Vad är PAX Gold (PAXG)?
Innehållsförteckning
Introduktion
Vad är PAX Gold (PAXG)?
Hur fungerar PAXG?
Vad är skillnaden mellan PAXG och guld-ETF:er?
Hur köper jag PAXG på Binance?
Sammanfattningsvis
Vad är PAX Gold (PAXG)?
Hem
Artiklar
Vad är PAX Gold (PAXG)?

Vad är PAX Gold (PAXG)?

Avancerad
Publicerad Jul 7, 2022Uppdaterad Oct 18, 2022
4mTL;DR

PAX Gold (PAXG) är en ERC-20-stablecoin som backas upp av fysiska guldreserver som är säkrade i kassavalv i London. PAXG sänker inträdesbarriären för guldinvesteringar genom att tillåta användarna att äga fraktioner av fysiskt guld, utan att behöva betala lagrings- och transportavgifter. Användarna kan handla PAXG som en digital tillgång på centraliserade kryptobörser och DEX:er. 

Introduktion

Guld har behållit sin status som värdefull råvara i tusentals år. Det används för att göra smycken, lagra värde och till och med säkra mot inflation. Att köpa fysiskt guld kan dock bli dyrt och besvärligt för den genomsnittliga, icke-professionella investeraren. För det första kräver lagring av guld en säker plats, till exempel ett bankvalv. Dessutom kan transporten av guld från en plats till en annan bli en komplex uppgift, på grund av dess tunga vikt.

Paxos Trust Company strävar efter att ta itu med dessa utmaningar i och med PAX Gold (PAXG) – tokeniserat guld på blockkedjan. 


Vad är PAX Gold (PAXG)?

PAX Gold (PAXG) är ett ERC-20-stablecoin som backas upp av fysiska guldreserver som hålls säkrade av Paxos Trust Company. Varje PAX Gold-token motsvarar cirka 31 gram av en 12,4 kg tung London Good Delivery-guldtacka som finns i säkrade guldvalv, till exempel Brinks. Eftersom PAXG representerar fysiskt guld är dess värde direkt knutet till marknadsvärdet för det fysiska guldet i realtid.

PAXG regleras och godkänns av New York State Department för finansiella tjänster. För att säkerställa att Paxos behåller sina reserver utför ett tredjepartsföretag för revision månatliga kontroller för att verifiera att Paxos guldreserv matchar utbudet av PAXG-token. Dessa intygsrapporter läggs upp på Paxos officiella webbplats. PAXG:s utvecklare genomför regelbundna smarta kontraktsrevisioner för att identifiera potentiella buggar och sårbarheter.

Dessutom är alla Paxos-kunders tillgångar, inklusive PAXG, skyddade från konkurs och hålls åtskilda från företagets tillgångar.

Hur fungerar PAXG?

PAX Gold körs på Ethereum-blockkedjan. Som en ERC-20-token är PAXG kompatibel med Ethereum-baserade plånböcker, kan integreras med DeFi DApps och DEX:er på Ethereum och kan handlas på kryptovalutabörser som Binance

Jämfört med att äga fysiska guldtackor kräver PAXG ingen förvaring i bankvalv eller några förvaringsavgifter. Varje PAXG-transaktion medför endast en liten transaktionsavgift på 0,02 % och ETH i gasavgifter. Detta sänker inträdesbarriären för guldinvesteringar genom att tillåta användarna att äga små delar av fysiska guldtackor, utan att behöva betala avgifter för lagring och transporter. 

PAXG-token tilldelas serienummer som matchar de enskilda guldtackornas. Innehavarna kan hitta sitt fysiska gulds serienummer, värde och andra egenskaper genom att ange sin Ethereum-plånboksadress på PAXG:s uppslagsverktyg. De kan också lösa in sin PAXG när som helst mot fiatvaluta, en annan kryptotillgång eller tilldelade eller icke tilldelade guldtackor från guldhandlare till det aktuella marknadspriset på guld.

Vad är skillnaden mellan PAXG och guld-ETF:er?

Börshandlade fonder (ETF:er) för guld följer värdet på det underliggande guldet. De ger investerarna exponering för guldpriset, men inte äganderätt. En investerare som innehar en ETF-aktie för guld är en del av ett kontrakt som representerar rätten till en viss procentandel av det sammanlagda guldet. Guld-ETF:er kan inte ersätta fullt ägande av guld. I kristider och under volatilitet kan till exempel kontraktsvärdet bli lägre än det underliggande värdet på det guld som det representerar vid tidpunkten för avräkningen.

PAXG är däremot en digital representation av guld. Varje PAXG-token representerar cirka 31 gram guld som finns säkrade i bankvalv i London och som kan identifieras med serienummer. Att handla med PAXG:er tar inte flera dagar, som kan vara fallet vid handel med fysiska guldtackor. Eftersom PAXG finns på Ethereum som en ERC-20-token kan PAXG handlas med en nästan omedelbar avräkning.


Hur köper jag PAXG på Binance?

Du kan köpa PAX-guld (PAXG) på kryptobörser som Binance

1. Logga in på ditt Binance-konto och klicka på [Handla] - [Spot].

2. Sök efter "PAXG" för att se tillgängliga handelspar, inklusive PAXG/BUSD, PAXG/USDT, PAXG/BNB och PAXG/BTC.

3. Gå till rutan [Spot] och ange mängden PAXG som du vill köpa. I det här exemplet kommer vi att använda en marknadsorder. Klicka på [Köp PAXG] så krediteras dina köpta PAXG:er till din spotplånbok.


Sammanfattningsvis

Även om olika kryptoinvesteringsalternativ har ökat i popularitet under de senaste åren är fysiska råvaror fortfarande vanliga i traditionella investerares portföljer. PAXG vill erbjuda ett blockkedjedrivet alternativ till denna etablerade marknad, genom att utnyttja kryptotillgångarnas hastighet och likviditet.