Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Decentralized Autonomous Cooperative (DAC)

Decentralized Autonomous Cooperative (DAC)

Advanced

An organization that is controlled by shareholders rather than a central authority.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.