на PAXG не изисква никакви такси за съхранение или попечителство. Всяка PAXG трансакция налага само малка такса за трансакция от 0,02% и известно количество ETH като такси за газ. Той намалява бариерата за навлизане на инвестиции в злато, като позволява на потребителите да притежават части от физически златни кюлчета без тежестта на таксите, разходите за съхранение или транспорт. 

PAXG токените имат серийни номера, които съвпадат с тези на отделните златни кюлчета. Притежателите могат да намерят серийния номер, стойността и други характеристики на своето физическо злато, като въведат своя адрес на портфейла Ethereum в инструмента за проверка на PAXG. Те могат също така да осребрят своя PAXG по всяко време за фиатна валута, друг крипто актив или разпределени и неразпределени златни кюлчета от търговци на дребно на злато на текущата пазарна цена на златото.

Каква е разликата между PAXG и златните ETF-и?

Златните борсово търгувани фондове (ETF) проследяват стойността на базовото злато. Те дават възможност на инвеститорите да бъдат изложени само на цената на златото, но не и на собствеността върху него. Инвеститор, който притежава акции за златни ETF-и, е страна в договор, който представлява правото на определен процент от златото в пула. Златните ETF-и не могат да заменят пълната собственост върху златото. Например, по време на криза и нестабилност стойността на договора може да бъде по-ниска от базовата стойност на златото, което представлява към момента на сетълмента.

PAXG, за разлика от тях, е цифрово представяне на златото. Всеки токен PAXG представлява една фина тройунция злато, съхранявана в защитени трезори в Лондон, които могат да бъдат идентифицирани чрез серийни номера. Търговията с PAXG не отнема дни за уреждане, както би могло да се случи при търговия с физически златни кюлчета. Тъй като PAXG съществува в Ethereum като токен ERC-20, PAXG може да се търгува с почти мигновен сетълмент.


Как да закупя PAXG в Binance?

Можете да закупите PAX Gold (PAXG) на крипто борси като Binance

1. Влезте в акаунта си в Binance и кликнете върху [Търгуване] - [Спот].

2. Потърсете „PAXG“, за да видите наличните двойки за търговия, включително PAXG/BUSD, PAXG/USDT, PAXG/BNB и PAXG/BTC.

3. Отидете в полето [Спот] и въведете количеството PAXG, което искате да закупите. В този пример ще използваме пазарна поръчка. Щракнете върху [Купуване на PAXG] и закупените PAXG токени ще бъдат кредитирани във вашия спот портфейл.


Заключителни мисли

Въпреки че различните варианти за крипто инвестиции придобиха популярност през последните години, физическите стоки все още са често срещани в портфейлите на традиционните инвеститори. PAXG търси да предложи алтернатива, задвижвана от блокчейн, на този установен пазар, като използва скоростта и ликвидността на крипто активите. 


Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.